תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

תאונת דרכים התרחשה במהלך ביצוע פניית פרסה (שמאלה) של הוואן במגמה להמשיך בנסיעה עם הפנים בכיוון הנסיעה בו הייתה הפרטית ובמהלך של נסיעת הפרטית ברווח שנוצר בין הוואן לבין הרכבים החונים בצד הכביש מימין לפרטית. המחלוקת היא בשאלה, בשל רשלנות של מי משני הנהגים נגרמה התאונה, כאשר התובעת בגרסה לפיה בזמן שהוואן היה בעצירה מוחלטת (לאחר תמרון לאחור במהלך ניסיון ביצוע הפרסה) במאונך לכיוון נסיעת הפרטית ומשמאל לפרטית החלה או המשיכה הפרטית בנסיעה ישר ברווח שנוצר וכתוצאה מכך שהוואן החל בנסיעה קדימה התנגש הפגוש הקדמי של הוואן בדופן שמאל של הפרטית, ואילו הנתבעות בגרסה לפיה הוואן היה בנסיעה וכמעט שהתיישר באופן מלא בנתיב של הפרטית (לאחר ביצוע הפרסה שמאלה) כאשר לפתע הגיעה הפרטית (שלא נראתה עד שלב זה כלל ע"י נהגת הוואן) ונדחקה ברווח שבין הוואן לבין הרכבים החונים מימין.

המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעות בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת, והנתבעות גם לא הציגו חוות דעת שמאי נגדית לחוות דעת השמאי מטעם התובעת שצורפה לכתב התביעה ואף לא ביקשו לחקור את השמאי מטעם התובעת. שיעור הנזק הנתבע מוחזק אפוא להיות בלתי שנוי במחלוקת.

הראיות שהציגו הצדדיםכתבי הטענות, על נספחיהם.
הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים.
תמונות שחור לבן של נזקי הפרטית.
עדויות שני הנהגים המעורבים בדיון בפניי.


הכרעה

אני מוצא לקבל את התביעה, באופן חלקי.

מצאתי לקבוע כי נהגת הוואן אשמה בתאונה, אך מצאתי גם לקבוע שלנהג הפרטית יש אשם עצמי תורם לקרות התאונה (עפ"י סעיף 68 לפקודת הנזיקין) בשיעור של % 35, כך שבסופו של יום תהיה התובעת זכאית לפיצוי חלקי בשיעור של % 65 בלבד מהנזק הנתבע.

אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה:המחלוקת לגבי מהלך שני הרכבים בתאונה עצמה אינה כה גדולה. למעשה, שני הצדדים מסכימים ומעידים כי התאונה התרחשה במהלך ביצוע פרסה וכי לא היה תיאום בשטח בין שני הנהגים לגבי כך שהפרטית יכולה לנסוע ברווח שנוצר בין הוואן לבין הרכבים החונים. קיימת מחלוקת מסוימת בשאלה מתי החלה הוואן לנסוע, אך ברור לגמרי שבשעת התאונה היו שני הרכבים גם יחד בנסיעה, בשל אותו חוסר תיאום מצער.
מאחר שנהגת הוואן ביצעה פניית פרסה, חובת הזהירות המוגברת מוטלת עליה, ולא שוכנעתי שהיא נזהרה כנדרש. אני לא מקבל את עדות הנהגת לפיה בדקה ווידאה בטרם החלה לנסוע קדימה בפעם האחרונה (במהלך פניית הפרסה) כי לא באים מכיוון נסיעת הפרטית. עדות הנהגת בעניין זה חסרת כל הגיון, ואין כל אפשרות שהכביש אכן היה פנוי במרחק של למעלה מ- 100 מטר, אם לאחר התקדמות של הוואן במטרים ספורים התרחשה התאונה. הפרטית אינה מטוס סילון והיא לא מסוגלת לעבור מרחק כה רב בתוך זמן כה קצר בכביש עירוני שוקק. מה גם שהעדפתי (באופן ברור) את עדות נהג הפרטית המהימנה עליי, לפיה הוא היה במקום, ראה את כל מהלך ביצוע פניית הפרסה, ומאחוריו אף היו רכבים נוספים שהאיצו ודחקו בו להתקדם.
אך גם לנהג הפרטית תרומה לתאונה. נהג זה נטל סיכון לא קטן, בכך שהניח (מבלי שהיה לו בסיס מוצק וסביר להנחה זו) שנהגת הוואן מאפשרת לו לנסוע תוך שהיא נותרת לעמוד במחצית דרך פניית הפרסה. מחובת הנהג היה ליצור קשר עין או אחר עם הנהגת ולוודא שהיא מבחינה בו, בטרם יבלום אותה למעשה מלהמשיך בביצוע פניית הפרסה בה החלה. נראה שדרכו של הנהג אצה, כנראה גם בשל הלחץ ששאר הנהגים בכביש הפעילו עליו, וחבל.


סיכום

התביעה מתקבלת באופן חלקי.על הנתבעות לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:סך של 3,442 ₪, שהינו סכום התביעה (בניכוי אשם תורם), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 28.3.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 28.3.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 400 ₪, בגין שכר העד בו חויבה התובעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 1,250 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון