הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

בחוקים שונים, כמו גם במילון אבן שושן, ניתן למצוא הגדרה למונח סיטונאי. כך, בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, מוגדר "סיטונאי" כ"מי שעסקו, או חלק מעסקו, הוא למכור אותו מוצר לקמעונאי." כאשר "קמעונאי" מוגדר שם כ"מי שעסקו או חלק מעסקו, הוא למכור אותו מצרך לצרכן." הגדרה דומה קיימת בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, שם מוגדר "סיטונאי" כ"מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתי למי שאינו צרכן". במילון אבן שושן המונח "סיטונאי" מוגדר כך: "סוחר בקיבולת גדולה... המזמין סחורות בכמויות גדולות ומוכרן לקימעונאים."

אלה הגדרות עוסק שהוא בבחינת סיטונאי, ועל פיהן בעל בית קפה, שמוכר מוצרי מזון ושתיה לצרכנים, אינו סיטונאי אלא לכל היותר קמעונאי, ואף לא ברור שכך הוא, שכן הוא מוכר בעיקר שירות, ולא "טובין".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת עוסק

 2. הגדרת שיתוק

 3. הגדרת מלווה

 4. הגדרת עגונה

 5. הגדרת מכירה

 6. הגדרת טובין

 7. הגדרת הלם קרב

 8. הגדרת מוניטין

 9. הגדרת ילד חורג

 10. הגדרת לקוח בנק

 11. הגדרת הורה יחיד

 12. הגדרת דירה אחרת

 13. הגדרת מוסד כספי

 14. הגדרת סכום קצוב

 15. הגדרת מרכז החיים

 16. הגדרת קרוב משפחה

 17. הגדרת אזור איסוף

 18. הגדרת עיסוק סביר

 19. הגדרת עבודת לילה

 20. הגדרת תואר אקדמי

 21. הגדרת מקרה ביטוח

 22. הגדרת דרך עירונית

 23. הגדרת עבודת כפיים

 24. הגדרת תפקיד הנהלה

 25. הגדרת "סיום בניה"

 26. הגדרת עבודה מתאימה

 27. הגדרת אירוע תאונתי

 28. הגדרת עניין ציבורי

 29. הגדרת תמורה בת ערך

 30. הגדרת פעולה מלחמתית

 31. הגדרת מתן זכות קדימה

 32. הגדרת עסק בשטח מפונה

 33. הגדרת בעל מקצוע חופשי

 34. הגדרת מפעיל אתר פסולת

 35. הגדרת דירת מגורים מזכה

 36. הגדרת דירת מגורים יחידה

 37. הגדרת ילד עם ליקוי מיוחד

 38. הגדרת ילד בעל צרכים מיוחדים

 39. הגדרת התאריך הקובע חוק ביטוח לאומי

 40. הגדרת "גורם יעיל" להתקשרות הצדדים בעסקה

 41. הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון