האם ימי הפגרה נספרים בהליך בפני ועדת ערר מכוח חוק הרשויות המקומיות-ביוב

ברע"א 4990/05 ממן יעקב ואח' נ' עיריית הרצליה דן בית המשפט העליון בהרחבה בסוגיה האם באים ימי הפגרה במניין הימים להגשת הליך בפני ועדת ערר מכוח חוק הרשויות המקומיות (ביוב), וקבע כך:

"שאלה מורכבת יותר היא האם חל סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות כאשר מדובר בפגרת בתי המשפט. כאמור, בתי הדין המינהליים אינם נמצאים בפגרה בזמן זה, לפחות מבחינה פורמלית. יטען אפוא הטוען, כי סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות חל, ככל שהדברים נוגעים לפגרה, רק לגבי הליכים הננקטים בפני הגוף הנמצא בפגרה. טענה זו הגיונה בצידה, אולם לדעתי אין לעמוד על דרישה קפדנית שכזו. נדרש בהחלט, כי יהיה יחס של רלוונטיות בין הפגרה בה מדובר לבין הפעולה שלביצועה נקצב מועד. ברוב המקרים יתקיים יחס זה אם הגוף שבפניו מתקיים ההליך אשר בגדרו יש לבצע את הפעולה נמצא בפגרה. אולם, אין מדובר בדרישה אולטימטיבית. פגרה עשויה להיות רלוונטית במקרים מסוימים גם אם היא אינה מתקיימת בגוף הספציפי שמולו מבוצעת הפעולה אלא בגוף אחר. לאחר ששקלנו בדבר באנו לכלל דעה, כי לעניין תחולתו של סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות, פגרת בתי המשפט רלוונטית להליך המתקיים בפני ועדת הערר הפועלת לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב).

שיקול עיקרי התומך במסקנה אליה הגענו הוא העיקרון לפיו על הכללים העוסקים בסדרי דין להיות פשוטים ובהירים ככל האפשר. יש לחתור לכך שהפרוצדורה של ההליך המשפטי תהיה "ידידותית למשתמש". מצב בו הכללים האמורים להדריך את הציבור, ובכלל זה ציבור עורכי הדין, כיצד להתנהל מול המערכת המשפטית הינם נפתלים ומרובי הבחנות אינו רצוי. עיקר הנטל בעניין זה מוטל על המחוקק ומחוקק המשנה, אשר מופקדים על קביעת סדרי הדין. יחד עם זאת, לעיקרון לפיו על כללי סדר הדין להיות ידידותיים למשתמש יש גם משקל פרשני (ראו, רע"א 6297/02 גולד נ' גאולת הכרך, פ"ד נז(2) 108, 117-115 (2003); רע"א 8813/05 עמותת במות נ' מדינת ישראל, פיסקה 6 ( 17.8.06); ע"א 290/84 לב-טוב נ' זמיר, פ"ד מ(3) 836 (1986)). בענייננו, השיקול שעניינו פישוט סדרי הדין וכן שיקולים לגופו של עניין תומכים במסקנה לפיה פגרת בתי המשפט "רלוונטית" גם לוועדת הערר הפועלת לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב). ועדת הערר אמנם לכאורה אינה "בית משפט", לעניין תקנות הפגרות, המפרטות מפורשות על אילו בתי משפט הן חלות. אולם, מבחינה אירגונית-מינהלתית משתייכת ועדת הערר למערכת בתי המשפט.

בכל הנוגע לפגרות בבתי המשפט מצויה תשובה בדברי חקיקה שונים. הנושא של פגרות בבתי דין מינהליים לא הוסדר. נראה לכאורה כי ראוי שהפגרות בבתי המשפט - פגרת הקיץ, פגרת סוכות ופגרת הפסח - יחולו אף בכל הנוגע למניין המועדים לשם נקיטת הליך בבתי הדין המינהליים. אין להתעלם מכך שמקומות עבודה רבים מקיימים חופשה בחג הסוכות ובחג הפסח. במהלך הקיץ יוצאים רבים לחופשה שנתית. הדבר נכון אף לגבי עורכי דין. אבחנה בנושא זה של מניין התקופה בין בתי המשפט לבין בתי הדין המינהליים אינה מוצדקת לכאורה והינה בגדר שימת מכשול בפני עיוור."

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת ערר ביוב

 2. הקצאת מי קולחין

 3. התיישנות חוב ביוב

 4. ועדת ערר היטל ביוב

 5. התיישנות היטל ביוב

 6. בור במדרכה מכסה ביוב

 7. היתר בניה היטל ביוב

 8. אחריות טיפול בשפכים ביוב

 9. התיישנות חוב שירותי ביוב

 10. אגרת ביוב בגין מים לצריכה משותפת בית משותף

 11. היתרי בנייה לאחר אישור תכנית כוללת לביוב ופתרון זמני של בורות רקב

 12. האם ימי הפגרה נספרים בהליך בועדת ערר חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ?

 13. חדירת מי נגר עילי למערכת הביוב העירונית שקרמו לקריסתה בעקבות גשמים

 14. בשלב השיפוץ התברר כי הנכס אינו מחובר לחיבורי תשתית מים וביוב עירונית

 15. ערעור על דרישת היטל ביוב מכוח חוק עזר לדרום השרון (ביוב) התשנ"ה-1995

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון