אי קיום הוראות המחייבות בצבא


הנאשם הורשע, עפ"י הודאתו, בעבירה של אי קיום הוראות המחייבות בצבא, לפי סעיף 133 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955. מכתב האישום המתוקן ומן הפרטים הנוספים שהוגשו לעיוננו בהסכמה, עולות העובדות הבאות:

בתקופה שבין 19/12/01 לבין ספטמבר 2002, בעת שהנאשם שירת כמש"ק מודיעין ב XXX , מסר האחרון לחברו הטוב מילדות, סמל X X, מידע, המסווג "סודי לשומרי סוד בלבד". סמל X X, שירת באותה העת כסמב"ץ ב XXX . את המידע שמסר הנאשם, במענה לשאלותיו של סמל X, מסר האחרון לאזרח בשם X X, מנהל אתר האינטרנט "isayeret.com"". באותה עת, לא ידע הנאשם על העברת המידע בין סמל X לאזרח X.

המידע שהועבר ע"י הנאשם מסווג "סודי" לשותפי סוד ותוכנו מעיד עליו, כי ביטחון המדינה מחייבו לשמרו בסוד. עצם חשיפתו לגורמים שאינם מוסמכים עלול לגרום לנזק חמור ומתמשך לביטחון המדינה.

X X נשפט בבי"ד צפון, במסגרת תיק צפ/637/02, בגין עבירה של "גילוי ידיעות" לפי סעיף 57 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955 ונדון לארבעה עשר חודשי מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.


אשר לנאשם, האחרון התגייס לשירות הצבאי בתאריך 18/07/00 וסיימו, לאחר שירות מלא, בתאריך 16/07/03. הנאשם הוערך ע"י מפקדיו כחייל איכותי ומצטיין, מסור, אחראי ואכפתי. מפקדיו חיוו דעתם, כי הנאשם שימש מודל לדוגמא ולחיקוי עבור יתר החיילים ביחידה. לראייה, הוצג בפנינו מסמך, המלמד כי כבר בסמוך למועד שחרורו מן הצבא, התנדב הנאשם לשירות מילואים פעיל.

הנאשם הביע חרטתו הכנה בפנינו וניכר היה, כי הוא מצר על כישלונו בכל ליבו. התרשמנו, כי הנאשם מתבייש במעשיו ומצטער על הכאב שגרם למשפחתו. נציין עוד, כי אביו של הנאשם שירת אף הוא ביחידה בה שרת הנאשם והיה ממקימיה.

הצדדים עתרו בפנינו, במשותף, לגזור על הנאשם ששה חודשי מאסר לריצוי בפועל, מהם שלושה בכליאה ממשית ושלושה בעבודה צבאית. בנוסף עתרה התביעה להשית על הנאשם מאסר מותנה והורדה לדרגת טוראי. מנגד, עתרו בפנינו הנאשם ובא כוחו להימנע מפגיעה בדרגתו של הנאשם. הנאשם, בדברו האחרון, הבהיר את חשיבותה של הדרגה עבורו והדגיש את רצונו להמשיך ולתרום בצבא, במסגרת שירות מילואים.

במעשים מהסוג בהם כשל הנאשם, קיים אינטרס ציבורי, ראשון במעלה, להחמיר עם העבריין. אינטרס זה מחייב לגזור עונשי מאסר בפועל חמורים ומרתיעים. מסירת מידע מסווג לגורמים בלתי מוסמכים, עשויה לגרום נזק כבד לביטחון המדינה ולסכן את שלום תושביה. הדברים אמורים ביתר שאת בעידן התקשורת האלקטרוני, נוכח הקלות בה ניתן להעביר ולהפיץ מידע ברבים. לכן, ככלל, אין להסתפק, במאסר בפועל על דרך של עבודה צבאית.

עם זאת, בענייננו, לאחר שבחנו את נסיבות ביצוע העבירה ובעיקר את היקף ידיעתו של הנאשם, אשר הניח, כי המידע מועבר אל חברו, המשרת אף הוא בתפקיד בעל סיווג גבוה ולא היה מודע להעברת המידע המסווג לאזרח, ומשהשוונו בין חלקו של סמל X בפרשה והעונשים שנגזרו עליו לבין חלקו של הנאשם והעונש המוצע ע"י הצדדים – מצאנו, כי הסכמת הצדדים סבירה וניתן לכבדה.

אשר לעונש הדרגה, כאן נתפלגו דעותינו. שניים מן השופטים מצאו ליתן משקל רב לשירותו המסור והאיכותי של הנאשם ולחרטתו הכנה. שופטים אלה, סבורים, כי שירותו הצבאי המסור של הנאשם, שחרורו מן השירות הצבאי
ומשקלו המשמעותי של רכיב המאסר לריצוי בפועל בין שאר רכיביו של תמהיל הענישה, מאפשרים להתחשב בעתירתו של הנאשם. לפיכך, פוסקים שופטים אלה, להותיר את הנאשם בדרגתו – דרגת סמל.

אשר לשופט המיעוט, הרי ששופט זה סבור, כי כישלונו של הנאשם, אשר נמשך תקופה ארוכה והעיקר – יש בו כדי לסכן חיי אדם, מחייב להורידו לדרגת טוראי. לטעמו של אותו שופט, הנאשם מעל באימון מפקדיו ודווקא מכיוון שנחשב "מודל לחיקוי" אין להותירו בדרגת סמל. אשר לתמהיל הענישה, שופט המיעוט סבור, כי נוכח הרשעתו של הנאשם בעבירה שאיננה גוררת רישום פלילי ובעיקר – נוכח חומרת העבירה, אין ברכיב המאסר בפועל כדי להכביד יתר על המידה ובוודאי שאין בו כדי לאפשר הימנעות מפגיעה בדרגתו של הנאשם, פגיעה אשר כאמור לעיל, מתחייבת אל מול מימדי כישלונו.

סוף דבר, הננו גוזרים על הנאשם ששה חודשי מאסר לריצוי בפועל, מהם שלושה לריצוי בדרך של כליאה ממשית והיתרה בדרך של עבודה צבאית, בתנאים שנקבעו בחווה"ד של הממונה על עבודות צבאיות, ב . בנוסף, מוטלים על הנאשם שמונה חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירה לפי סעיף 57 לחש"ץ וסעיף 113א לחוק העונשין.

בדעת רוב, לא יורד הנאשם מדרגתו.

על הנאשם להתייצב ביום , שעה לריצוי עונש המאסר בפועל, בכליאה ממשית. מייד עם תום ריצוי עונש המאסר בפועל בכליאה ממשית, יתייצב הנאשם במשרדה של הממונה על עבודות צבאיות, לריצוי עונש המאסר בפועל בעבודה צבאית.

זכות ערעור תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהצבא

 2. אי התאמה בצבא

 3. קוליטיס בצבא

 4. אפילפסיה בצבא

 5. התיישנות בצבא

 6. ועדת ערר צבאית

 7. זכויות חייל בודד

 8. חובת דיווח בצבא

 9. הפקעה מתקן צבאי

 10. אי שמירת רכוש צבאי

 11. התיישנות משפט צבאי

 12. אורטיקריה כרונית בצבא

 13. אחריות לחיילי משמר הגבול

 14. קביעת ועדה רפואית בצבא

 15. ועדה רפואית חוזרת בצבא

 16. ועדה רפואית עליונה צבא

 17. שחרור מהצבא על אפילפסיה

 18. בקשה לשחרור מוקדם מהצבא

 19. בקשה להישפט בבית דין צבאי

 20. התנגשות במחסום במחנה צבאי

 21. אחריות רפואית על חיילים חולים

 22. אי קיום הוראות המחייבות בצבא

 23. אי התייצבות למשפט תעבורה צבאי

 24. הסכם קיבוצי האגודה למען החייל

 25. בית דין צבאי ערעור על קולת העונש

 26. אחריות המדינה על מעשים של מפקדים בצבא

 27. אי ציות אזרחי רולס - סירוב לקיים פקודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון