האם ניתן למקם מכלי דלק ומשאבה מחוץ לקווי הבניין

תקנה 4.09 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, קובעת:

"ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח:
"(6) מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק, גז בצובר, ולרבות מיתקנים עיליים הקשורים בהן, שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;"

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחסון סולר

 2. ארנונה תחנת דלק

 3. ארנונה מיכלי דלק

 4. הסכם קיבוצי דלק

 5. אישור להקמת תחנת דלק

 6. הסכם קיבוצי מתדלקים

 7. היתר בניה לתחנת דלק

 8. אישור לבניית תחנת דלק

 9. הסכם קיבוצי תחנות דלק

 10. התנגדות לבניית תחנת דלק

 11. השגה על ארנונה תחנת דלק

 12. היתר בניה להקמת תחנת דלק

 13. ביטול אישור בניית תחנת דלק

 14. הסכם קיבוצי כללי בתחנות הדלק

 15. תאונת דרכים ביציאה מתחנת דלק

 16. טענת שינוי דרמטי במרווח השיווק של תחנת דלק

 17. פירעון יתרת חוב בהתאם לכרטסת בגין רכישת סולר

 18. תביעה בנושא עסקה למכירת דלקים מסוג בנזין 95 אוקטן

 19. תאונת דרכים: תמרור "עצור" מימין ביציאה מתחנת הדלק

 20. האם ניתן למקם מכלי דלק ומשאבה מחוץ לקווי הבניין ?

 21. נקישות מאזור המנוע - חיישן האוויר רופף - בעיה במערכת הדלק

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון