בקשה להחזרת דרכון

לפני בקשה להחזרת ערבון ודרכון אשר הופקדו במסגרת ההליך שבכותרת .

1.בהחלטת כבוד השופט מ' חשין מיום 22.9.03 נקבע כי המבקש ישוחרר ממעצרו בתנאים מגבילים, לרבות הפקדת ערבון כספי ע"ס 5,000 ₪ וכן הפקדת דרכונו. המבקש שוחרר על יסוד החלטה זו, ומאז התנהלו הליכים רבים בעניינו, כאשר ההליכים נגדו הסתיימו בהחלטת וועדת השחרורים בכלא צלמון מיום 3.7.06 לשחררו שחרור מוקדם. לטענת ב"כ המבקש, בשים לב להחלטת וועדת השחרורים, אין עוד מקום להותיר על כנם את התנאים נשוא החלטה ויש להורות על החזרת הערבון והדרכון כמבוקש.

2.המבקשת מתנגדת לבקשה. לטענתה, מהחלטת וועדת השחרורים עולה כי הוועדה השתמשה בסמכותה לפי סעיף 13 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן: החוק) והאריכה את התנאים בהם שוחרר המבקש עד לתום תקופת רשיונו. המשיבה לומדת החלטה זו מהאמור בסעיף 9ח' להחלטה במסגרתה נקבע כי לא יהיה בשחרורו של המבקש כדי להוות סכנה "וזאת בשים לב גם לתנאים מגבילים במסגרתם משוחרר האסיר ובמסגרתם ישוחרר האסיר עתה".

3.לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבה ובהחלטת וועדת השחרורים, באתי לכלל מסקנה כי בשלב זה דין הבקשה להידחות. עיון בהחלטת וועדת השחרורים מעלה כי קיימת אי בהירות לגבי הארכת התנאים המגבילים הקבועים בהחלטת כבוד השופט מ' חשין הנ"ל עד לתום תקופת רישיונו של המבקש. על פני הדברים, ההחלטה מפנה לתנאים המגבילים בסעיף 13 לחוק ולא באלה הקבועים בהחלטת השופט מ' חשין, אולם נוכח עמדת המשיבה, ולמען הסר ספק בעניין זה, אין בידי להיעתר לבקשה בטרם תובהר ההחלטה.

התוצאה היא, שהבקשה נדחית.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לפסילת רשם

 2. בקשה לחיוב צד ג

 3. בקשה לשינוי מוטב

 4. בקשה חוזרת לויזה

 5. בקשה לקביעת דרגה

 6. בקשה לפסילת מותב

 7. בקשה לפסילת דיין

 8. בקשה לשינוי מותב

 9. בקשה להחלפת נתבע

 10. בקשה להחלפת מותב

 11. בקשה להוספת מוצג

 12. בקשה להוספת נתבע

 13. בקשה להחלפת מאמן

 14. בקשה להוספת תובע

 15. בקשה להישפט בהעדר

 16. בקשה לשחרור מוקדם

 17. בקשה להוספת קומות

 18. דחיית בקשה לרישום

 19. בקשה להחזרת דרכון

 20. בקשה לשחרור טובין

 21. בקשה לשינוי כותרת

 22. בקשה לאיחוד חלקות

 23. בקשה דחופה לדרכון

 24. דחיית בקשה להישפט

 25. בקשה להחלפת מצהיר

 26. בקשה לשינוי רישום

 27. בקשה להוספת פרטים

 28. בקשה לשחרור פיקדון

 29. בקשה לשינוי מוטבים

 30. בקשה להוספת נתבעים

 31. בקשה לאיחוד עוסקים

 32. בקשה להוספת אסמכתא

 33. בקשה להחזרת פיקדון

 34. בקשה להחזרת מוצגים

 35. בקשה להוספת בעל דין

 36. בקשה לשינוי בעל דין

 37. בקשה לאיחוד עניינים

 38. אי התאמה קשיי הסתגלות

 39. בקשה להחלפת בעל דין

 40. בקשה לשינוי בעלי דין

 41. דחיית בקשה לסגור תיק

 42. בקשה לחילופי בעל דין

 43. בקשה לשינוי שם הנתבע

 44. בקשה להוספת צד להליך

 45. דחיית בקשה למשפט חוזר

 46. בקשה לשינוי הוראת קבע

 47. בקשה לשינוי כתב תביעה

 48. בקשה נוספת באותו נושא

 49. בקשה לקביעת סכום פסוק

 50. בקשה לשינוי דירקטורים

 51. בקשה להוספת תעודת זהות

 52. בקשה להחלפת מנהל מיוחד

 53. בקשה לקביעת מקום שיפוט

 54. בקשה לקביעת תנאי שחרור

 55. בקשה לשינוי פרטי הזוכה

 56. בקשה לשינוי רישום לאום

 57. בקשה לשינוי מקום שיפוט

 58. בקשה לסילוק תביעה אישית

 59. דחיית בקשה למתן חשבונות

 60. בקשה לשינוי תנאי השחרור

 61. בקשה לפסילת נציגי ציבור

 62. דחיית בקשה להארכת דרכון

 63. בקשה להוספת יחידות דיור

 64. בקשה להישפט לפי סעיף 230

 65. בקשה לשינויים במבנה תעשייה

 66. בקשה להורות על השלמת פרטים

 67. דחיית בקשה פתיחת עוסק מורשה

 68. בקשה להחלפת הרשאה לחיוב חשבון

 69. בקשה לשינוי זמני של תנאים מגבילים

 70. בקשה לפירוק עמוד תאורה קיים של מע"צ והקמת עמוד תאורה חדש

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון