מותר להציג פרוטוקול מהליך משפטי אחר בהיותו "תעודה ציבורית"

אין כל מניעה להציג פרוטוקול מהליך משפטי אחר, בהיותו "תעודה ציבורית" ולפיכך קביל כראייה.

יחד עם זאת, הלכה היא כי לשם קבלת תוכן האמור בפרוטוקול יש לאפשר חקירה נגדית עליו - אלא אם הוגש בהסכמה ("? (?"?) 549/03 <> סולל בונה בע"מ נ' עזרא אברהם).רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון