תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

בתאונה נפגעה הפרטית באזור הפינה הקדמית-ימנית ואילו המשפחתית נפגעה באזור הפינה האחורית-שמאלית. המחלוקת היא בשאלת הנסיבות שהביאו להתנגשות הרכבים, כאשר בכתב התביעה של אלדן נטען כי עובר לתאונה ובמפתיע סטתה המשפחתית מנתיב ימני לנתיב שמאלי בו הייתה הפרטית ואגב כך התנגשו הרכבים, ואילו בכתב התביעה של בן-עזרא נטען שהפרטית החלה בנסיעה לא זהירה וכך התנגשה במשפחתית מאחור.

המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעים בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת. שיעורי הנזקים הנתבעים מוחזקים אפוא להיות בלתי שנויים במחלוקת.

הראיות שהציגו הצדדיםכתבי הטענות, על נספחיהם.
הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים.
תרשימים של זירת התאונה ואופן התרחשותה, מטעם שני הצדדים.
תמונות בצבע של נזקי שתי המכוניות.
עדויות שני הנהגים המעורבים בדיון היום בפניי.


הכרעה

לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את תביעת אלדן ולדחות את תביעת בן-עזרא.

אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה:מצאתי את גרסת אלדן לגבי נסיבות קרות התאונה כמסתברת וכקרובה יותר לאמת, מאשר גרסתו הנגדית של ב-עזרא.
מצאתי את עדות נהג הפרטית כמהימנה, כמשכנעת וכסבירה יותר מאשר עדותו של נהג המשפחתית.
במהלך הדיון היום התברר, כי נהג המשפחתית (בן-עזרא) השמיט בכתב תביעתו, בכתב הגנתו וגם בטופס ההודעה על התאונה שהגיש עובדה מהותית ורלוונטית, לפיה המשפחתית אכן עברה מנתיב לנתיב, עובר לתאונה. מגרסתו של בן-עזרא כפי שנכתבה במסמכים הנ"ל ניתן להבין, שלגרסתו מדובר בתאונה פשוטה של פגיעה מאחור. אך בדיון היום התברר, כי, בעוד הפרטית נסעה והייתה עובר לתאונה בנתיב השמאלי, המשפחתית הייתה זמן קצר לפני התאונה בנתיב האמצעי הימני יותר, ורק בסמוך למועד התאונה עברה המשפחתית מנתיב לנתיב. הסרת עובדה חשובה זו פועלת, באופן טבעי, נגד ב-עזרא ולטובת אלדן.
מעדות בן-עזרא בדיון היום בפניי התרשמתי, כי הוא לא וידא היטב, כמצופה מנהג בטרם יעבור מנתיב לנתיב, שנהג הפרטית הבחין בו ושהמעבר של המשפחתית לפני הפרטית הוא בטוח וזהיר. למעשה, ההפך הוא הנכון. ניכר, מעדות נהג המשפחתית, שנהג הפרטית לא הבחין בו (לא היה מרוכז בכביש לדבריו), וזאת בשלב שבו הרכבים עמדו בשיירה אל מור מופע של אור אדום ברמזור שלפניהם (נהג המשפחתית הודה שהמעבר היה בזמן שהאור היה אדום). המסקנה הינה אפוא שנהג המשפחתית ביקש לשפר את מצבו בכביש ובשיירה, ולשם כך סטה מנתיב לנתיב. אך, למרבה הצער, הוא עשה זאת בחוסר זהירות ומבלי לוודא היטב שהדבר בטוח, אפשרי וזהיר.
התרשמתי כי, בשונה מן האופן שבו נהג המשפחתית הציג את הדברים, המשפחתית לא הספיקה להתיישר בנתיב השמאלי, אלא התאונה הייתה בעת מעבר המשפחתית מנתיב לנתיב. מסקנה זו עולה מעדות נהג הפרטית, אותה מצאתי להעדיף, וגם מהשוואת תמונות הנזקים בשני הרכבים, המעידות בעליל על כך שהמשפחתית הייתה בזווית ברורה שמאלה ביחס לפרטית.


סיכום

תביעת אלדן מתקבלת ותביעת בן-עזרא נדחית.

על הנתבע בתביעת אלדן לשלם לאלדן את הסכומים הבאים:סך של 6,664 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 16.10.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 16.10.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 450 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת (אלדן), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 2,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.


בנוסף: גזברות ביהמ"ש תחזיר לנתבע בתיק 52331-12-11 (מרב מרון) את הסך של 750 ₪ שהופקד לצורך ביטול פסה"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון