האם חובה "לכמת" את התביעה בבית הדין לעבודה

האם חובה "לכמת" את התביעה בבית הדין לעבודה ?

תקנה 9 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 קובעת כי על תובע לפרט בכתב התביעה, בין היתר, את הסעד המבוקש כדלקמן:

"ואלה הפרטים שיכיל כתב התביעה, וחוץ מן האמור בתקנות להלן לא יכיל אלא פרטים אלה:

(7) שוויו של נושא התובענה, ככל שאפשר לקבעו לפי העניין; הייתה התביעה לסכום שיגיע לתובע לאחר בירור חשבונות שלא נתיישבו בינו לבין הנתבע, יפורש בכתב התביעה הסכום הנתבע לפי המשוער."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול תביעה בבית הדין לעבודה

 2. מחיקת תביעה בבית הדין לעבודה

 3. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 4. הפרת חובה חקוקה בבית הדין לעבודה

 5. בקשה לאיחוד דיון בבית הדין לעבודה

 6. ועדה רפואית ערעור לבית הדין לעבודה

 7. סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה

 8. התפטרות הגשת תביעה בבית דין לעבודה

 9. ביקורת שיפוטית סמכות בית הדין לעבודה

 10. סעיף 24 (א)(5) לחוק בית הדין לעבודה

 11. איחור קל בהגשת ערעור בבית הדין לעבודה

 12. חובת ההנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 13. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 14. דחיית בקשה להארכת מועד בית הדין לעבודה

 15. הארכת מועד להגשת ערעור בבית הדין לעבודה

 16. בקשה לפסילת מומחה רפואי בבית הדין לעבודה

 17. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 18. אי התייצבות שלישית לדיונים בבית הדין לעבודה

 19. האם חובה "לכמת" את התביעה בבית הדין לעבודה ?

 20. תקנה 44 ותקנה 45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון