אי רישום בית משותף


1. ביום 12.12.97 רכשו המשיבים מהמבקשים 3-4 דירה, ביזמותו של המבקש 1. למשיבים היו כנגד המבקשים תביעות שונות בגין איחור במסירה, ליקויים, אי רישום בית משותף ועוד. ביום 23.6.98 העביר המבקש 1 מטעם המבקשים מכתב לב"כ המשיבים ובו התחייבויות שונות. לטענת המשיבים, לא בוצעו התחייבויות אלה. ביום 8.3.99 הגישו המשיבים כנגד המבקש 1 תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, ובו תבעו מהמבקש 1 לקיים את ההסכם שנאמר שהוא מיום 24.6.98. בתביעה זו נוהל הליך גישור ובמסגרתו הסכימו הצדדים על ביצוע התחייבויותיו של המבקש 1 ועוד תיקוני צבע, נגרות ובנאות בבנין ובדירה. ההסכם אושר כפסק דין. המשיבים טוענים שפסק הדין לא בוצע. המשיבים פתחו בהליכי הוצל"פ לביצוע פסק הדין. הם תבעו בתביעה זו לאכוף על המבקש 1 לבצע את פסק הדין. לאחר שלא קויימו חיובי שנת הבדק לטענת המשיבים, הגישו תביעה נוספת בבית המשפט לתביעות קטנות ביום 10.1.00. בכתב התביעה נטען כי בעיות הרטיבות אינן נכללות בתביעה בתקוה שיתוקנו ללא צורך בתביעה. בית המשפט דן בתביעה ודחה אותה בקובעו שכל הסכסוכים בין הצדדים הסתיימו בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. תביעה זו נסובה, לטענת המשיבים, על תיקון בעיות הרטיבות, אכיפת ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין, אי רישום בית משותף ופיצוי מוסכם.

לאחר בקשת דחייה על הסף בטענת מעשה בית דין, השתק עילה ואי קבלת היתר לפיצול סעדים, החלטתי ביום 10.12.02 לדחות את התביעה בשל חלק מהעילות ונותרה לדיון העילה ליישום פסק הדין שנתן תוקף להסכם הפשרה. הוגשו ראיות הצדדים, והצדדים הסכימו על הכרעה בתביעה לפי סיכומים שיוגשו תוך ויתור על חקירת העדים מבלי להודות בנכונות גירסתם.

2. העילה הנותרת היא איפוא בגין טענת התובעים לאי יישום ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין לפיו יבוצעו התחייבויות הנתבע 1 במכתבו מיום 23.6.98 והנספח שצורף אליו וכן תיקוני הנגרות, הצבע והבנאות בבנין ובדירה עד לתאריך 10.11.99. לטענת התובע, על פי חוות דעת מר שטיינר, עלות ביצוע העבודות והפיקוח עליהן, היא 34,866 ₪ על בסיס מדד 10/00, וכן יש לצוות על הנתבעים להצמיד את האדנית לדירה הקטנה בצמידות מיוחדת, בעת רישום הבית המשותף ולקבוע בתקנון הבית המשותף שללא ייעשה שימוש ב"שטח המריבה" אלא למטרת גינת נוי בלבד. גם התחייבות זו, טוען התובע, לא בוצעה שכן לא נרשם בית משותף, לא נרשם תקנון ולא נרשמה הצמידות. התביעה כנגד כל הנתבעים מבוססת על ערבות הנתבעים 1 ו- 2 להתחייבויות הנתבעים 3 ו- 4 שהם מוכרי הנכס. הנתבעים טוענים שקיימו את כל המוסכם, למעט החלפת דלת המרפסת. אשר לרישום הבית המשותף, טוענים הנתבעים כי מסמכי הרישום מוכנים אלא שהם לא נרשמים בשל סירוב התובעים לשאת בהוצאות הרישום.

3. אעבור פריט פריט על ההתחייבויות שקיבלו תוקף של פסק דין ביום 15.9.99, ואכריע האם הם בוצעו ומה עלות ביצועם אם לא בוצעו:


א. ציפוי באבן של הקיר המזרחי של חניית כץ וכן הקירות באיזור במריבה, בצד הפונה לרחוב ובצד הפונה לשביל הגישה לבית משפחת כץ הפונה לצד מזרח - לא נטען שלא בוצע.

ב. ציפוי באבן אלא אם יוסכם בין הצדדים שלא ניתן כי אז יש לבצע גימור אחר שיקבע בהסכמה, של הקיר גדר שנמצא מזרחית בסמוך לשביל הגישה לבית משפחת כץ וכן את האדניות הנמצאות בצמוד לחניית כץ - לא נטען שלא בוצע.


ג. שיפוץ או החלפה של דלת המרפסת אם יתברר כי אינה תקנית באופן שתוצאות השיפוץ או ההחלפה תהיה דלת יציאה תקנית שתאטום את הכניסה בפני חדירת מים - אין חולק שלא בוצע. הנתבעים טוענים שהיתה זו בחירה של התובעים בדלת שאינה מתאימה, אך היתה זו בחירה של הנתבעים להתחייב להחליפה בדלת תקנית. הסכום שקבע מר שטיינר נראה מוגזם ועדיף עליו הסכום שנקבע בחוות דעת טרמינל מטעם התובעים בסך 1,700 ₪. לסכום שטענו הנתבעים, 1,200 ₪, אין ביסוס ראייתי כלשהוא. לפיכך, על הנתבעים לשלם לתובעים 1,700 ₪ בגין פריט זה.

ד. רכישת תיבת דואר למכתבים והתקנתה- לא נטען שלא בוצע.

ה. העברת תעודת אחריות לדוד השמש והתקנת שרוולי בידוד - לא נטען שלא בוצע.

ו. גינון שורת הגם הנמצאת בגבול עם המגרש של השכן ממזרח כמו גם האדניות שבצמוד לחנית כץ -לא נטען שלא בוצע.

ז. העברת חשבון החשמל ע"ש כץ - לא נטען שלא בוצע.


ח. ביטול התלונה כנגד כץ במהנדס העיר - לא נטען שלא בוצע.

ט. הקמת קיר מגן עשוי אבן מפריד בצד הצפוני של אזור המריבה כך שתיווצר אדנית גדולה שתוצמד לדירה הקטנה של הפלר ושימושה יהיה למטרות גננות נוי בלבד בתקנון הבית המשותף - לא נטען שלא בוצעה הקמת קיר המגן ויצירת האדנית. אשר לרישום הבית המשותף, לכשירשם הבית המשותף, כאשר הצדדים יגרמו לריב על השאלה כמה עולה תשריט, תירשם, יש להניח, גם האדנית ושימושה.

י. טיפול בניקוז בחלק המערבי הצמוד לדירה הגדולה הקדמית אם הניקוז יהיה בלתי נאות - לא נטען שלא בוצע.

יא. הקמת גדר רשת על גבי הקיר התומך - לא נטען שלא בוצע.

יב. תיקון ליקויי הבניה המפורטים בנספח.

1. חניה - לא נטען שלא בוצע.

2. החלפת קרמיקה שבורה - לא בוצעה. שטיינר העריך בסך 2,500 ₪ וסכום זה מוגזם. על פי חוות דעת טרמינל אני פוסק בגין ליקוי זה 300 ₪ (עמ' 10 לחוות הדעת).

3. רובה - לא בוצע. שטיינר העריך את עלות הביצוע בסך 2,800 ₪. על פי תביעת התובעים שנסמכה על חוות דעת טרמינל אני קובע סך 900 ₪.

4. תיקוני טיח חיצוני - לא בוצע. שטיינר העריך בסך 1,000 ₪ ואני מאשר סכום זה.

5. תיקוי טיח וצביעה סביב משקופים - לא בוצע. שטיינר העריך בסך 2,000 ₪. לפי חוות דעת טרמינל ותביעת התובעים אני פוסק סך 1,000 ₪.

6. תיקוני צבע על מתכת משקופים - נכלל בתיקוני טיח וצביעה סביב משקופים.

7. תיקוני צבע על עץ הלבשות ומשקופים, מסגרות זכוכיות - לא בוצע. שטיינר העריך בסך 3,000 ₪. לפי חוות דעת טרמינל ותביעת התובעים אני פוסק סך 1,200 ₪.

8. תיקון נזקי הרטיבות - מר עזרא טרזי ביצע את התיקונים ביום 17.10.99. בחוות דעת שטיינר נטען כי הסיבה לרטיבות לא חלפה ולכן שבו נזקי הרטיבות לאחר שתוקנו. עם זאת, שטיינר לא הציע כל תיקון של מקור הרטיבות. מכיוון שהוסכם רק על תיקון נזקי הרטיבות אני מניח שהדבר היה לאחר תיקון מקור הרטיבות ולכן אני דוחה תביעה זו של התובעים.

9.תיקון שקיעות אבני אקרשטיין ובשבילים המרוצפים - לא נטען שלא בוצע.

10.איטום דלת יציאה לגג ותיקון דלת ממ"ד - הנתבעים לא הביאו כל ראיה לביצוע האיטום שנטען שלא בוצע. על כן, הם חייבים בעלות הביצוע. שטיינר קבע שעלות התיקונים 3,000 ₪. סכום זה מוגזם ולא עומד ביחס כלשהו לעבודה הנדרשת לפי דעתו. עדיפה חוות דעת טרמינל והתביעה לפיה בבית המשפט לתביעות קטנות בסך 500 ₪ וכך אני פוסק.


11.צביעה יסודית וביטול חלודות במעקות החיצוניים - בוצע על ידי משעלי החל מ- 7.10.99. התובעים טענו שלא נצבע מעקה המדרגות הפנימיות, אך צביעת מעקה זה לא נכללה בהסכם. שטיינר קבע לאחר שנה שהחלודה שבה אך ה"מפרט הכללי" אינו תקן ואינו מחייב וחלודה יכולה לשוב גם בצביעה מעולה. אני דוחה תביעה זו של התובעים.

סה"כ עלות תיקון מה שלא בוצע: 6,600 ₪.

4. התובעים תבעו תביעות נוספות בגין עוגמת נפש, דיור חלופי ועוד. זאת, על בסיס תביעה גדולה בהרבה מזו שהוכרעה בסופו של דבר. לאור כמות ועלות התיקונים, אין הצדקה לפסיקה של פיצוי בשל עוגמת נפש ודיור חלופי. התובעים לא תבעו הפרשי הצמדה וריבית ממועד חוות הדעת עד להגשת התביעה. לפיכך, אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעים 6,600 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.1.02 ועד לתשלום המלא בפועל וכן הוצאות המשפט בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בית משותף

 2. אי רישום בית משותף

 3. חובת דיווח ועד בית

 4. התיישנות בית משותף

 5. בניה בחצר בית משותף

 6. היתר בניה בית משותף

 7. בקשה לעיון בית משותף

 8. חובת רישום בית משותף

 9. ביטול רישום בית משותף

 10. היטל השבחה בית משותף

 11. בקשה לתיקון בית משותף

 12. בניית סוכה בבית משותף

 13. איחור ברישום בית משותף

 14. אסיפה כללית בבית משותף

 15. הסכם שיתוף בבית משותף

 16. בניה לא חוקית בבית משותף

 17. אי רישום בניין כבית משותף

 18. בקשה לתיקון צו בית משותף

 19. בית שאינו רשום כבית משותף

 20. אחוזי בנייה על גג בית משותף

 21. בקשה להזמנת תיק בית משותף

 22. בניה על גג בית משותף הסכמה

 23. זכות שימוש בחצר בית משותף

 24. בניין שאינו רשום כבית משותף

 25. ביקורת כיבוי אש בבניין משותף

 26. רישום הסכם שיתוף בבית משותף

 27. בניית חומה בגינה בבית משותף

 28. בקשה לעיון במסמכי בית משותף

 29. התנגדות לבניה שכן בבית משותף

 30. בניה בבית משותף ללא הסכמה מראש

 31. בניית יחידות דיור גג בית משותף

 32. אי תקינות משאבת מים בבניין משותף

 33. בניית קומה נוספת על גג בית משותף

 34. קבלת החלטות ללא קיום אסיפת דיירים

 35. בניה בחצר בית שלא רשום כבית משותף

 36. בניה בחצר בית משותף ללא הסכמת הדיירים

 37. אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה

 38. ערר הקמת בית משותף בן חמש קומות ופנטהאוז

 39. אחריות נציגות הבית המשותף לתאונה בשטח הבניין

 40. בקשה להיתר בניה לבניית ממ"ד צמוד לדירה בבית המשותף

 41. אחריות לספק איטום לדירות שבבית המשותף מפני חדירת מי גשמים מהגג

 42. על פי פסק הדין חולקה הבעלות במקרקעין על דרך של רישום בית משותף

 43. הסכמת בעלי 75% מזכויות הבית המשותף להרחבת דירות - סעיף 71ב' לחוק המקרקעין

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון