בעלות משותפת בחשבון בנק


1. בפניי תובענה להצהיר כי כל הכספים המצויים בחשבון מספר 212850 (להלן: "החשבון") בבנק הפועלים בע"מ, סניף נאות אפקה ת"א, שייכים אך ורק למבקשת ולכן אינם ניתנים לעיקול ע"י המשיבה מס' 1 בגין חובות החייב-המשיב מס' 2 והעיקול שהוטל ע"י המשיבה מס' 1 על כספים אלו בטל.

לטענת המבקשת, שהיא בת 89 שנים, היא ניהלה חשבון בבנק לאומי בת"א סניף כיכר המדינה ועקב מעברה לבית אבות בנאות אפקה החליטה מטעמי נוחיות להעביר את חשבון הבנק לסניף המתנהל בבית האבות ברמת אפעל ולכן סגרה את חשבונה בבל"ל בת"א והעבירה את כל הכספים לסניף בנק הפועלים בנאות אפקה.


לטענת המבקשת, בעת פתיחת החשבון בבנק הפועלים צירפה לחשבון, בהמלצת פקיד הבנק, את ילדיה-המשיב מס' 2 (החייב) וגב' דבורה שביט למקרה בו יהיה צורך בעתיד למשוך כספים עקב חששה שלא תוכל לעשות כן עקב גילה, כשזכות הילדים בכספים הינה עתידית במקרה של פטירתה.

לטענת המבקשת, כל הכספים בחשבון שייכים רק לה, כשכל הפעולות בחשבון: הכספים שנכנסו לחשבון והכספים שיצאו מהחשבון הם רק על ידה ועבורה.

לטענת המשיבה מס' 1, עפ"י מסמכי הבנק מדובר בחשבון משותף שהמשיב מס' 2 הנו אחד מבעלי החשבון ולפיכך הכספים שייכים לכל בעלי החשבון ביחד ולחוד ולכן ניתנים לעיקול ע"י המשיבה מס' 1 בגין חובות החייב-המשיב מס' 2.

2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובראיות שצורפו החלטתי לקבל את התובענה וזאת מן הנימוקים כדלקמן:

א. הוכח בפניי עובדתית שמקור הכספים הנם כספים שהועברו בחודש 04/02 מחשבונה של המבקשת בבל"ל סניף כיכר המדינה לבנק הפועלים סניף רמת-אפעל ואני מקבל את גרסת המבקשת שהדבר נעשה מטעמי נוחות עקב מעברה לבית האבות ברמת-אפעל (ראה אישורי הבנק להעברת הכספים).


מדובר בחשבון שנפתח בבנק לאומי בשנת 1986 וביום 22/04/2002 הועברו הכספים בסך 442,690 ₪ לסניף בנק הפועלים ברמת-אפעל (ראה אישור בל"ל מיום 17/06/2003).

כן הוכח בפניי עובדתית שכל הפעולות בחשבון נעשו ע"י המבקשת לצורך ביטוח לאומי, בית האבות משען וסכומים קטנים לצרכים שוטפים (ראה דפי החשבון).

כן הוכח בפניי עובדתית שהמבקשת חתומה על השיקים שהוצאו מהחשבון (ראה צילומי השיקים).

כל הנ"ל תומך בגרסת המבקשת לכך שמדובר בכספים שלה, שהועברו מחשבונה הקודם מטעמי נוחות עקב מעברה לבית האבות ושהכספים מיועדים אך ורק לשימושה האישי ולצרכיה.

ב. אני מקבל את גרסת המבקשת שלא הייתה כוונה למתן מתנה בחייה לילדיה ולכך שהכספים יעברו לבעלות ילדיה (לפחות בחלקם) בחייה אלא רק לאחר מותה ושהכספים הם שלה וילדיה צורפו למקרה שלא תהיה בחיים (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 18-26).

המבקשת, שהינה אישה מבוגרת בת 89 שנים, לא בקיאה ולא מצויה ברזי המסמכים, חזרה שוב ושוב במהלך
חקירתה על כך שמדובר בצירופם לחשבון של הילדים שניהם יחד ההדגשה שלי-ק.ו), שרק שני ילדיה יחד יוכלו לעשות פעולות בחשבון.

ואכן, עיון במסמכי הבנק מגלה שבעוד שלמבקשת יש זכות חתימה לבדה בחשבון הרי לילדיה אין זכות חתימה לבד אלא רק ביחד.

דהיינו, דרושה חתימה בחשבון של המשיב מס' 2 ביחד עם גב' דבורה שביט, להבדיל מחתימה אחת של המבקשת.

הצורך בחתימת שני הילדים יחדיו תומך בגרסת המבקשת ומחזק את גרסתה שהכוונה הייתה להכנסת ילדיה לחשבון למקרה שהיא לא תוכל למשוך כספים עקב גילה/בריאותה וכן למקרה שתלך לעולמה, תוך הגבלה על משיכת הכספים של הילדים, הגבלה שלא נעשית בדר"כ בין בעלים בחשבון משותף, הגבלה שלא נעשתה גם לגבי המבקשת עצמה שמספקת חתימתה בלבד.

ג.המשיבה מס' 1 מתבססת למעשה על מסמכי הבנק בלבד היכולים להצביע על חזקה לבעלות משותפת בחשבון ולהוות בסיס לעיקול (כשבכל מקרה מדובר לכאורה על 3 בעלים בחשבון שלכל אחד מהם לכאורה 1/3 מהכספים), אך חזקה זו ניתנת לסתירה ובמקרה זה עמדה המבקשת בנטל השכנוע ונטל הראיה, סתרה חזקה זו והוכיחה שמדובר בכספים שהנם בבעלותה בלבד ושהחשבון לא נפתח לצורך שותפות בחשבון אלא שילדיה הם שליחים שלה בלבד כבעלת הכספים הבלעדית.

לא מדובר גם במקרה של מתנה לאלתר של הכספים, כשלא הייתה כוונה לתת את הכספים במתנה לילדים ולא נעשתה מתנה כזו [ראה לעניין סתירת החזקה של בעלות משותפת ע"א 1/87 אבירם נ' עיזבון המנוח אבוטבול ז"ל, תקדין עליון 90(3)520, ע"א 3906/91 הלפרין נ' הכנ"ר, תקדין עליון 94(3)1914 וע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין ואח', פ"ד מו(5)661].

3. התוצאה הינה שאני מקבל את התובענה ומצהיר כי הכספים המצויים בחשבון מספר 212850 המתנהל אצל בנק הפועלים בע"מ סניף רמת-אפעל הנם בבעלות המבקשת בלבד ואינם ניתנים לעיקול ע"י המשיבה מס' 1 בגין חובות החייב-המשיב מס' 2.

הסכום שהפקידה המבקשת בקופת ביהמ"ש בסך של 10,000 ₪ במסגרת בש"א 166854/03 יוחזר למבקשת.

בהתחשב בכך שהמשיבה מס' 1 פעלה בהתאם לאמור במסמכי הבנק בניסיון לגבות את חובה מהמשיב מס' 2, ושחלק ממסמכי הבנק הומצאו רק ביום הדיון , החלטתי לא לחייב את המשיבה מס' 1 בתשלום הוצאות משפט.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון