סעיף 28 לפקודת השטרות

סעיף 28 לפקודת השטרות

"(א) אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה:
(1) נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חולל;
(2) נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא הייתה לו כל ידיעה שזכות קנינו של המסחר פגומה".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות שטר

 2. התיישנות שטרות

 3. הגדרת שטר חליפין

 4. בקשה להזמנת שטר

 5. בקשה לעיון בשטר

 6. בקשה לתיקון שטר

 7. אי כדאיות כלכלית

 8. ביטול חתימה על שטר

 9. התיישנות שטר מטען

 10. התיישנות בדיני שטרות

 11. סעיף 28 לפקודת השטרות

 12. חובת תום הלב דיני שטרות

 13. מימוש שטר ביטחון בגין נזק לדירה בשכירות

 14. תביעה שטרית למימוש שטר עליו חתם הנתבע כערב להתחייבויות בתו

 15. יתרת חוב קודם מהווה תמורה בת ערך - סעיף 26 (א) (2) בפקודת השטרות

 16. טענה כי החתימות המופיעות על השטר אינן מאומתות על ידי עו"ד / רו"ח

 17. טענה כי לא נשלחה הודעת חילול ולפיכך, מופטר הנתבע מהחיוב נשוא השטר

 18. כנספח לחוזה נחתם גם שטר בטחון אשר נועד ככל הנראה להבטיח את פירעון החובות

 19. עפ"י סעיף 19 לפקודת השטרות למחזיק בשטר יש רשות לכאורה להשלים את הפרט החסר בשטר

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון