האם אי קיום שימוע גורר בטלות ההחלטה המנהלית

האם אי קיום שימוע גורר בטלות ההחלטה המנהלית ?

כידוע, תורת "הבטלות היחסית" קנתה לה אחיזה במשפטנו, ומכאן שגם כאשר קיימת חובת שימוע שהופרה, אין ההפרה גוררת בהכרח בטלות ההחלטה המינהלית מדעיקרא. על פי תורה זו, יש להבחין בין העילה לבין הסעד או התוצאה. מדובר, למעשה, בתורה של "תוצאה יחסית", או של "חוקיות יחסית", ההולמת את נסיבות העניין (ראו, למשל, והשוו: זמיר, הסמכות המינהלית, לעיל, עמ' 832-830; בג"ץ 118/80 גרינשטיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד לה(1) 239, 246-245 (1980); עניין באקי, עמ' 306-304; רע"פ 4398/99 הראל נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 637, 644-643 (2000); רע"פ 2413/99 גיספן נ' התובע הצבאי הראשי, פ"ד נה(4) 673, 684 ואילך (2001); בג"ץ 10455/02 אמיר נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד נז(2) 729, 739-738 (2003); ע"פ 1523/05 פלוני נ' מדינת ישראל, בפסקה 48 ואילך (2/3/06); בג"ץ 7067/07 חיים נתנאל בע"מ נ' שר המשפטים, בפסקה 37 לחוות דעתו של כב' השופט א' א' לוי ובפסקה ז לחוות דעתו של כב' השופט א' רובינשטיין (30/8/07); עניין לוזון, בפסקה 68).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הופעה לשימוע

 2. התפטרות שימוע

 3. התיישנות שימוע

 4. חובת שיחת שימוע

 5. חובת שימוע תקין

 6. חובת ביצוע שימוע

 7. חובת שימוע פלילי

 8. הפרת חובת השימוע

 9. חובת עריכת שימוע

 10. טענות לאחר שימוע

 11. חובת שימוע דוגמא

 12. אי קיום שימוע נוסף

 13. אי קיום הליך שימוע

 14. התפטרות לאחר שימוע

 15. אי קיום שימוע במועד

 16. אי קיום שימוע לנאשם

 17. אי קיום שימוע מקדים

 18. אי קיום חובת השימוע

 19. חובת שימוע פיטורין

 20. גילוי מסמכים שימוע

 21. חובת השימוע מוגבלת

 22. חובת שימוע עובד חדש

 23. חובת שימוע בעל הרכב

 24. חובת שימוע עובד זמני

 25. חוק חובת שימוע לעובד

 26. דיני עבודה חובת השימוע

 27. חובת שימוע בהליך מנהלי

 28. חובת שימוע בהליך פלילי

 29. חובת שימוע בחברה פרטית

 30. אי קיום זכות שימוע לנאשם

 31. הגנה מן הצדק העדר שימוע

 32. חובת השימוע במגזר הפרטי

 33. חובת השימוע טרם פיטורין

 34. אי קיום שימוע נטל ההוכחה

 35. ביטול כתב אישום העדר שימוע

 36. חובת השימוע בפיטורי צמצום

 37. חובת השימוע במגזר הציבורי

 38. חובת שימוע צו הפסקה מנהלי

 39. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 40. אי הודעה לנאשם על זכות השימוע

 41. אי קיום שימוע ביטול כתב אישום

 42. חובת קיום שימוע לפני פיטורים

 43. ביטול כתב אישום בשל העדר שימוע

 44. חובת עריכת שימוע לפני פיטורין

 45. חובת שימוע עובד בתקופת ניסיון

 46. חובת שימוע לפני הגשת כתב אישום

 47. אי קיום שימוע בטרם הגשת כתב האישום

 48. האם אי קיום שימוע גורר בטלות ההחלטה המנהלית ?

 49. לאחר השימוע הגישה העובדת בקשה כי תפוטר מתפקידה

 50. הליך פיטורים בניגוד לכללי הצדק הטבעי ובהעדר שימוע

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון