בקשה לתיקון כתב אישום


עניינה של החלטה זו הוא בקשה מקדמית של המשיב להורות על שחרורו, מהטעם שהתבקש מעצרו עד תום ההליכים הגם שאין נגדו כתב-אישום.

2. המבקשת הגישה היום בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים נגדו. בד בבד הגישה בקשה לתיקון כתב אישום שהוגש נגד שלושה אחרים. במהלך הדיון הוברר שהכוונה לכתב אישום שהוגש בת"פ 16290-06-11.

בדיון שהתקיים היום, ביקש בא-כוחו של המשיב כאמור, לשחרר את המשיב, מהטעם שהסמכות להורות על מעצר עד תום ההליכים נתונה לבית המשפט רק לאחר שהוגש כתב אישום. אילו במקרה הנדון, אין לומר שהוגש כתב אישום נגד המשיב. לכל היותר הוגשה בקשה לתיקון כתב אישום, אשר טרם נדונה וטרם התקבלה, ומכיוון שכך, אין לראות בבקשה משום כתב אישום כדין.

נציגת המשיבה ביקשה לדחות את טענות בא-כוחו של המשיב, מהטעם שכאמור, הוגשה בקשה לתיקון כתב אישום, ולטענתה די בכך. לשאלת בית המשפט השיבה שכתב האישום בתיק האמור כבר הוקרא לנאשמים ביום 4.7.2011, אך הנאשמים טרם השיבו לאישום.

3. החלטתי לקבל את טענת המשיב ולהורות על שחרורו מהטעמים שעליהם אעמוד עתה.

סעיף 21 בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 קובע לאמור: "הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, אם נתקיים אחד מאלה: ...".

מכאן, שסמכות בית המשפט להורות על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו קמה, רק לאחר שהוגש נגדו כתב אישום.

4. בעניין המשיב, טרם הוגש כתב אישום. המבקשת הגישה בקשה לתיקון כתב-אישום קיים, שהמשיב אינו אחד מהנאשמים בכתב-אישום זה, שבו ביקשה את צירופו של הנאשם, כך שיהיה נאשם נוסף בכתב אישום זה.

על-פי סעיף 92(א) בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, תיקון כתב אישום לאחר תחילת המשפט, מותנה בקבלת רשות בית המשפט. כתב אישום שתיקונו מבוקש כבר הוקרא לנאשמים באותו תיק (לפי דברי נציגת המבקשת ובמענה לשאלת בית המשפט שהוצגה לה, כאמור מעלה), ומכאן שכל עוד לא ניתנה רשות בית המשפט לתיקון כתב האישום, כך שהמשיב יצורף אליו, אין לראות בכתב האישום ככזה שתוקן. כל עוד לא תוקן, אין המשיב נאשם בכתב האישום, וממילא שאין כתב-אישום נגדו.

5. בנסיבות אלו ובהיעדר כתב אישום נגד הנאשם, ממילא שלא ניתן לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, ולפיכך הבקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים נמחקת והמשיב ישוחרר.

6. שתי הערות לפני סיום:

הערה אחת מופנית אל המבקשת: במהלך הדיון הערתי למבקשת שהדרך שבה יש לפעול היא להגיש כתב אישום נפרד נגד המשיב בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים. רק לאחר מכן, ניתן יהיה להגיש בקשה לאיחוד כתב האישום נגד המשיב עם כתב האישום נגד נאשמים אחרים. למרות דברים מפורשים והצעה לשקול את הדברים, עמדה על כך המבקשת שיש כתב אישום נגד המשיב.

הערה שנייה מופנית אל המשיב: בתום הדיון הבהרתי שבשל העומס שנוצר באולם, נבצר ממני לתת את ההחלטה במקום. הבטחתי שככל שהדבר יסתייע, ההחלטה תינתן עוד היום, ולכל המאוחר עד מחר בבוקר בשעה 10:00. עתה הובאה לידיעתי העובדה שהמשיב הגיש ערר על ההחלטה לדחות את מתן ההחלטה הנדונה למחר. צר לי על כך שבא-כוח המשיב לא המתין למתן ההחלטה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לתיקון תביעה

 2. בקשה לתיקון החלטה

 3. בקשה לתיקון כתב הגנה

 4. התיישנות תיקון תביעה

 5. בקשה לתיקון כתב אישום

 6. בקשה לתיקון כתב טענות

 7. בקשה לתיקון כתב הערעור

 8. בקשה לתיקון סכום התביעה

 9. התיישנות תיקון כתב תביעה

 10. אי ידיעה על קיומו של הליך

 11. בקשה לתיקון כתב הגנה מתוקן

 12. דחיית בקשה לתיקון כתב אישום

 13. בקשה לתיקון כתב תביעה תצהיר

 14. בקשה לתיקון כתב טענות תצהיר

 15. דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה

 16. בקשה לתיקון כתב תביעה ייצוגית

 17. התנגדות לבקשה לתיקון כתב תביעה

 18. בקשה לתיקון כתב תביעה הוספת נתבע

 19. בקשה של התובעת לתיקון כתב תביעתה

 20. בקשה לתיקון כתב תביעה הוספת עילה

 21. בקשה לצירוף נתבעים תיקון כתב תביעה

 22. בקשה לתיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 23. בקשה לתיקון כתב תביעה בתביעות קטנות

 24. בקשה לתיקון כתב תביעה בסדר דין מהיר

 25. בקשה לתיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון