מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ? (רופאים)

מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ? (רופאים)

תנאי העבודה של הרופאים המועסקים בשירות המדינה לרבות העיסוק בפרקטיקה פרטית ובעבודה פרטית, מוסדרים בהוראות התקשי"ר ובהוראות נש"מ. כמו כן, בשורה ארוכה של הסכמים קיבוצים קיימת התייחסות לנושאים אלה.

עבודה פרטית מתייחסת למכלול העיסוקים של הרופא כשכיר או עבור שכר במסגרת גופים חיצוניים לשירות המדינה. רופא המעוניין לעבוד בעבודה פרטית כפוף לנהלים הרגילים החלים על כל עובד מדינה ובכלל זה קבלת היתר לעסוק בעבודה פרטית, הגבלות שעות לעיסוק בעבודה פרטית, הגבלת סכום ההשתכרות ועוד.

לעומת זאת, פרקטיקה פרטית מתייחסת למכלול העיסוקים של הרופא כעצמאי בקליניקה פרטית במסגרת אחת מקופות החולים או בכל מסגרת אחרת. עיסוק בפרקטיקה פרטית הוא הסדר מיוחד לרופאים ולא לעובדי מדינה אחרים. רופא המבקש לעבוד בפרקטיקה פרטית צריך לקבל אישור התקף לחמש שנים. לאחר קבלת האישור מנוכים 5% משכרו של הרופא אם הוא עובד במשרה מלאה בשירות המדינה.

נציין כי קבלת אישור לעסוק בפרקטיקה פרטית אינו מהווה אישור לעסוק גם בעבודה פרטית ויש צורך בהגשת בקשה נפרדת בנוגע לכל אחד מסוגי העיסוקים. כמו כן, קיימות מגבלות שונות לכל אחד מסוגי העיסוקים, אלא שלא מצאנו לנכון לפרטן במסגרת החלטה זו משאין הן רלוונטיות לצורך הכרעה בסוגיה העומדת לפתחנו.

כאמור, בהסכמים הקיבוציים השונים שנחתמו במהלך השנים בין המדינה לבין הר"י קיימת התייחסות לרופאים בשירות המדינה העוסקים בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית (להלן: העבודות הנוספות) ונקבעו בהם הוראות שונות בנוגע לרופאים אלה. כמו כן, גם בהסכם הקיבוצי האחרון מיום 25.8.2011 קיימת התייחסות לרופאים העוסקים בעבודות הנוספות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בוררות הרופאים

 2. חובת דיווח רופא

 3. אחריות רופא משפחה

 4. חיסיון רופא חולה

 5. חובת זהירות רופא

 6. חיסיון רופא מטופל

 7. אי זמינות רופא כונן

 8. ועדת ערעור רופאים

 9. אישור מרופא תעסוקתי

 10. התליית רישיון רופא

 11. חובת הגילוי של רופא

 12. בחירות לוועד הרופאים

 13. חוות דעת רופא מומחה

 14. התפטרות רופא תעסוקתי

 15. ועדה רפואית אסף הרופא

 16. הסכם קיבוצי רופאים 1979

 17. הסכם קיבוצי רופאים 1994

 18. הסכם קיבוצי רופאים 2011

 19. ועדה רפואית רופא תעסוקתי

 20. אחריות רופא לנזק בלתי צפוי

 21. התפטרות אישור מרופא משפחה

 22. הסכם קיבוצי רופאים חדש ישן

 23. חובת זהירות בין רופא לחולה

 24. הסכם קיבוצי רופאים וטרינרים

 25. הסכם קיבוצי הסתדרות הרופאים

 26. התפטרות בהוראת רופא תעסוקתי

 27. התליית רישיון פקודת הרופאים

 28. אישור רופא תעסוקתי פיצויי פיטורים

 29. מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ? (רופאים)

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון