תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

לטענת התובעת, עת נסע רכב התובעת ברח' דרך מנחם בגין בתל אביב, במסלול השני מימין, לכיוון רח' שאול המלך רכב מר שכנר, אשר היה מעט מאחורה, סטה ממסלולו ופגע בחלקו האחורי ימני של הרכב.
כך העידה העדה מטעם התובעת, הגב' שלוש:
"...נסעתי בדרכי בדרך בגין בדרכי לבית חולים איכילוב, בעלי היה מאושפז שם. הייתי נוסעת פעמיים ביום אני יודעת טוב מאוד את הדרך. נסעתי בדרך בגין, זה שני מסלולים ימניים שהם לשדרות שאול המלך, נסעתי בנתיב הימני קיצוני והגברת השנייה הייתה מימיני. מדגימה. זה שני מסלולים ימניים קיצוניים שנוסעים לשלמה המלך מדרך בגין. נסעתי ופתאום חטפתי מכה בחלק האחורי של הצד הימני שלי."
[ראה פרוטוקול עמ' 3 ש' 15-19].

מטעם התובעת הוגש טופס הודעה על התאונה, הוגש וסומן ת/1.
כן הוגשו תמונות הנזק לרכב, הוגשו וסומנו ת/2.
וכן, הוגשו תמונות ממקום התאונה כפי עדות נהגת התובעת, הוגשו וסומנו ת/3.
התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת שמאי לפיה בתאונה נשוא התביעה, לרכב נגרם נזק לאורך צד ימין ובכלל זה לדלת קדמית ימנית ודלת אחורית ימנית.

מנגד, לטענת הנתבעים רכב הנתבעים נסע בנתיב הימני מבין הנתיבים שמסלולם פנייה שמאלה.

מר שכנר מכחיש כי מקום התאונה הוא זה המופיע בת/3.

לטענת מר שכנר כאשר נכנס לצומת עוד בטרם היטה את רכבו שמאלה, הרגיש פגיעה בחלקו האחורי שמאלי של רכבו וכשהסתכל במראה ראה שהרכב השני פגע ברכבו עם החלק הקדמי ימני שלו.

כך העיד מר דוד שכנר:
"פניתי שמאלה בנתיב ימני יותר מבין שני נתיבים שפונים שמאלה, אוקיי..? התחלתי את הנסיעה שמאלה, פנייה רחבה, התחלתי, עוד לא שברתי את ההגה שמאלה, המשכתי ישר, התקדמתי בין הקווים המקווקווים, באמצע הצומת הרגשתי פגיעה בחלק השמאלי אחורי של הרכב שלי, הסתכלתי במראה וראיתי רכב שנכנס לי בחלק השמאלי אחורי שלי עם החלק הימני קדמי לה, היא פגעה בי עם החלק הימני קדמי שלה."

מטעם הנתבעים, הוגש טופס הודעה על התאונה, הוגש וסומן נ/1.

דיון והכרעה
השאלות הצריכות לעניין בתביעה דנן הם:

 1. מיקום התאונה.
 2. אופן התרחשות התאונה ומכאן האחריות של מי מהנהגים.


לאחר שמיעת עדויות הנהגים והעדה הנוספת מטעם הנתבעים, ולאחר שהדגימו לפני את קרות התאונה וכן מתוך עיון במסמכים אני קובעת כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על מר שכנר וכן לא הוכיחה כי מיקום התאונה הוא במקום לו טוענת הגב' שלוש.

א. מיקום התאונה:
הגב' שלוש העידה כי התאונה התרחשה ברח' מנחם בגין, בשני הנתיבים הימניים לכיוון רחוב שאול המלך [ראה פרוטוקול עמ' 3 ש' 15-19].

מר שכנר אמנם לא ידע להגיד היכן התאונה התרחשה, אך העדה מטעמו, שהייתה עם מר שכנר ברכבו בזמן התאונה, הגב' עדי עזר [להלן: 'הגב' עזר'] העידה כי התאונה התרחשה בכלל בצומת ערבי נחל פינת מנחם בגין:
"התאונה הייתה בערבי נחל בפינת מנחם בגין, אנו פנינו למנחם בגין מערבי נחל" [ראה פרוטוקול עמ' 7 ש' 32].

וכן:
"מדובר בפנייה של ערבי נחל בגשר, מתחת נתיבי אילון, בצד שמאל זה מנחם בגין." [ראה פרוטוקול עמ' 8 ש' 20-21].

בטופס ההודעה של מר שכנר [ נ/1] על פי תיאור מקום התאונה ניתן ללמוד שמדובר היה בצומת ערבי נחל- מנחם בגין:
"צומת איקס מרומזרת, חמישה נתיבים, שניים פונים שמאלה, ושלושה ישר מבוטח בנתיב השני משמאל פונה שמאלה ברמזור ירוק, רכב צד ג' שהיה בנתיב משמאלו של המבוטח גם הוא פנה שמאלה אבל נמצא מעט מאחוריו פוגע במבוטח."

תמונת הצמת המדובר הוצגה לפני במועד הדיון.

גם הגב' שלוש העידה כי הגיעה בנסיעה מרחוב ערבי נחל, פנתה שמאלה מהנתיב השמאלי יותר, מבין שני הנתיבים המורים שמאלה:
"אני לא יודעת מאין הוא הגיע, אני באתי מערבי נחל. הוא בא מהמסלול הקיצוני ואני במסלול הימני השני" [ראה פרוטוקול עמ' 3 ש' 28 -27].

מכאן, שהגב' שלוש אף היא נסעה בצומת שהגב' עדי עזר טוענת ששם התרחשה התאונה.

אציין כי מר שכנר בעדותו לא ידע להגיד איפה התרחשה בדיוק התאונה כאמור, לא זכר שמות של רחובות, בגרסתו היו הרבה בקיעים, וגרסתו לא הייתה רציפה ואמינה בעיניי, אך את שלא ידע הוא לתאר, תארה בפרוטרוט הגב' עזר, בעדות מהימנה וקוהרנטית.

בעדותה של הגב' עדי עזר:
"אני ודוד נסענו למרכז עזריאלי, פנינו שמאלה מערבי נחל, יש שני נתיבים, היינו בימני, כדי לפנות צריך לקחת קשת רחבה. התחלנו לבצע את הפנייה כשבאמצע הצומת הרגשתי פגיעה."
[ראה פרוטוקול עמ' 8 ש' 6-7].

הגב' עזר העידה ואף הציגה בפניי שהם נסעו בנתיב הימני מבין שני הנתיבים שמאלה, והגב' שלוש נסעה בנתיב השמאלי מביניהם.

הגב' שלוש העידה באופן זהה לעניין מיקום הרכבים אחד ביחס לשני. טענה שהיא באה מרח' ערבי נחל והייתה במסלול השמאלי.

אציין כי עדותה של הגב' עדי עזר, הייתה רהוטה קוהרנטית ואמינה.
ספק על מיקום התאונה ניתן למצוא גם בטופס ההודעה [ת/1] ביחס למיקום התאונה:
"נסעתי ברחוב [ערבי נחל- מחוק – צ.ג.פ] מנחם בגין בת"א, ונסעתי במסלול [השמאלי- מחוק] הימני לכיוון רחוב שאול המלך, רכב שנסע במסלול הימני פגע בי שפשף את צד ימין של רכבי. צד ג' נפגע בצידו השמאלי."

לנוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי התובעת לא הוכיחה כי מקום התאונה היה במקום בו העידה הגב' שלוש ולא במקום בו הגב' עזר העידה. כפות המאזניים בעניין זה מאוזנות.

ב. אופן התרחשות התאונה- והאחריות
הגב' שלוש העידה:
""אין ימינה, נסעתי שנייה והמכונית השנייה הייתה במסלול הזה, מאחורי טיפה ונכנסה בי."
[ראה פרוטוקול עמ' 3 ש' 26].

"ש. מתי הבחנת לראשונה ברכב הזה.
ת. לא הבחנתי בו, הייתי קצת לפניו ופתאום הרגשתי מכה."
[ראה פרוטוקול עמ' 4 ש' 26-27].

הגב' עזר העידה:
"...חשוב לציין שלפנינו לא היו מכוניות, היו רק מאחורינו כך שבאמצע הצומת היה ברור לראות שאנו בנתיב שלנו, בין הקוים, הרגשתי את הפגיעה וראיתי את הרכב מאחורינו, בסטייה והוא פגע לנו בשמאלי אחורי." [ראה פרוטוקול עמ' 7-9].

"ת. הכוונה היא שהיינו ראשונים וביצענו פניה, אם תראה בהמשך יש סימונים על הכביש, המשכנו בקשת רחבה." [ראה פרוטוקול עמ' 9 ש' 5-6].

מר שכנר העיד כך:
"...באמצע הצומת הרגשתי פגיעה בחלק השמאלי אחורי של הרכב שלי, הסתכלתי במראה וראיתי רכב שנכנס לי בחלק השמאלי אחורי שלי עם החלק הימני קדמי שלה." [ראה פרוטוקול עמ' 5 ש' 24-25].

"אני ראיתי כך, אני נסעתי ישר ובחלק של המראה שלי ראיתי את הפינה הקדמית שלה פוגעת מאחור ברכב שלי." [ראה פרוטוקול עמ' 7 ש' 18-19].

על פי גרסת הגב' שלוש רכב הנתבעים היה מאחוריה במעט, והתאונה התרחשה כאשר נתיב הנסיעה היה ישר [ב2 הנתיבים המובילים לכיוון שאול המלך].

על פי גרסת הנתבעים הרכב של הגב' שלוש היה זה שהיה מאחורי רכב הנתבעים, ופגע ברכבם מאחורה, והתאונה על פי גרסתם התרחשה תוך כדי ביצוע הפנייה שמאלה, בקשת רחבה, לרח' מנחם בגין מרח' ערבי נחל.

למעשה, מיקום התאונה משליך בצורה חד משמעית גם על האחריות לתאונה.

אם מקבלים את גרסתה של הגב' שלוש, או אז מדובר בנסיעה ישר, ולא תוך הפנייה שמאלה, כפי שטענו מר שכנר והגב' עזר, ואז יש לקבל גרסתה של הגב' שלוש לאחריות הנתבע לתאונה, ואם מקבלים את גרסת הגב' עזר למקום התאונה, או אז יש לדחות את גרסת הגב' שלוש לאחריות מר שכנר לתאונה.

לנוכח העובדה כי התובעת לא הרימה הנטל להוכיח מיקום התאונה, הרי שלמעשה יש גם לקבוע שלא הורם הנטל לעניין האחריות.

בעניין זה יש להוסיף, כי יש להביא לחובתם של הנתבעים כי לא הוצגו תמונות הנזק לרכב הנתבעים.
הלכה ידועה היא כי הימנעות בעל דין מהבאת ראיה או עד תשמש לחובתו.

אולם מנגד, קיימים שני עדים שהעידו לטובת הנתבעים כי מדובר היה בתאונה בפנייה שמאלה אל מול עדת אחת שהעידה כי מדובר היה בנסיעה ישר.

כך שגם בעניין זה כפות המאזניים מעויינות.

סוף דבר
אני מורה על דחיית התובענה.

התובעת תשלם הוצאות הנתבע 1 בסך של 350 ₪ והוצאות הגב' עזר בסך של 350 ₪.

כמו כן תשא התובעת בשכר טרחת עו"ד בסך של 1250 ₪.

זכות ערעור תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון