זיהוי המעביד

זיהוי המעביד

ביחסי עבודה משולשים, נדונו לא אחת בפסקי דין של בתי הדין לעבודה. בפסק הדין כפר רות, פסק הדין המנחה בעניין יחסי העסקה משולשים, נפסק כי:

"מתוך סימני ההיכר לזיהוי המעביד העולים בעיקרם מן ההלכה הפסוקה ובחלקם מטבע הדברים, ניתן לשאוב אינדקציות בדבר הצדדים הנכונים להתקשרות למתן עבודה בתמורה, לרבות מכוח התנהגותם של הצדדים באתר העבודה. (בעניין זה ראה מאמרו של מ. גולדברג "עובד ומעביד תמונת מצב" עיוני משפט התשנ"ב - 1992 עמ' 19, בעיקר בפרק "מיהו מעביד" בעמ' 59 - והאסמכתאות בהערות השוליים). אכן, כל סימן היכר בנפרד - לא תמיד הוא חד משמעי אולם בהצטברם של סימני ההיכר, כולם או בחלקם, הם עשויים לסייע באיתור המעביד הנכון הנושא בחובות המוטלות עליו כלפי עובדיו" (דבע (ארצי) נב/142-3/ חסן עליאה אלהרינאת נגד כפר רות ואח', פד"ע כד (1) 535)


נקבעו המבחנים הבאים לזיהוי המעביד:

כיצד ראו הצדדים את היחסים ביניהם וכיצד הגדירו אותם; מי פיטר את העובד ומי הסדיר את קבלת העובד לעבודה; מי קבע את תנאי ההעסקה ומי נשא בחובה לתשלום השכר; מי פיקח על עבודת העובד, למי דיווח העובד על עבודתו ו/או על היעדרותו; בעלות על הציוד, החומרים והכלים; האם העובד מבצע עבודה שהיא חלק מעבודת המפעל, אם לאו; משך קשרי העבודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן ההשתלבות

 2. זיהוי המעביד

 3. הגדרת יחסי עובד מעביד

 4. אי קיום יחסי עובד מעביד

 5. אאוטסורסינג יחסי עובד מעביד

 6. דמי אבטלה יחסי עובד מעביד

 7. התיישנות יחסי עובד מעביד

 8. בחינת קיום יחסי עובד מעביד

 9. מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

 10. אכיפת יחסי עובד מעביד צו מניעה

 11. חוזה העסקה ללא יחסי עובד מעביד

 12. חופשה ללא תשלום יחסי עובד מעביד

 13. אין חובת שימוע ללא יחסי עובד מעסיק

 14. סיום יחסי עובד מעביד בהתפטרותו מהעבודה

 15. האם עבד התובע אצל הנתבעות או שמא מדובר במתחזה ?

 16. עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעסקו כעצמאי בעיסוק זהה

 17. דחיית תביעה לתשלום דמי אבטלה כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 18. טענה כי לא נתקיימו יחסי עובד מעביד בחברה בבעלות אביה של העובדת

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון