תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

לטענת ב"כ הנתבע, נהג רכב התובעת סטה מנתיב נסיעתו לעבר נתיב נסיעת הנתבע, בכך קיצר את מרחק הבלימה, ועל כן הוא האחראי לקרות התאונה.

יתרה מכך, המדובר בגרסה מול גרסה ועל כן יש לדחות את התביעה.

דיון והכרעה:

השאלה הצריכה לענייננו בתיק דנן – מי אחראי לקרות התאונה – דהיינו האם הנתבע 1 לא הספיק לבלום ופגע ברכב התובעת מאחור, או האם עת/1 קודם לתאונה סטה מהנתיב הימני לעבר נתיב נסיעת רכב הנתבע, קיצר את מרחק הבלימה, והוא הגורם לתאונה.

אקדים ואומר, שלאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי להעדיף את גרסתו של עת/1 על פני גרסתו של הנתבע.

גרסתו של עת/1 הייתה פשוטה עיקבית ובהירה, עלתה בקנה אחד עם ההיגיון והשכל הישר, ונתתי אמון בעדות זו.

בקליפת אגוז, הערכת מהימנותם של עדים כדי לרדת לחקר האמת, היא מלאכה קשה, אך מלאכה מובהקת המוטלת על בית המשפט. בית המשפט מחליט על-פי אמירות העדים, על סמך התנהגותם בכלל ובפרט במהלך אירוע נשוא התביעה, התנהגותם במהלך העדות ואותות האמת המתגלים במהלכו של המשפט (סעיף 53 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תש"א – 1970).

ההתרשמות הינה מאז ומתמיד אחד מכלי העבודה המובהקים של הערכאה הדיונית השומעת ורואה את העד. אולם, לא הבעת פניו של בעל הדין ולא יופי תוארו, או צחות לשונו היא שתביא את בית המשפט לבכר עדות אחת על פני רעותה.

ברי הוא שבית המשפט צריך לתת תשומת ליבו לדרך בה מוסר העד את עדותו, אם בצורה שוטפת ומסודרת, אם בביטחון או בהיסוס. אך התרשמות זו, ראוי שלא תעמוד לבדה, אלא במסגרת המבחנים המקובלים להערכת עדויות, לרבות מבחן ההיגיון, והשכל הישר.

העיד עת/1 כי נסע בנתיב השמאלי, עבר את הצומת, עצר את רכבו עקב עומס תנועה, ואז הנתבע פגע בו מאחור.

הדברים מצאו ביטויים גם בטופס הודעתו, שם ציין כי רכב שהיה מלפניו עצר,לפיכך עצר את רכבו, ורכב הנתבע פגע בו מאחור.

גם בחקירתו הנגדית חזר ואמר כי היה בנתיב השמאלי, כשנשאל באשר לגרסתו של הנתבע לפיה קודם לתאונה היה בנתיב הימני, אך "חתך" לעבר הנתיב השמאלי, נתיב נסיעת רכב הנתבע - שלל זאת מכל וכל.

מנגד, העיד הנתבע כי הוא זה שנסע בנתיב השמאלי, ואמר באילו המילים (עמ' 2): "נסעתי בנתיב השמאלי, הרכב שנתתי לו מכה, נכנס לי בנתיב שלי במהירות שלא הספקתי לעצור.

וישאל השואל – הכיצד עת/1 הצליח לעבור מהנתיב הימני לנתיב השמאלי ולהתיישר במהירות, בהתחשב כי התאונה התרחשה בכביש ראשי וסואן.

בטופס הודעתו ציין: "נסעתי בנתיב שמאלי פנוי כשהרכב מימין ניסה לעקוף אוטובוס כשלא הצליח נכנס לנתיב ... בפתאומיות ולכן לא הצלחתי לעצור ...".

לדידי, מיקום הפגיעה ברכב התובעת – פגוש אחורי, ומיקום הפגיעה ברכב הנתבע – בפגוש הקידמי, מאששים דווקא את גרסתו של עת/1, שלפניננו פגיעה מאחור "קלאסית".

לא זו אף זו, תיאר הנתבע כי עת/1 ביצע את פעולת הסטייה וההתיישרות במהירות, ואילו הוא נסע באיטיות, אז ישאל שוב השואל הכיצד הנתבע לא הספיק לבלום את רכבו.

לאור המקובץ לעיל, העדפתי את גרסתו של עת/1 על פני גרסתו של הנתבע, שנמצאה בעיני אמינה, מהימנה והגיונית. לפיכך, השתכנעתי כי הנתבע פגע ברכב התובעת מבלי שהספיק לבלום, ועל כן הוא האחראי לקרות התאונה באופן מלא.

משקבעתי כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע, הרי שעתה יש לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובעת.

התובעת תמכה את נזקיה בחוו"ד שמאית המעידה על שומת הנזק, חוו"ד זו לא נסתרה ומצאתי לנכון לקבלה.

סוף דבר

לאור האמור והמפורט לעיל ישלם הנתבע לתובעת סך של 2,057 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום 20.3.2012, ואגרת בית משפט ששולמה.

שכר בטלת עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,800 ₪.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון