אי ציות לתמרור ב-2


1. הנאשם הובא לדין בגין אי ציות לתמרור ב-2 בניגוד לתקנה 22 (א) לתקנות התעבורה.


2. מטעם התביעה העיד מר אבי אוחיון, מתנדב בית"מ ואילו הנאשם העיד לעצמו.

3. התביעה ויתרה על עדותו של מר חכים דוד, מתנדב ית"מ אף הוא הן לאור עדותו של ע.ת 1 והן לאור תגובתו של הנאשם.

4. אין מחלוקת כי הנאשם נכנס לרחוב העצמאות במקום שהכניסה מותרת אך ורק לאוטובוסים ולמוניות. בסיכומיו טוען בעמוד 5 שורות 26, 27 לפרוטוקול: "אני מתייחס לתמרור של אוטובוסים ומוניות וזו העבירה שאני עשיתי ואני בשום אופן לא נכנסתי באין כניסה ולא נכנסתי נגד כיוון התנועה".

5. כאמור, הנאשם מודה באי ציות לתמרור ב-35 ולא מודה באי ציות ב-2.
לאור הודאתו של הנאשם הריני מרשיעה אותו בעבירה של אי ציות לתמרור ב-35 אף היא בניגוד לתקנה 22 (א) לתקנות התעבורה במקום העבירה שיוחסה לו בכתב האישום.
אציין כי התובע היה מוכן לקבל את גירסת הנאשם ולתקן את כתב האישום באופן שיצויין כי אכן הנאשם לא ציית לתמרור ב-35 אולם הנאשם לא הסכים לכך וניהל הוכחות ללא תועלת ובזבז עקב כך את זמנו היקר של ביהמ"ש.
הכרעת הדין ניתנה רק היום עקב העומס בביהמ"ש וכן עקב העובדה כי בתאריך 8.1.07 הנאשם לא התייצב.

קובעת התיק לטיעונים לעונש וגז"ד ליום 18.3.07 בשעה 09:00.
לזמן הנאשם .
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי ציות לאור אדום

 2. אי ציות לתמרור קנס

 3. אי ציות לתמרור ב-6

 4. אי ציות לתמרור 501

 5. אי ציות לתמרור ב-2

 6. אי ציות לתמרור 815

 7. אי ציות לתמרור 402

 8. אי ציות לתמרור 206

 9. אי ציות לתמרור 301

 10. אי ציות לתמרור 302

 11. אי ציות לתמרור ב-36

 12. אי ציות לרמזור אדום

 13. אי ציות לתמרור ד 14

 14. אי ציות לתמרור ב-37

 15. אי ציות לתמרור ב-35

 16. אי עצירה בתמרור עצור

 17. אי ציות לחוקי התנועה

 18. אי ציות לתמרור אין כניסה

 19. אי ציות לתמרור זכות קדימה

 20. אי ציות לאות של שוטר במדים

 21. ערעור על אי ציות לשוטר לפי תקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה

 22. הרשעה על אי ציות לאור אדום ברמזור בניגוד לתקנה 22 לתקנות התעבורה

 23. טענה כי הנהג ביצע פניה מסוכנת תוך התעלמות מתמרור "עצור" בכיוון הנסיעה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון