אובאיטיס אחוזי נכות


1. לפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לענין נכות כללית מיום 2.2.08 אשר קבעה למערער נכות משוקללת של 52% כדלקמן:

דלקת ע"ש – 40% עפ"י סעיף 135 (ד) (ה)
סכרת – 20% לפי סעיף iv 4 .
חדות ראיה – 0%
נוירולוגיה – אין נכות

2. טענות המערער –

א. המערער עבר אירוע מוחי בשנת 1989.
טעתה הועדה שלא מינתה נוירופסיכולוג.
ביום 26.11.06 נקבעה למערער נכות בשיעור 20% בגין אובאיטיס.
ביום 12.12.07 התכנסה הועדה והודיעה למערער על הפחתה.
ב. ביום 11.7.08 הובהל המערער לבית חולים עקב התקף אובאיטיס בעין ימין. מכאן שמצבו מתאים לסעיף 65 (ב) המעניק 20%.
ג. הועדה לא התיחסה לקטרקט ממנו סובל המערער כפי שעולה מכתבו של דר' ליבנה.
ד. טעתה הועדה שהעניקה אחוזי נכות בתחום האורטופדי לפי סעיף 35 ולא בגין קיבוע מוחלט של עמוד השדרה והתעלמה ממכתביהם של דר' אשכנזי ודר' שטרן.
ה. הועדה לא התיחסה לתלונותיו של המערער בדבר דחק נפשי כתוצאה מסינדרום הרייטרס אשר ממנו הוא סובל.
ו. הועדה התעלמה מהנכות בכתף כעולה מחוות הדעת של ד"ר אשכנזי ודר' שטרן.


3. טענות המשיב-

א. המשיב מסכים להחזיר את ענינו של המערער לועדה לעררים על מנת שתתיחס לחוות דעת ד"ר אשכנזי מיום 2.8.07 ולחוו"ד דר' שטרן. כמו כן מוסכם כי הועדה תתיחס לתלונות המערער בדבר דחק נפשי.
ב. אין כל טעות באי היוועות עם נוירופסיכולוג שכן הועדה התיעצה עם נוירולוג.
ג. לענין אובאיטיס בעיניים הועדה הודיעה למערער בישיבה ביום 12.12.07
כי בכוונתה לבטל את סעיף הליקוי ואיפשרה לו להתגונן.
המערער המציא אישור מדר' ליבנה מיום 28.2.08 לפיו חדות הראיה טובה, הלחץ תקין וכי העיניים שקטות ללא אובאיטיס או "דלקת פעילה". הטיפול בגין התקף אובאיטיס מיום 11.7.08 מאוחר להחלטת הועדה.
ד. הטענה לענין הקטרקט דינה להדחות מהטעם שהמערער לא טען דבר לענין זה.


4. דיון והכרעה -
המשיב הסכים כאמור להחזיר את ענינו של המערער לועדה הרפואית לעררים לצורך התייחסות לחוו"ד של ד"ר עוזי אשכנזי וד"ר מריו שטרן.
התיחסות לחוו"ד אלו כוללת בחובה התייחסות והסבר מדוע מצבו של המערער אינו מתאים לסעיף 37 (4) כעולה מחוו"ד של ד"ר אשכנזי וכן התייחסות לתלונות בגין הכתף.
כמו כן הסכים המשיב כי הועדה תתייחס לתלונות המערער בדבר הדחק הנפשי.

5. שתי השאלות הטעונות הכרעה הינן האם נפלה טעות משפטית בנושא העיניים ובהרכב הועדה לענין התלונות הנוגעות לפגיעה הנוירופסיכולוגית הנובעת מארוע מוחי משנת 1989.

6. אשר לתחום העיניים – הועדה לעררים מיום 12.12.07 הודיעה כי היא מתכוונת לבטל את סעיף הנכות בנושא אובאיטיס ואפשרה למערער להעלות השגותיו בנושא העיניים.
לצורך זה ועיון בחוו"ד יועץ נוירולוג (שאליה אתייחס בהמשך) התכנסה הועדה פעם נוספת ביום 2.7.08. הועדה עינה
במסמך מקופ"ח כללית מדר' ליבנה המאשר חדות ראיה טובה בשתי העיניים לחץ תקין ועיניים תקינות.
לכך יש להוסיף כי בועדה מיום 12.12.07 דיווח המערער כי ההתקף האחרון היה לפני הרבה שנים.
לפיכך, לא נפל כל פגם משפטי בכך שהועדה קבעה כי מצבו מתאים לסעיף 65 (א)) ודהיינו "מצב עד שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים נוספים" ולפיכך נכותו הינה 0%.

יחד עם זאת משענינו על המערער מוחזר לועדה לעררים ומשהמערער טוען כי עבר התקף נוסף כ- 10 ימים לאחר הועדה ביום 11.7.08, תתיחס הועדה גם להתקף זה ותקבע האם אין בכך כדי לשנות את מסקנתה באשר לישומו של סעיף 65.

אשר לטענה בדבר קטרקט, התובע לא טען בקשר לכך כל טענה בפני הועדה.
אבחנה זו אמנם מופיעה ברשימת האבחנות במכתבו של דר' ליבנה אך גם דר' ליבנה מציין כי חדות הראיה טובה בשתי העיניים.

משכך ומשהמערער לא טען בקשר לפגימה זו לא נפל כל פגם משפטי באי התיחסות הועדה לנושא הקטרקט.

7. אשר להרכב הועדה טוען המערער כי טעתה הועדה אשר לא מינתה או התייעצה עם נוירופסיכולוג בקשר לפגיעתו הנוירופסיכולוגית הנובעת באופן ישיר מהארוע המוחי.
המערער העלה דרישה זו באמצעות ב"כ בפני הועדה מיום 12.12.07.

הועדה שקלה את הבקשה וקבעה כי לאור תלונותיו בדבר CVA ובבקת העו"ד הועדה מבקשת חוו"ד נוירולוג.
אכן המערער נבדק ע"י הנוירולוג דר' פלאקו ביום 7.1.08.
ב"כ המערער לא מצביע על כל טענה משפטית בחוו"ד דעתו או באופן אימוצה על ידי הועדה . שיקול הדעת האם להתיעץ בנוירולוג או בנוירופסיכולוג הוא שיקול דעת רפואי של הועדה.

המערער לא המציא חוו"ד של נוירופסיכולוג ולכן לא נמצא כל פגם בהתיעצות עם נוירולוג. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור הסכמת המשיב להחזיר את עניינו של המערער לצורך התייחסות הועדה לתלונות בדבר דחק נפשי ככל שתמצא הועדה לנכון להתיעץ עם מומחה נוסף בתחום זה היא רשאית לעשות כן.

8. סוף דבר, ענינו של המערער מוחזר לועדה הרפואית לעררים על מנת שתתיחס :

א. לחוות הדעת הרפואיות של דר' עוזי אשכנזי ודר' מריו שטרן.
הועדה תנמק מדוע אין היא מקבלת את דעתם באשר לישום סעיף 37
(4). כן תתיחס הועדה לקביעה בדבר הכתף.
ב. לתלונות המערער בתחום הדחק הנפשי.
ג. לאשפוזו של המערער ביום 11.7.08 בקשר עם התקף דלקת נוסף ותקבע האם אין בכך כדי לשנות את מסקנתה.

המשיב ישלם למערער הוצאות שכ,ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בצרוף מע"מ וזאת בתוך 30 יום מהיום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון