בקשת התפטרות


השופט לנדוי: העותר עבד בעירית תל-אביב-יפו במחלקת הנקיון, בהורקת פחי אשפה. כחודש אפריל 1965, הגיש בקשת התפטרות מטעמי בריאות, תוך בקשה לקבל את מלוא פיצויי הפיטורין. בחודש יוני 1965 הוזמן לבדיקה רפואית ועבר את הבדיקות. הרופא מצא שיש יסוד לתלונות העותר על מצב בריאותו ושאין הוא מסוגל להרים משאות. מאז ועד חודש מאי 1966, עברה בקשת העותר את הדרך המקובלת בעירית תל-אביב-יפו לגבי בקשות מעין אלה: תחילה דנה בה ועדת פקידים, בהשתתפות נציגי ועד העובדים, ולאחר מכן הועברה הבקשה לוועדת משנה של ועדת הכספים של העיריה, ואחרי ששני גופים אלה המליצו על קבלת בקשתו של העותר, הובא הענין בפני מליאת ועדת הכספים לאישור סופי. כתוצאה מכל הדיונים האלה, הודע לעותר לבסוף כי בקשת התפטרותו תוך קבלת פיצויים אושרה, ולפיכך הופסקה עבודתו בעיריה ממאי 1966.

העותר טוען שהודעה זו באה לו בהפתעה גמורה, אחרי עבור הזמן הרב מאז הגיש את בקשתו, ושבינתיים שונה מצבו לרעה, כי אין לו אפשרות להסתדר בעבודה אחרת מחוץ לעיריה. הוא מעונין, איפוא, שהודעת העיריה על קבלת בקשתו להתפטרות תבוטל.


אין מחלוקת על כך שאת בקשת ההתפטרות של העותר מאפריל 1965, יש לראות כהצעה להתפטרות, שהיתה מותנית בקבלת הפיצויים, והצעה זו נתקבלה, כאמור, רק במאי 1966. השאלה העומדת לפנינו היא אם אותה שעה עדיין אפשר היה לקבל את ההצעה, או שמא היא בטלה בינתיים עקב עבור הזמן.

ללא ספק התנהל הדיון בבקשתו של העותר בעצלתיים. ברם, אם כי השהיה כזו בטיפול אינה מניחה את הדעת, הוסברו סיבותיה כתצהיר התשובה בכך, שהמנגנון לטיפול בבקשות כאלה נע בכבדות, המחוייבת לפחות במידת מה על-פי מהות הענינים, שבהם על שתי הוועדות הנזכרות לטפל - ענינים קשים מטבעם, הדורשים דיון מעמיק.
מספרם של מקרים כאלה הוא ניכר, באופן שהוועדות עמוסות עבודה. נוכח הדברים האלה נראה הדבר שתדירות הישיבות של שתי הוועדות - פעם בחדשיים - תורמת, היא עצמה, לא מעט לאותה מידת סחבת, המתגלית לפנינו.

נראה לי שהצעת התפטרות יכולה להחשב כבטלה, אם לא באה תגובה עליה במשך זמן ממושך. אולם בנסיבות הענין שבפנינו לא אוכל לאמר שכאן קרה כדבר הזה.
העותר נוכח לדעת שבקשתו נכנסה למסלול הטיפול הרגיל בבקשות כאלה, כאשר הוזמן להתייצב לבדיקה רפואית. אין להניח שהוא חשב באמת ובתמים שלאחר מכן הופסק הטיפול בבקשה. מצדו היה יכול לחזור בו מבקשתו, שהיתה רק בחינת הצעה, בטרם נתקבלה ההצעה על-ידי העיריה. הוא לא עשה כן. לפי סדרי העבודה הנהוגים בעיריה קיבלה בקשת העותר את הטיפול הרגיל בוועדותיה. אין אני סבור שהיה זה מאוחר מדי לקבל את בקשת העותר שעה שנתקבלה, ושינוי עמדתו של העותר עצמו, המעונין עתה להמשיך בעבודתו בעיריה, אין בה כדי להשפיע על הערכת העובדות, שעל-פיהן חייב גורל עתירה זו להחרץ.

לפיכך הנני סבור שיש לבטל את הצו-על-תנאי.

השופט מני: אני מסכים.

השופט קיסטר: אני מסכים.

הוחלט לבטל את הצו-על-תנאי ולדחות את העתירה. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון