ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר

ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר, במקרקעין הידועים כחלקה 77, מגרש 2167, בגוש 5511, רחוב פלח הלימון 10, בראש העין (להלן: "המקרקעין").

הבקשה כללה תוספת ממ"ד וכן תוספת לבית קיים בשטח דומה.

מדובר בקומפלקס של בתים משותפים כאשר כל 2 מהם מחוברים בגשר בקומה השלישית כך שנוצר מעבר בין שני הבתים. העורר ביקש לבנות ממ"ד לדירתו ולהרחיב את חדר השינה על חשבון חלק ממעבר זה.

הועדה המקומית החליטה כדלקמן:

"בהמשך לדיון ולהחלטה קודמים ולאחר קיום סיור המהנדס באתר, וגיבוש המלצות הדרג המקצועי לפתרון ממ"דים הוחלט לקבל ההתנגדות ולאשר הבקשה בתנאי שלא תחרוג מקו המבנה הקיים והשלמת גליון דרישות."

כוונת הועדה המקומית היתה כי הממ"ד יבנה בהמשך לקו המבנה הקיים ללא חריגה מערבה אל תוך המעבר.

העורר טוען כי בנייה כמפורט לעיל בהמשך לחדר השינה תחסום חלון הקיים בצד הדרומי של חדר זה, ותותיר את חדר השינה ללא חלון זאת ומאחר ולשיטתו, בצד המערבי לא ניתן לפתוח פתח, שכן אותו צד סמוך לבית השני (המחובר בקומה השלישית), ועל כן מטעמי פרטיות וצניעות לא ניתן לפתוח חלון לכיוון זה.

המשיב, דייר הבית המזרחי בקומה השלישית שהתנגד לבקשה טוען כי הבניה שהתבקשה על ידי העורר מלכתחילה תגרום לחסימת מחצית המעבר, ותהווה תקדים גם לשאר בעלי הדירות ולחסימת המעבר בכללו.

כמו כן טוען המשיב כי הבניה המבוקשת תחסום הנוף מחלונו וכן ביקש המשיב לוודא כי הממדי"ם המבוקשים יהוו בסיס נאות לממד"ים בקומות העליונות.

הועדה המקומית טוענת כי החלטתה התקבלה לאחר סיור בשטח וכי בדין יסודה שכן מיקומו המוצע של הממ"ד על חשבון המעבר המשותף יפגע בפיתוחו הכולל והעתידי של המגרש כולו.

דיון והכרעה

אנו סבורים כי פתרון לתוספת ממד"ים צריך להינתן באספקלריה כוללת למתחם כולו ולכל הפחות לבניין נשוא ערר זה.

כמו כן אנו מייחסים חשיבות לדעתם של הדיירים אשר זכאים להרחיב את דירותיהם באופן דומה בנוגע למיקום ההרחבה (בשונה מהזכות לבניית ממ"ד שהינה זכות חוקית אשר גופי התכנון מצווים לעודד את ביצועה);

לפיכך אנו סבורים כי ראשית נכון יהיה לחייב הגשת בינוי כולל לכל הבניין ובו יפורט פתרון של ממ"ד לכל אחת מן הדירות המצויות בו, על מנת לכשיבחרו בעלי הזכויות בהם, ביום מן הימים, לנצל את זכויותיהם בהתאם, לא יעמדו הם או שכניהם בפני "שוקת שבורה", וכך גם מתקבל מבט תכנוני נכון יותר הן במוסדות התכנון והן בעיני הדיירים.

יובהר כי לא מדובר בתכנון ברמה מפורטת של בקשה, אלא בתכנון ברמה של תכנית בינוי מנחה.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו סבורים כי נכון לחייב המבקש בהצגת בינוי כאמור, אשר העתקו ישלח לכלל הדיירים בבית המשותף.

לאחר מכן תדון הועדה המקומית בפתרון שהוצע, ותיתן החלטתה.


שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה שתתקבל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר לתוספת בניה

 2. ביטול אישור תוספת בניה

 3. תנאים לאישור תוספת קומה

 4. ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר

 5. תכנית שמטרתה תוספת יחידת דיור

 6. בקשה לתוספת קומת חדרים על הגג

 7. בקשה לתוספת סככת חניה ומשטח חניה

 8. ערר בקשה לתוספת בניה לבית מגורים

 9. ערר להתיר תוספת בניה בקומה א' במקרקעין

 10. תוספת קומה, יחידות דיור ושינויים בקווי בניין

 11. יחידת דיור נוספת או תוספת ליחידת דיור קיימת ?

 12. התנגדות לבקשה לתוספת שטח לקוטג' טורי קיים בהיתר

 13. ערר להשהות את הדיון בבקשה לתוספת שתי יחידות דיור

 14. ערר על לתכנית שינויים הכוללת תוספת שירותים למבנה מחסן בהיתר

 15. תוספת שטח לחניה לא מקורה בהיתר בהתאם להנחיות יועץ נגישות חדשות

 16. תכנית תוספת קומות לבניינים וניוד שטחים ויחידות דיור בין בניינים

 17. בקשה לתוספת לבית קיים סגירת קומת עמודים והגדלת קומה א' במקרקעין

 18. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר תוספת חדר בקומת הגג לדירה קיימת בהיתר

 19. ערר לתוספת בניה בקומה העליונה ע"י בנייה על הגג בטור האמצעי בבניין קיים

 20. בקשת הקלה לתוספת אחוזי בנייה לשיפור דיור שאינה מחייבת הוכחת סיבה להקצותה

 21. בקשה לשינויים ותוספת שטח ביחידת דיור בבית דו-משפחתי קיים בהיתר הכוללת שינויים בפיתוח המגרש

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון