בקשה לאיחוד דיון


1. בעקבות המסמכים השונים שהוגשו בתיק ובדיקת העובדות מתגלה:

א. ביום 25.1.06 התובע הגיש תא 1401/06 כנגד הנתבע, בבית משפט השלום בנצרת.


ב. ביום 9.3.06 הנתבע הגיש תיק זה כנגד, התובע, בבית משפט זה.

ג. מדובר במחלוקת בין הצדדים אודות שכ"ט עו"ד והשרותים שניתנו. בכתב הגנתו בתיק זה, עתר הנתבע לאיחוד דיון (ראה סעיף 32 להגנתו).

ד. ב-7.5.06 זומנו הצדדים לדיון לבית משפט השלום בנצרת, לדיון בתא 1401/06 ולא התייצבו ובית המשפט שקל מחיקת התביעה. ב-11.9.06 התובע (הנתבע בתיק זה), הופיע לדיון ובהעדר הופעה מטעם הנתבע, ביקש מתן פסק דין. בית המשפט נעתר לבקשתו.

ה. ב-4.10.06 הבהרתי לנתבע (שהינו עו"ד במצועו ואמור לדעת מלכתחילה), שיש להגיש בקשה לאיחוד דיון לכבוד הנשיא וקצבתי לכך מועד.


ו. בהעדר ביצוע האמור, נקבע תיק זה לדיון ב-11.2.07. באותו מועד, התובע הופיע והנתבע שלח בקשת דחייה בטענה שהינו חולה. בית המשפט נעתר לבקשת הדחייה.

ז. בעקבות בקשה נוספת מטעם התובע, הוריתי, שעל הנתבע להגיש תעודת מחלה אודות העדרותו ביום 11.2.07 וכן ציינתי שבהעדר הגשת בקשה לאיחוד הדיון, מאז 10.06, הרי שהוא ויתר על בקשתו לאיחוד הדיון.

ח. בתגובה, הגיש הנתבע, ביום 18.2.07 אישור מחלה, (כאשר מצויין בו שאינו בתוקף במוסדות משפטיים). כמו כן, צורפה בקשה המופנית לכבוד הנשיא לאיחוד דיון בתיקים.

ט. התובע בתיק זה הגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן כנגדו בהעדרו, בתא 1401/06 (נצרת) והיא נקבעה לדיון ביום 1.4.07

2. בנסיבות המתוארות, לא ברור כיצד הנתבע מבקש לאחד דיון תיק זה עם תיק אחר, שבו ניתן כבר פסק דין, שטרם בוטל, מה עוד שבקשתו הוגשה באיחור ובהתעלמות מהחלטתי מיום 15.2.07.

3. מאידך, באם אכן מדובר באותו הסכסוך, הרי שהגשת תביעה זו על ידי התובע בו בזמן שהוגשה תביעה קודמת, על ידי הנתבע כנגדו, באותו ענין, בבית משפט השלום בנצרת, מסרבלת את הדיון. לו הנתבע היה מבקש את איחוד הדיון, בבקשה ערוכה כדין לכבוד הנשיא, בזמן אמת, בוודאי שהיא היתה נשקלת לגופה.

4. במועד שהנתבע ביקש את מתן פסק הדין בת.א 1401/06, (נצרת) הוא לא ציין בפני בית המשפט דבר אודות תיק זה ורצונו לצרפו לאותו הליך.

5. נוצר מצב שבו הצדדים תורמים לסרבול מיותר המכביד על עבודתם של 2 בתי משפט, שלא לצורך, ככל שאכן מתנהלים ביניהם שני תיקים עצמאיים אודות אותה המחלוקת.

6. בנסיבות המתוארות לעיל, הנני להמליץ בפני הצדדים להודיע לבית המשפט השלום בנצרת על הסכמתם לביטול פסק הדין שניתן בתא 1401/06 ובקשתם, המשותפת, לכבוד הנשיא לאיחוד הדיון של תיק זה, עם אותו הליך כך שטענותיהם יוכלו להיבחן ביעילות ובמכלול. כל עוד קיים פסק הדין בת.א 1401/06 וטרם בוטל לא ברור לח"מ כיצד הנתבע מבקש לצרף תיק זה לאותו התיק.


7.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לאיחוד דיון

 2. איחוד הדיון סרבול הליכים

 3. איחוד הדיון מטעמי יעילות

 4. איחוד הדיון בתיקי מקרקעין

 5. התיישנות בקשה לאיחוד דיון

 6. איחוד הדיון - פגיעה בפרטיות

 7. בקשה לאיחוד דיונים בבית משפט

 8. איחוד הדיון בשלושה הליכים שונים

 9. איחוד הדיון בשמונה הליכים שונים

 10. בקשה לאיחוד דיון באותו בית משפט

 11. בקשה לאיחוד דיונים באותו בית משפט

 12. איחוד דיונים בבית משפט השלום והמחוזי

 13. איחוד הדיון בתביעות העוסקות בנושא אחד

 14. איחוד הדיון - תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון