האם רכב הנתבעות הוא זה אשר פגע בשער הבטחון והסב לו את הנזקים הנטענים

האם רכב הנתבעות הוא זה אשר פגע בשער הבטחון והסב לו את הנזקים הנטענים ?

מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של רכז הרכש של התובעת אשר שימש כמאבטח בשער היישוב במועדים הרלבנטיים וכן חוות דעתו של השמאי אשר העריך את הנזקים שנגרמו לשער הבטחון. כן העיד מר דני אייזמר, אשר ביצע את תיקון השער. מבין עדים אלה היחיד שראה את התאונה הינו המאבטח אשר שימש כמאבטח בשער היישוב במועד התאונה (להלן: "המאבטח").
המאבטח העיד כי בכניסה ליישוב ישנו שער בטחון, אשר מרחף מעל פני הקרקע, ללא מסילה באמצעות ארבעה גלגלי פלדה ותפקידו למנוע כניסה ויציאה מתחום היישוב ללא פיקוח של המאבטח במקום. על מנת לאפשר למאבטח לפקח על התנועה הנכנסת והיוצאת מן היישוב, ממוקמים לפני השער שני מחסומים מסוג "ניו ג'רסי", אשר תפקידם לגרום להאטה של כלי הרכב בטרם יעברו בשער. בנוסף, כאמצעי בטיחות נוסף, השער נמצא במצב של חצי פתיחה וכך נוצר למעשה משפך המאפשר כניסה ייעודית ליישוב רק בשטח בין המחסומים.
המאבטח העיד כי ביום האירוע ניסתה משאית אזרחית, לעבור בשער היישוב על מנת לצאת מן היישוב. בעוד המשאית עושה דרכה ביציאה, הבחין המאבטח כי המשאית מתחככת בשער הבטחון עם צדה האחורי שמאלי. לפיכך, ביקש לפנות את המחסומים על מנת שהמשאית תוכל לעבור בבטחה וסימן לנהג המשאית לעצור. ואולם טרם הספיק לעשות כן, המשיכה המשאית בנסיעתה תוך עקירת השער ממקומו. עוד העיד המאבטח, כי מיד לאחר קרות התאונה, תושב היישוב, מר אשר הורביץ, אשר היה יחד עמו בשער, רשם את מספר הרישוי של המשאית, ועדכן את רבש"צ הישוב בדבר התאונה. המאבטח ציין בעדותו כי סמוך לפני יציאת המשאית יצאו מן היישוב שתי משאיות צבאיות, אך הן לא פגעו בשער.
מטעם הנתבעות העיד מר עמרם אבנר, נהג המשאית (להלן: נהג המשאית") אשר לפי הנטען פגעה בשער הבטחון. נהג המשאית העיד כי באותו יום אכן היה ביישוב טלמון ונהג ברכב מ.ר. 2150270, אליו היה משוך נגרר 8950615. לדבריו כאשר נסע לכיוון היציאה מהיישוב, השער היה פתוח לגמרי ולא היו מחסומים כלשהם לפני השער. עוד העיד נהג המשאית, כי לפניו נסעו שתי משאיות צבאיות כבדות, אשר עברו בשער ואף הוא עבר אחריהן, וזאת מבלי לפגוע בשער. נהג המשאית ציין כי לא ראה האם המשאיות הצבאיות אשר עברו לפניו פגעו בשער וטען כי אילו היה פוגע בשער היה מרגיש בכך. כן טען נהג המשאית, כי חלקה הקדמי של המשאית רחב יותר מחלקה האחורי וכי אילו היה פוגע בשער היה פוגע עם חלקה הקדמי של המשאית ולא עם חלקה האחורי.
עדותו של המאבטח היתה מהימנה ולא נסתרה בחקירתו הנגדית. חשוב לציין כי המדובר בעד נייטרלי, אשר אין לו כל עניין בתביעה ואף אינו תושב היישוב, אלא הועסק כשומר ביישוב באותה תקופה. לא מצאתי סיבה לפקפק בעדותו לפיה ביום האירוע היו מוצבים מחסומים המכונים "ניו גרסי" לפני השער וזאת על מנת לגרום לכלי הרכב היוצאים מן היישוב להאט את מהירות נסיעתם. על-פי עדותו, המחסומים מוצבים באופן שהם מחייבים נסיעה איטית במסלול עקלתון (סללום). מנגד, עדותו של נהג המשאית, כי לא היו מוצבים לפני השער מחסומים כלשהם, לא היתה אמינה עלי. בנסיבות אלה, אני מבכרת את גרסת המאבטח כי לפני השער הוצבו מחסומים אשר חייבו את כלי הרכב היוצאים לנסוע במסלול עקלתון ותוך כדי הנסיעה פגעה משאית עם צדה האחורי בשער הבטחון של היישוב והמשיכה לנסוע תוך עקירת השער ממקומו.
אמנם המאבטח לא היה זה אשר רשם את מספר המשאית, כי אם תושב היישוב אשר היה עמו, מר אשר הורביץ. מר הורביץ זומן לעדות על ידי ב"כ התובעת, אך לא התייצב. ואולם, חרף העובדה שמר הורביץ לא העיד על נסיבות התאונה, הרי שאני סבורה כי עדותו של המאבטח אשר היתה מהימנה, בהצטרף לעובדה שנהג המשאית מודה כי יצא באותו יום מן היישוב כאשר לפניו יצאו שתי משאות צבאיות, בדיוק כפי שהעיד המאבטח, די בה כדי להטות את מאזן ההסתברויות לטובת גרסתה של התובעת ולהעדיף את גרסתה על פני גרסת נהג המשאית.
כאמור, העיד המאבטח כי הפגיעה בשער נעשתה עם צדה השמאלי אחורי של המשאית. בהחלט יתכן כי נוכח העובדה שמדובר במשאית ארוכה ביותר, כאשר אף הנתבע העיד כי בשעת נסיעתה היא מרעישה, פגע נהג הנתבעות בשער הבטחון, מבלי שהרגיש בכך ועל כן המשיך בנסיעתו.
איני מקבלת את טענת הנתבעות כי מתחקיר האירוע שנערך על ידי התובעת עולה כי המשאית הפוגעת היתה משאית צבאית, בעוד שמשאית הנתבעות היא משאית אזרחית. כך, בתחקיר האירוע שנערך על ידי רבש"ץ היישוב ביום 10.8.10, ימים ספורים לאחר האירוע, נכתב כי המשאית הפוגעת היא משאית מוביל ללא מטען וכי מאחוריה נסע ג'יפ צבאי, אך אין זכר לאמירה כי המשאית הפוגעת היא משאית צבאית. כך גם איני מוצאת מקום לייחס משקל לעובדה כי בחוות דעת השמאי הנכתב כי המשאית הפוגעת היא משאית צבאית. השמאי לא היה עד להתרחשות התאונה ועל כן אין לייחס חשיבות לתיאור האירוע המופיע בחוות דעתו.
כך גם אין לזקוף לחובת התובעת את העובדה לא הובאו לעדות מטעמה הרבש"ץ והמ"פ שנסע אחרי המשאית כפי שטענו הנתבעות. הרבש"ץ לא היה עד לתאונה, אלא רק שמע על התאונה מפי המאבטח, ועל כן עדותו לא היתה תורמת שהרי מדובר בעדות שמיעה. אשר למ"פ, הרי שהתובעת הבהירה כי מדובר בעד שאינו בשליטתה, ועל-פי דברי המאבטח אף עזב באותו יום את היישוב ועל כן אין לזקוף את אי הבאתו לעדות לחובת התובעת.
התוצאה היא שאני קובעת כי משאית הנתבעות היא שפגעה בשער הבטחון ביום 6.8.10 והסבה לו את הנזקים הנטענים.
אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת זכאית להשבת סכום ההשתפות העצמית ודמי כינון בסכום כולל של 15,030 ₪. המחלוקת היחידה בעניין גובה הנזק היא האם נשאה התובעת גם בתשלום שכ"ט שמאי, כפי שהיא טוענת.
התובעת הציגה חשבוו שהוצא על ידי השמאי ביום 21.11.10, ואולם אין בחשבון זה להעיד על תשלום בפועל. מר אליעזר רוזנבוים, רכז הרכש של התובעת, העיד כי אם שולם הסכום לשמאי צריכה להיות חשבונית וקבלה, ואולם קבלה לא הוצגה. עוד מתברר, כי במסגרת תביעת השיבוב שהוגשה על ידי מבטחת השער תובעת אף המבטחת את שכר טרחת השמאי. השמאי, מר צבי סגלר, העיד כי אינו גובה פעמיים שכר טרחה וכי אינו זוכר מי שילם במקרה זה את שכר טרחתו - התובעת או המבטחת. בנסיבות אלה, משלא הציגה התובעת קבלה, אני קובעת כי לא הוכח תשלום בפועל לשמאי ועל כן אין לחייב את הנתבעות לשאת בתשלום זה.
לאור האמור, אני קובעת כי הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 15,030 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 7.3.11 ועד התשלום בפועל.

כן ישאו הנתבעות, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסכום של 1,109 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסכום של 3,500 ₪ כולל מע"מ. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות רכב

 2. אי תקינות רכב

 3. בעיה במחשב רכב

 4. אגרה על רדיו ברכב

 5. הגדרת רכב מעביד

 6. אם חד הורית רכב

 7. חוזה החלפת רכב

 8. חוזה אחזקת רכב

 9. ביטול תביעה רכב

 10. ביטול רישום רכב

 11. איחור באספקת רכב

 12. איחור בהחזרת רכב

 13. בקשה לשחרור רכב

 14. בקשה להחזרת רכב

 15. מחיקת תביעה רכב

 16. בקשה לפסילת הרכב

 17. ביטוח התהפכות רכב

 18. תקלות ברכב משומש

 19. החזר אגרת רכב נכה

 20. אחריות הנוסעים ברכב

 21. אגרה העברת בעלות רכב

 22. העברת זכויות ברכב

 23. ביצוע עבירה עם רכב

 24. אי התאמה נסתרת ברכב

 25. ביטול עסקת רכב חדש

 26. אם חד הורית עם רכב

 27. ביטול עסקה רכב פגום

 28. אחריות לנזק ברכב חונה

 29. אחריות מכון בדיקת רכב

 30. אחריות בעל רכב לתאונה

 31. ביטול עסקה החלפת רכב

 32. ביטול עסקה הזמנת רכב

 33. אי העברת בעלות על רכב

 34. זיוף קילומטראז' ברכב

 35. פגיעה בעת ירידה מרכב

 36. אי תקינות מערכת קירור

 37. אחריות מע''צ לנזקי רכב

 38. הסכם קיבוצי אחזקת רכב

 39. בדיקת רכב תאונות קודמות

 40. אי גילוי מידע במכירת רכב

 41. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 42. בעיה בהילוכים ברכב חדש

 43. חוסר תום לב במכירת רכב

 44. אי הזמנת חלקי חילוף לרכב

 45. תעודת אחריות לרכב משומש

 46. אי התקנת מיגון לרכב שנגנב

 47. אחריות על גיר תיבת הילוכים

 48. ביטוח תוספות שהותקנו ברכב

 49. ביטול עסקת קניית רכב משומש

 50. אחריות ספק הזמנת רכב בחו''ל

 51. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 52. אחריות לכשל בביצוע תיקון רכב

 53. ביטול עסקת קניית רכב יד שניה

 54. הפרה יסודית הסכם למכירת רכב

 55. איחור בהחזרת רכב שנמסר לתיקון

 56. בקשה לשחרור רכב שנתפס בשטחים

 57. אי התייצבות לדיון בגלל בעיה ברכב

 58. אי ידיעה על תאונות קודמות של רכב

 59. אי גילוי תאונות קודמות ברכב משומש

 60. אחריות מכון רישוי גילוי רכב מזויף

 61. אחריות הבעלים של הרכב בתביעה נגד קרנית

 62. תביעה לתשלום על נזק שנגרם לרכב טויוטה

 63. תביעה בגין נזקים שנגרמו מאש שפרצה ברכב

 64. תביעה על חוב בגין שירותי תיקון לכלי רכב

 65. תאונת שרשרת בה היו מעורבים ארבעה כלי רכב

 66. תאונת שרשרת בה היו מעורבים חמישה כלי רכב

 67. נזקים שנגרמו לרכב בתאונת הדרכים - חלפים ברכב

 68. תביעה בגין אי גילוי תקלה בבדיקת רכב טרם רכישתו

 69. תביעה בגין ליקויים בתיקון ראש מנוע שנמסר לתיקון

 70. תביעה על טענות למסירת מידע חלקי ביחס לרכב שנמכר

 71. תאונה בגלל רכב שנסע בנתיב האמצעי שרצה לפנות ימינה

 72. פגיעה ברכב מאחור, הדיפתו למעקה הבטיחות ואובדן גמור

 73. הכחשת עצם קרות התאונה ואת הטענה שהיה מגע בין הרכבים

 74. תביעה על נזקים שנגרמו לרכב וכן לאובדן ציוד שהיה ברכב

 75. בעיות חוזרות בהגה ובגלגלים ברכב חדש מסוג טויוטה אוונסיס

 76. פיצוי בגין נזקים שנגרמו מאש שפרצה ברכב שחנה בסמיכות אליו

 77. במהלך חציית תעלה נפגע דוד הפליטה של רכבו (רכב יגואר XK8 )

 78. נטען כי מוכר הרכב חזר בו מהמכירה וסרב לשתף פעולה בהעברת הבעלות

 79. הגלגל השמאלי קדמי של הרכב נתקע בריבוע בטון בגלל העדר תאורת רחוב

 80. האם חלה החזקה המרבה והתאונה נגרמה עקב ניצול הכח המכני של הרכב ?

 81. פיצו בגין ראש נזק ירידת ערך בהתאם לערך הרכב על פי מחירון לוי יצחק

 82. טענו שהתברר שהרכב שנמכר להם הוא יד שנייה למרות פרסום שהוא יד ראשונה

 83. תביעה על סך 25,000 ₪ כנגד חברה המתמחה בשירותי בדיקת רכב לציבור הרחב

 84. תביעה נגד חברת בטוח בגין נזק שנגרם לרכב כתוצאה מחדירת מי גשמים לרכב

 85. ביטול קניית רכב עם שלדה ומרכב רקובים שאינו כשיר לנסוע ואינו בר תיקון

 86. האם רכב הנתבעות הוא זה אשר פגע בשער הבטחון והסב לו את הנזקים הנטענים ?

 87. טעות חישוב בכתב התביעה בכימות ראשי הנזק המורכבים מיסודם מעלות תיקון הרכב

 88. אחריות על מכירת מנוע מפירוק שהותקן ברכב של לקוח והתגלה מאוחר יותר כמזוייף ?

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון