אי שמירת רכוש צבאי


בבית הדין קמא הורשע המערער, רס"ר X, בעבירה של אי-שמירת רכוש צבאי, שהוא נשק, ובעבירה של התנהגות שאינה הולמת (סעיף 80 וסעיף 130 לחש"צ, תשט"ו-1955).

הוא נידון לחודשיים מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודה צבאית, לחודשיים מאסר על תנאי, להורדה לדרגת רס"ל ולפיצויים לצה"ל בסך 000,1 ש"ח. על פסק הדין הוגש ערעור כנגד הרשעת המערער, ולחלופין - כנגד חומרת העונש. התביעה הודיעה בדיון בעל-פה על הסכמתה לכך, שתבוטל הרשעת המערער בעבירה של התנהגות שאינה הולמת.

לאחר שמיעת הערעור החלטנו כדלקמן:

א. לאשר את הרשעת המערער בעבירה לפי סעיף 80 לחש"צ;
ב. לזכות, בהסכמת הצדדים, את המערער מהרשעה בעבירה של התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 130 לחש"צ;
ג. לקבל את ערעור הסניגוריה לעניין העונש כדלקמן:


1) עונש המאסר בפועל יקוצר ויעמוד על חודש אחד, וריצויו בעבודה צבאית לפי האמור בחוות דעת רמ"ד שיקום מיום .19.1.97 תחילת ריצוי העונש - ביום .11.3.97 ביום זה יהיה על המערער להתייצב אצל רמ"ד שיקום במקמצ"ר עד שעה 10:00, לתחילת ריצוי העונש;
2) מבוטלת, בדעת רוב השופטים, הורדת המערער בדרגה. שופט המיעוט לא היה מתערב בעונש זה;
3) עונשי המאסר על תנאי וכן הפיצויים שהושתו - יישארו בעינם. התנאי יהיה שהמערער לא יעבור תוך שנתיים עבירה של אי שמירת רכוש צבאי, שהוא נשק (סעיף 80 לחש"צ).

נימוקים לפסק הדין יינתנו בנפרד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהצבא

 2. אי התאמה בצבא

 3. קוליטיס בצבא

 4. אפילפסיה בצבא

 5. התיישנות בצבא

 6. ועדת ערר צבאית

 7. זכויות חייל בודד

 8. חובת דיווח בצבא

 9. הפקעה מתקן צבאי

 10. אי שמירת רכוש צבאי

 11. התיישנות משפט צבאי

 12. אורטיקריה כרונית בצבא

 13. אחריות לחיילי משמר הגבול

 14. קביעת ועדה רפואית בצבא

 15. ועדה רפואית חוזרת בצבא

 16. ועדה רפואית עליונה צבא

 17. שחרור מהצבא על אפילפסיה

 18. בקשה לשחרור מוקדם מהצבא

 19. בקשה להישפט בבית דין צבאי

 20. התנגשות במחסום במחנה צבאי

 21. אחריות רפואית על חיילים חולים

 22. אי קיום הוראות המחייבות בצבא

 23. אי התייצבות למשפט תעבורה צבאי

 24. הסכם קיבוצי האגודה למען החייל

 25. בית דין צבאי ערעור על קולת העונש

 26. אחריות המדינה על מעשים של מפקדים בצבא

 27. אי ציות אזרחי רולס - סירוב לקיים פקודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון