תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

תאונת דרכים התרחשה בדרך מנחם בגין, לאחר שהפולקסווגן החלה במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי יותר שבו נסעה הפורד. המחלוקת היא בשאלה, האם נהג הפולקסווגן ביצע את המעבר מנתיב לנתיב בזהירות המתחייבת מנהג שמבצע מעבר כזה והאם לנהג הפורד הייתה תרומה להתרחשות התאונה.

קיימת מחלוקת גם בשאלת שייכותם של כל מוקדי הנזק של הפורד שפורטו בכתב התביעה לתאונה.

הראיות שהציגו הצדדים

הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים.
תמונות בצבע של נזקי הפורד.
עדויות שני הנהגים המעורבים בדיון בפניי.

הכרעה

לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את התביעה, באופן חלקי. אני מוצא את נהג הפולקסווגן אחראי באופן מלא לתאונה, ויחד עם זאת שוכנעתי כי לא כל הנזק שנתבע בכתב התביעה שייך לתאונה, ומכאן שלא מגיע לתובעת כל הסעד אותו תבעה בכתב התביעה.

מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים, וזאת לאחר ששוכנעתי כי עלה בידי התובעת להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה, כלומר להוכיח כי גרסתה, העולה מן העובדות שהוכחו, מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסת הנתבעים [ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (לא פורסם, 9.5.11)].מצאתי כי גרסת התובעת, שהתקבלה כאמור כמסתברת יותר, מבססת אחריות בנזיקין של הנתבעים בגין התאונה.

אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה:ממכלול הראיות והעדויות נראה וסביר, כי נהג הפולקסווגן ביצע מעבר לא זהיר מנתיב לנתיב, באופן שהפתיע את נהג הפורד ובאופן בו נהג הפורד לא יכול ולא צריך היה למנוע את התאונה.
נהג הפולקסווגן העיד כי לא ראה כלל את הפורד בטרם התחיל בביצוע המעבר מנתיב לנתיב. אך מהעדויות והראיות עולה שהפורד הייתה במקום ולא נסעה ולא יכולה הייתה לנסוע מהר (היה עומס רכבים במקום), ולכן המסקנה המסתברת היא שנהג הפולקסווגן פשוט החמיץ את הפורד, ובכך התרשל. יש להדגיש כי חובה על נהג המבקש לעבור מנתיב לנתיב לוודא היטב, בטרם התחלת המעבר, כי הנתיב אליו מבקש לעבור פנוי מרכבים, ונראה כי במקרה שלנו הדבר לא בוצע ע"י נהג הפולקסווגן.
שוכנעתי כי הפולקסווגן ביצעה מעבר מהיר ומפתיע, מאחר שגם נהג הפורד לא הבחין בפולקסווגן בטרם התאונה, ונראה כי הפולקסווגן הגיחה באופן פתאומי ולא זהיר מימינה של הפורד.


באשר לנזק הנתבע: נהג הפורד העיד, בביטחון רב למדי, כי הנזק הנראה בתמונות לחלק הקדמי של הפורד לא נגרם בתאונה מושא התביעה. לפיכך, התובעת לא זכאית לקבל מהנתבעים פיצוי בגין נזק זה וגם לא היה ראוי לתבוע פיצוי בגינו. קשה לחלץ מחוות דעת שמאי הרכב הנספחת לכתב התביעה חלוקה ברורה למוקדי הנזק השונים, אך באופן גס ניתן בהחלט לראות כי עיקר הנזק מושא הדו"ח הינו לדופן ימין של הפורד, נזק שאכן נגרם בתאונה. בנסיבות, אני מוצא להפחית את סכום התביעה (על דרך האמדן) ולהעמידו על 8,000 ₪.

סיכום

התביעה מתקבלת, חלקית כאמור.

על הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:סך של 8,000 ₪, שהינו סכום התביעה (המופחת כאמור), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 30.8.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 365 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 30.8.12 ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 450 ₪, בגין שכר העדים בו חויבו התובעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.
סך של 1,250 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום (יום מתן פסה"ד) ועד יום התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון