בקשה למחיקת סימן מסחר


בפני בקשה לביטול קיבול בקשות סימני מסחר 227,640 ו-227,647, שתיהן בסוג 14 (להלן: "בקשת ביטול הקיבול"). דבר קיבול הבקשות האמורות פורסם ב-31.7.2011. בקשת ביטול הקיבול הוגשה לרשות ב-30.10.2011.
באותו מועד, ה-30.10.2011, הגישה מבקשת ביטול הקיבול הודעות התנגדות לבקשות האמורות. מבקשת ביטול הקיבול מציינת כי עשתה כן למען הזהירות בלבד למקרה שהבקשה לביטול הקיבול תדחה.
בפני בקשה לדון תחילה בבקשה לביטול הקיבול ולעכב בהתאם את בירור הליכי ההתנגדויות.
אני מוצא שמשהוגשה הבקשה החריגה של ביטול קיבול, על מנת שלא לגרוע מזכויות המשיבות ולשם יעילות הדיון יש מקום להבהיר את המשך סדר ההליכים.
לפיכך, הריני מורה על הארכת מועד תחילת מניין המועדים להגשת הודעה שכנגד להתנגדויות האמורות, בהתאם לתקנה 37 לתקנות סימני מסחר, 1940 עד לאחר הכרעתי בבקשת ביטול הקיבול.
על המשיבות להשיב על בקשת ביטול הקיבול עד 20.11.2011. בתשובתן יתייחסו המשיבות גם להארכת המועד האמורה במידה והן סבורות שיש צורך שאעיין בה מחדש.
תגובה לתשובה תוגש תוך 10 ימים לאחר מכן.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחרלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה סימני מסחר

 2. הפרת סימן מסחרי

 3. מבחן המראה והצליל

 4. מבחן הדמיון המטעה

 5. בלעדיות בסימן מסחר

 6. אופי מבחין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. הפרת סימן מסחר אגרה

 9. הפרת סימן מסחר רשום

 10. הפרת סימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר טפסים

 12. הפרת סימן מסחר תרופה

 13. הפרת סימן מסחר בגדים

 14. בקשה למחיקת סימן מסחר

 15. הפרת סימן מסחר נעליים

 16. הפרת סימן מסחר בשטחים

 17. בקשה למחיקת סימני מסחר

 18. הפרת סימן מסחר לא רשום

 19. הפרת סימן מסחר אינטרנט

 20. בעלות משותפת בסימן מסחר

 21. הפרת סימן מסחר קוסמטיקה

 22. הפרת סימן מסחר שלא נרשם

 23. הפרת סימן מסחר צו מניעה

 24. הפרת סימן מסחר מוכר היטב

 25. פיצוי בגין הפרת סימן מסחר

 26. דחיית בקשה לרישום סימן מסחר

 27. הפרת סימן מסחר תביעת פיצויים

 28. הפרת סימן מסחר שלא נרשם בארץ

 29. הפרת סימן מסחר סמכות עניינית

 30. דחיית בקשה צו מניעה הפרת סימן מסחר

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון