אי ציות לתמרור ב-36


הכרעת דין

הנאשם בפני נאשם בכך שלא ציית לתמרור ב'36 על ידי כך שלא נתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת וכן שלא ציית להוראות שוטר.
בפתח הדברים אציין כי מצאתי לזכות את הנאשם מן העבירה של אי ציות להוראות שוטר. להלן נימוקיי.
העיד בפני קצין אמין, שהנאשם קיפח את זכות הקדימה שלו בהכנסו לכיכר בצומת אדם וגרם לו לסיכון ממשי ובעקבות כך הוא נסע אחר רכבו של הנאשם, כרז לו ואותת לו לעצור, אולם הנאשם לא נעתר לקריאות והמשיך בנסיעה רצופה עד שהשוטר הצליח לעקוף אותו ולבלום ברכבו את מכוניתו של הנאשם. הנאשם מאידך, העיד שהקצין נסע אחריו, הפעיל כחולים וסירנה, אולם הוא לא הבין שהקצין מבקש ממנו לעצור בצד, אלא הבין שהקצין מבקש ממנו לזוז הצידה על מנת לאפשר לו לעבור. לדבריו, הוא ניסה לעשות כן, אולם בשל השוליים הצרים במקום ותוואי הדרך, לא יכל לאפשר לקצין לעבור במשך כמה מאות מטרים.
בתוך עמנו אנו חיים ומצאתי כי סבירה יותר גירסת הנאשם על פני גירסת הקצין לעניין התרחשות האירועים. לא מצאתי כל הגיון בכך שרכב של בן מיעוטים במדינת ישראל, המבחין ברכב משטרה הדולק אחריו ואשר לדברי הקצין נסעו לפניו כלי רכב באיטיות, יתעלם מהוראות הקצין, ינופף לו בידו ויחייך אליו חיוך מזלזל. דווקא גירסתו של הנאשם לפיה סבר שהשוטר מבקש לעקוף אותו על מנת לאוץ לו לדרכו ולכן לא עצר בצד הדרך, מתיישבת יותר עם ההגיון הבריא.
הקצין עצמו, ככל הנראה, פרש אחרת את התנהגות הנאשם, וזאת בהצטבר למתח השורר גם כך בתחום שיפוט זה, גרם לו לחשוב שהמדובר אולי באירוע פח"ע.
מכל מקום, מצאתי להעדיף את גירסת הנאשם לעניין התרחשות האירועים ולעניין חוסר הבנתו את כוונת הקצין ולזכות אותו מן העבירה של אי ציות להוראות שוטר ולו מן הספק.

לעניין אי ציות לתמרור ב'36, מצאתי להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו. העיד בפני הקצין שהוא נכנס אל הכיכר ושלו נתונה היתה זכות הקדימה אולם לפתע חתך אותו הנאשם מימין וקיפח את זכותו. הנאשם מאידך, העיד כי אכן לא עצר בכניסתו לצומת וכי לא הבחין כלל ברכב הקצין. טענה זו עומדת בסתירה לטענותיו בשימוע ובתגובתו הספונטנית לדוח לפיהן הבחין ברכב המשטרה אולם הרכב היה רחוק במידה אשר איפשרה לו להשתלב מבלי לקפח את זכותו של הקצין.
לעניין זה, מצאתי להעדיף את גירסת הקצין על פני גירסת הנאשם ואני סבורה שהנשם אכן קיפח את זכותו של הקצין ולא ציית לתמרור ב'36 ואלמלא כן, היה כל האירוע נמנע.
נוכח האמור לעיל, אני מזכה כאמור את הנאשם מעבירת אי ציות להוראות שוטר ומרשיעה אותו בעבירה של אי ציות לתמרור ב'36.

גזר דין

הנאשם בפני הורשע בעבירה של אי ציות לתמרור ב'36. עברו של הנאשם מכביד מאד וכולל 37 הרשעות קודמות ב-17 שנות נהיגה. כמו כן לא ניתן להתעלם מכך שב-5 השנים האחרונות צבר לחובתו 2 הרשעות מהירות וכן אי ציות לתמרורים, הסעה בשכר ועוד.
על פי הנסיבות עליהן העיד הקצין, העבירה אותה ביצע הנאשם היתה מסוכנת מאד ואך בנס לא נסתיימה בתאונה חזיתית בין הקצין לבין רכב שהגיח ממול.
בנסיבות אלה, ועל אף מחלתה של בתו, לא מצאתי כי ניתן להסתפק בפסילה המנהלית שהושתה על הנאשם.
אני דנה איפוא את הנאשם לעונשים הבאים:

 1. לתשלום קנס בסך 1,000₪ אשר ישולם ב-5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 200₪ כל אחד החל מיום 1.3.11.
 2. לפסילה מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3חודשים בקיזוז 21 ימי הפסילה המנהלית, סה"כ יפסל לחודשיים ו-9 ימים . הנאשם יפקיד רשיונו במזכירות בית המשפט לא יאוחר מתוך 60 ימים.
 3. לפסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי ציות לאור אדום

 2. אי ציות לתמרור קנס

 3. אי ציות לתמרור ב-6

 4. אי ציות לתמרור 501

 5. אי ציות לתמרור ב-2

 6. אי ציות לתמרור 815

 7. אי ציות לתמרור 402

 8. אי ציות לתמרור 206

 9. אי ציות לתמרור 301

 10. אי ציות לתמרור 302

 11. אי ציות לתמרור ב-36

 12. אי ציות לרמזור אדום

 13. אי ציות לתמרור ד 14

 14. אי ציות לתמרור ב-37

 15. אי ציות לתמרור ב-35

 16. אי עצירה בתמרור עצור

 17. אי ציות לחוקי התנועה

 18. אי ציות לתמרור אין כניסה

 19. אי ציות לתמרור זכות קדימה

 20. אי ציות לאות של שוטר במדים

 21. ערעור על אי ציות לשוטר לפי תקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה

 22. הרשעה על אי ציות לאור אדום ברמזור בניגוד לתקנה 22 לתקנות התעבורה

 23. טענה כי הנהג ביצע פניה מסוכנת תוך התעלמות מתמרור "עצור" בכיוון הנסיעה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון