גילוי מסמכים הדדי


בתאריך 6.9.10 נשלחה הודעה של המנ"ת לצדדים, בה נקבע שיתקיים גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום וכל בקשה מקדמית תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה.
כמו כן, נקבע שכל המסמכים שבכוונת הצדדים להסתמך עליהם במהלך קיום ניהול התביעה יובאו לישיבת היום.

מדברי ב"כ הצדדים עולה כי הודעת המנ"ת לא בוצעה על ידם, לא נעשה גילוי מסמכים הדדי ולא הוגשה כל בקשה על ידי מי מהצדדים.

לטענת ב"כ הצדדים, ההליך המקדמי היחיד שהם מעונינים לבצע בתיק זה הוא גילוי מסמכים הדדי ויתכן שיתבקש גם גילוי ספציפי, זאת ותו לא.

לפיכך, אני מורה כי הצדדים יעשו גילוי הדדי תוך 30 יום מהיום.
לתצהיר גילוי המסמכים מטעמם יצרפו הצדדים את כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם במהלך ניהול התביעה והתביעה שכנגד וישלחו עותק לצד שכנגד תוך המועד האמור.

אם בדעת ב"כ מי מהצדדים להגיש בקשה לעיון ספציפי, עליו לעשות כן תוך 30 יום מהיום.

מדברי הצדדים עולה כי הם מוכנים ללכת להליך של גישור במקביל להליכים המשפטיים כדי לנסות לפתור את הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט. ב"כ הצדדים יודיעו לבית המשפט תוך 7 ימים אם הסכימו על זהות מגשר ואם לא, בית המשפט יקבע את זהותו.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 14.7.11 שעה 8.30.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מסמכים כללי

 2. גילוי מסמכים הדדי

 3. גילוי מסמכים מכרז

 4. גילוי מסמכים פלילי

 5. גילוי מסמכים פירוק

 6. גילוי מסמכים מאוחר

 7. גילוי מסמכים עבודה

 8. גילוי מסמכים וידאו

 9. גילוי מסמכים הקלטה

 10. גילוי מסמכים הכבדה

 11. גילוי מסמכים משלים

 12. גילוי מסמכים מוקדם

 13. גילוי מסמכים בנקים

 14. גילוי מסמכים של בנק

 15. גילוי מסמכים נזיקין

 16. גילוי מסמכים בתצהיר

 17. גילוי מסמכים הקלטות

 18. גילוי מסמכים מועדים

 19. גילוי מסמכים ספציפי

 20. גילוי מסמכים בערעור

 21. גילוי מסמכים חסויים

 22. גילוי מסמכים טיוטות

 23. גילוי מסמכים בוררות

 24. גילוי מסמכים בעירייה

 25. הפרת צו גילוי מסמכים

 26. גילוי מסמכים מסע דיג

 27. גילוי מסמכים רפואיים

 28. גילוי מסמכים שהתיישנו

 29. גילוי מסמכים התיישנות

 30. גילוי מסמכים אצל צד ג

 31. גילוי מסמכים משא ומתן

 32. גילוי מסמכים תנאי שכר

 33. גילוי מסמכים חוות דעת

 34. גילוי מסמכים רלוונטיות

 35. גילוי מסמכים בהליך ערר

 36. אי קיום צו גילוי מסמכים

 37. היקף חובת גילוי מסמכים

 38. גילוי מסמכים בשלב ההשגה

 39. גילוי מסמכים דיני עבודה

 40. חובת גילוי מסמכים מוקדם

 41. גילוי מסמכים רשויות המס

 42. גילוי מסמכים ביטוח לאומי

 43. אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

 44. גילוי מסמכים הוצאה לפועל

 45. גילוי מסמכים בהליך משפטי

 46. מחיקת תביעה גילוי מסמכים

 47. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 48. חובת גילוי מסמכים של הבנק

 49. גילוי מסמכים פסק דין חלוט

 50. גילוי מסמכים קלפים פתוחים

 51. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 52. גילוי מסמכים הגנת הפרטיות

 53. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 54. גילוי מסמכים בשלב ההוכחות

 55. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 56. גילוי מסמכים סדר דין אזרחי

 57. גילוי מסמכים ספציפי בכל עת

 58. בקשה למתן צו לגילוי מסמכים

 59. גילוי מסמכים סדר דין מקוצר

 60. גילוי מסמכים בענייני משפחה

 61. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 62. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 63. בקשת רשות ערעור גילוי מסמכים

 64. גילוי מסמכים מי שאינו בעל דין

 65. גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

 66. המועד להגשת בקשה לגילוי מסמכים

 67. גילוי מסמכים דוח ביקורת פנימית

 68. גילוי מסמכים לאחר הגשת תצהירים

 69. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 70. חובת גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 71. גילוי מסמכים ספציפי בית הדין לעבודה

 72. הפרת צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 73. בקשה לגילוי מסמכים - אי עמידה ביעדי מכירות

 74. בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים צריכה להיות עניינית וממוקדת

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון