האם חלה החזקה המרבה והתאונה נגרמה עקב ניצול הכח המכני של הרכב

הלכה פסוקה היא כי צריך שיהיה קשר סיבתי הן זה העובדתי והן זה המשפטי, כדי שתהיה תכולה לחזקה בדבר ניצול הכח המכני, וכך קובע לעניין זה כב' המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט א. ריבלין, בספרו תאונת הדרכים, תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה רביעית עמ' 325 – 326 וכדלהלן;

"על מנת שתהא תכולה לחזקה בדבר ניצול הכוח המכני יש צורך שיתקיים בראש ובראשונה קשר סיבתי עובדתי בין ניצול הכוח המכני לבין התוצאה המזיקה. על כן במקרה בו הורדו פלטות אבן ממשאית באמצעות מנוף והתובע ניסה לשחרר אחת מהן באופן ידני על ידי נענוע של הפלטה ונפגע – נותק הקשר הסיבתי העובדתי בין פעולת המנוף לבין התאונה.

אולם בקיומו של קשר סיבתי עובדתי אין די. אין די בכך ששימוש בכוח מכני של מנוף או מלגזה הביא את הנפגע למקום או לגובה בו ארעה התאונה; לבד מן הקשר הסיבתי-עובדתי נדרש גם קשר סיבתי-משפטי. ניצול הכוח המכני צריך שיהיה גורם ממשי לתאונה. הקשר הסיבתי-משפטי נבחן במסגרת חוק הפיצויים במבחן הסיכון בשילוב עם מבחן השכל הישר. זהו מבחן סיבתי-משפטי אשר, מחד גיסא, נותן ביטוי לעקרון הסיכון המשותף למבחנים המשתנים הכלולים בחוק (מבחן תחבורתי ומבחן ייעודי), ומאידך גיסא, גמיש דיו כדי לבטא מבחני סיכון שונים על-פי מהות הפעילות ברכב. החזקה החלטה המרבה בעניין ניצול הכוח המכני של הרכב מבוססת על מבחן של סיכון אשר נועד להשיב על השאלה אם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון אשר ניצול הכוח המכני של הרכב יצר. סיכון זה אינו תחבורתי; הוא קשור למבחן הייעוד ובוחן את ייעודו המקורי הלא תחבורתי של הרכב. עניינו של מבחן הסיכון, במסגרת החזקה החלוטה בעניין 'ניצול הכח המכני של הרכב', הוא במתן תשובה לשאלה, אם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון שניצול הכח המכני לייעודו המקורי הלא תחבורתי יצר. אנו נדרשים לשאלת קיומו של קשר סיבתי משפטי בין ניצול הכוח המכני לאותו ייעוד יצר. לעומת זאת אם שינה הרכב מן השימוש שיועד לו במקור, שוב אין לדבר על ניצול הכוח המכני לייעודו המקורי, וממילא אין אנו דרשים לשאלת הקשר הסיבתי.

בשל הצורך בקיום קשר סיבתי בין ניצול הכוח המכני לבין הנזק יש להבחין בין מצב דברים שבו הפעלת הכוח המכני נסתיימה כבר בעת שארעה התאונה, לבין מצב דברים שבו ארעה התאונה במהלך ניצול הכוח המכני וכתוצאה מכך. רק במקרה השני תחול החזקה המרבה".

הנה כי כן, מקום בו הפעלת הכח המכני כבר הסתיימה, לא תחול החזקה המרבה, וממילא לא מדובר יהיה בתאונת דרכים!

עוד ראה רע"א 9147/05 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' אורי צעיר (21.1.07) אליו מתייחס כב' השופט רבלין בספרו הנ"ל (עמ' 328 – 329) וכדלהלן;

"מקרה דומה נדון בבית המשפט העליון בתביעתו של מי שהועלה לגובה מספר מטרים באמצעות כלוב שהונח על שיני מלגזה; הוטל עליו להעביר אריזות קרטון ממדף גבהו ולהעבירן אל הכלוב לצורך העברתם למקום אחר. כאשר התכופף התובע על מנת ליטול אריזת קרטון מן המדף זז הכלוב והתובע נפל ארצה. באותה עת המשיך מנוע המלגזה לפועל. נקבע כי לא נתקים קשר משפטי כנדרש בין הפעלת הכוח המכני של המלגזה לבין התאונה; אמנם הקשר הסיבתי העובדתי נתקיים – לולא ניצול הכוח המכני לא היה תבוע נמצא בגובה ממנו נפל – אולם התאונה לא ראה עקב ניצול הכוח המכני של זרוע המלגזה. משנסתיימה פעולת ההרמה אין לראות בעצם השהייה ברום כחלק מפעולת ההנפה. התאונה ארעה עקב אבדן שיווי המשקל של הכלוב בו עמד התובע וזה נגרם לא עקב הפעלת הכוח המכני כי אם עקב חסור התאמתו של הכלוב לשימוש שנעשה בו ועיגונו הרעוע לשיני המלגזה".


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות רכב

 2. אי תקינות רכב

 3. בעיה במחשב רכב

 4. אגרה על רדיו ברכב

 5. הגדרת רכב מעביד

 6. אם חד הורית רכב

 7. חוזה החלפת רכב

 8. חוזה אחזקת רכב

 9. ביטול תביעה רכב

 10. ביטול רישום רכב

 11. איחור באספקת רכב

 12. איחור בהחזרת רכב

 13. בקשה לשחרור רכב

 14. בקשה להחזרת רכב

 15. מחיקת תביעה רכב

 16. בקשה לפסילת הרכב

 17. ביטוח התהפכות רכב

 18. תקלות ברכב משומש

 19. החזר אגרת רכב נכה

 20. אחריות הנוסעים ברכב

 21. אגרה העברת בעלות רכב

 22. העברת זכויות ברכב

 23. ביצוע עבירה עם רכב

 24. אי התאמה נסתרת ברכב

 25. ביטול עסקת רכב חדש

 26. אם חד הורית עם רכב

 27. ביטול עסקה רכב פגום

 28. אחריות לנזק ברכב חונה

 29. אחריות מכון בדיקת רכב

 30. אחריות בעל רכב לתאונה

 31. ביטול עסקה החלפת רכב

 32. ביטול עסקה הזמנת רכב

 33. אי העברת בעלות על רכב

 34. זיוף קילומטראז' ברכב

 35. פגיעה בעת ירידה מרכב

 36. אי תקינות מערכת קירור

 37. אחריות מע''צ לנזקי רכב

 38. הסכם קיבוצי אחזקת רכב

 39. בדיקת רכב תאונות קודמות

 40. אי גילוי מידע במכירת רכב

 41. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 42. בעיה בהילוכים ברכב חדש

 43. חוסר תום לב במכירת רכב

 44. אי הזמנת חלקי חילוף לרכב

 45. תעודת אחריות לרכב משומש

 46. אי התקנת מיגון לרכב שנגנב

 47. אחריות על גיר תיבת הילוכים

 48. ביטוח תוספות שהותקנו ברכב

 49. ביטול עסקת קניית רכב משומש

 50. אחריות ספק הזמנת רכב בחו''ל

 51. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 52. אחריות לכשל בביצוע תיקון רכב

 53. ביטול עסקת קניית רכב יד שניה

 54. הפרה יסודית הסכם למכירת רכב

 55. איחור בהחזרת רכב שנמסר לתיקון

 56. בקשה לשחרור רכב שנתפס בשטחים

 57. אי התייצבות לדיון בגלל בעיה ברכב

 58. אי ידיעה על תאונות קודמות של רכב

 59. אי גילוי תאונות קודמות ברכב משומש

 60. אחריות מכון רישוי גילוי רכב מזויף

 61. אחריות הבעלים של הרכב בתביעה נגד קרנית

 62. תביעה לתשלום על נזק שנגרם לרכב טויוטה

 63. תביעה בגין נזקים שנגרמו מאש שפרצה ברכב

 64. תביעה על חוב בגין שירותי תיקון לכלי רכב

 65. תאונת שרשרת בה היו מעורבים ארבעה כלי רכב

 66. תאונת שרשרת בה היו מעורבים חמישה כלי רכב

 67. נזקים שנגרמו לרכב בתאונת הדרכים - חלפים ברכב

 68. תביעה בגין אי גילוי תקלה בבדיקת רכב טרם רכישתו

 69. תביעה בגין ליקויים בתיקון ראש מנוע שנמסר לתיקון

 70. תביעה על טענות למסירת מידע חלקי ביחס לרכב שנמכר

 71. תאונה בגלל רכב שנסע בנתיב האמצעי שרצה לפנות ימינה

 72. פגיעה ברכב מאחור, הדיפתו למעקה הבטיחות ואובדן גמור

 73. הכחשת עצם קרות התאונה ואת הטענה שהיה מגע בין הרכבים

 74. תביעה על נזקים שנגרמו לרכב וכן לאובדן ציוד שהיה ברכב

 75. בעיות חוזרות בהגה ובגלגלים ברכב חדש מסוג טויוטה אוונסיס

 76. פיצוי בגין נזקים שנגרמו מאש שפרצה ברכב שחנה בסמיכות אליו

 77. במהלך חציית תעלה נפגע דוד הפליטה של רכבו (רכב יגואר XK8 )

 78. נטען כי מוכר הרכב חזר בו מהמכירה וסרב לשתף פעולה בהעברת הבעלות

 79. הגלגל השמאלי קדמי של הרכב נתקע בריבוע בטון בגלל העדר תאורת רחוב

 80. האם חלה החזקה המרבה והתאונה נגרמה עקב ניצול הכח המכני של הרכב ?

 81. פיצו בגין ראש נזק ירידת ערך בהתאם לערך הרכב על פי מחירון לוי יצחק

 82. טענו שהתברר שהרכב שנמכר להם הוא יד שנייה למרות פרסום שהוא יד ראשונה

 83. תביעה על סך 25,000 ₪ כנגד חברה המתמחה בשירותי בדיקת רכב לציבור הרחב

 84. תביעה נגד חברת בטוח בגין נזק שנגרם לרכב כתוצאה מחדירת מי גשמים לרכב

 85. ביטול קניית רכב עם שלדה ומרכב רקובים שאינו כשיר לנסוע ואינו בר תיקון

 86. האם רכב הנתבעות הוא זה אשר פגע בשער הבטחון והסב לו את הנזקים הנטענים ?

 87. טעות חישוב בכתב התביעה בכימות ראשי הנזק המורכבים מיסודם מעלות תיקון הרכב

 88. אחריות על מכירת מנוע מפירוק שהותקן ברכב של לקוח והתגלה מאוחר יותר כמזוייף ?

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון