סעיף 64 (2) לפקודת הנזיקין

סעיף 64 (2) לפקודת הנזיקין

כאשר רואים באשמו של אדם אחר את הסיבה המכרעת לנזק וכן בסעיף 13 לפקודה על פיו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו אם הוא הרשה או אישרר את המעשה ועובדו עשה את המעשה תוך כדי עבודתו. חריגים אלה אינה נכונים לענייננו, שכן הסיבה המכרעת לנזקו של התובע הינה התאונה בעטייה ניזוק האופנוע ובין הנתבעים לא התקיימו יחסי עובד מעביד. חריג נוסף טמון בסעיפים 14 ו-15 לפקודה הדנים בחבותו של שולח ובחבותו של בעל חוזה כלפי אחר ואולם גם המה אינם נכונים למקרה שבפנינו, עת הוכח וממילא גם לא נטען, כי בין הנתבעים התקיימו יחסי שליחות, ואין ביניהם חוזה לעשיית עבודה (הגם שבהתאם לסעיף 15 לפקודה החוזה דווקא מקנה חסינות לעושה החוזה אשר עלולה להיות מופרת במידת התקיימותם של אחד או יותר מהתנאים המנויים בסעיף).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות שולח בנזיקין

 2. אחריות מזמין בנזיקין

 3. אחריות שילוחית נזיקין

 4. אחריות המשטרה בנזיקין

 5. אחריות שילוחית בנזיקין

 6. התיישנות קטין נזיקין

 7. התיישנות בדיני נזיקין

 8. התיישנות בנזיקין קטין

 9. אחריות בנזיקין של קטין

 10. אחריות בנזיקין סרבנות גט

 11. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 12. אחריות בנזיקין של המדינה

 13. אחריות רשות ציבורית בנזיקין

 14. סעיף 64 (2) לפקודת הנזיקין

 15. אינטרס ההסתמכות דיני נזיקין

 16. הגדרת בן זוג - פקודת הנזיקין

 17. אחריות בנזיקין כלפי מסיג גבול

 18. התיישנות בנזיקין תאונת דרכים

 19. אחריות בנזיקין של רשויות ציבור

 20. אחריות בנזיקין של המחזיק במקרקעין

 21. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 22. אחריות משדל סעיף 12 לפקודת הנזיקין

 23. אחריות המדינה בנזיקין פעולה מלחמתית

 24. מחלוקת בשאלת אחריות בנזיקין לתאונה

 25. התיישנות 10 שנים סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 26. החלת הוראת סעיף 41 לפקודת הנזיקין במסגרת תביעה

 27. סעיף 15 לפקודת הנזיקין שכתורת הינה "חבותו של בעל חוזה"

 28. אשם עצמי תורם של 50% לקרות תאונה עפ"י סעיף 68 לפקודת הנזיקין

 29. סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין - יכול שינתן פטור לגורם רשלני אם עקב פעולה מכרעת של גורם אחר

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון