הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

בבית המשפט המחוזי בחיפה (ת"פ 357/85) הואשם המבקש בבריחה ממשמורת חוקית, לאחר שלא חזר לבית-הסוהר מחופשה, שניתנה לו במהלך מאסרו. המשפט התקיים, לאחר שהמבקש סיים לרצות את תקופת המאסר. הוא הודה באשמה ונידון לקנס כספי ולשנתיים מאסר-על-תנאי למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה מסוג פשע. פסק הדין ניתן ביום 13.11.85.

כחלוף שלושה חודשים בלבד הוגש נגד המבקש כתב-אישום נוסף (ת"פ 70/86) באשמת התפרצות לדירה וגניבה מתוכה - עבירה לפי סעיפים 406(ב) ו-384 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שהיא עבירה מסוג פשע. בית המשפט המחוזי בחיפה החליט למנות למבקש סניגור, וזה הגיש בקשה להאריך לו את המועד להגיש ערעור על פסק הדין מיום 13.11.85 בת"פ 357/85, משפטו של המבקש בת"פ 70/86 נדחה עד לאחר מתן החלטה בבקשה זו.

הסמכות להאריך מועד להגשת ערעור פלילי מקורה בסעיף 201 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. הוראת החוק מעניקה לבית המשפט שיקול-דעת רחב בבואו להפעיל את הסמכות, ובשונה מסדר הדין האזרחי, אין הוא מוגבל בקיומם של טעמים מיוחדים דווקא (ב"ש 665/83 [1], בעמ' 364 מול אות השוליים א; ב"ש 1216/85 [2], השאלה היא, אם כן, אם במקרה הנדון קיימים תנאים, המצדיקים הארכת המועד.

בגוף הבקשה וכן בטיעונים לפניי הצביע בא-כוח המבקש על המצב, שאליו נקלע שולחו, היינו, החובה להפעיל את המאסר-על-תנאי, אם יורשע המבקש בעבירה שבה הוא מואשם עתה (סעיף 55(א) לחוק העונשין). בא-כוח המבקש מפנה לתסקיר קצין מבחן, שהוגש לבית המשפט המחוזי, שממנו עולה תמונה של משפחה במצוקה, הנזקקת מזה שנים לשירותים סוציאליים, אך - יחד עם כך - עולה גם תמונה של חוסר שיתוף פעולה מצד המבקש עם המבקשים לסייע בידו. באת-כוח המשיבה היפנתה לרשימה ארוכה של הרשעות קומות, שבהן הורשע המבקש חרף גילו הצעיר, אך עיקר טענתה, שאין בבקשה הנדונה כל עילה, המצדיקה הארכת מועד, טענה זו נכונה היא. בנסיבות העניין הסמכות להאריך את המועד להגשת ערעור פלילי, ובמיוחד בערעור של נאשם, נועדה, בין השאר, כדי להתגבר על מצבים מיוחדים ונדירים של עיוות-דין, שאליהם ניקלע הנאשם, אשר שורת הצדק מחייבת פתיחת שערי הערעור לשם תיקונים (ע"פ 465/70 [3];
ע"פ 536/70 [4]; ב"ש 119/86 [5]; ב"ש 64/85 [6]). לא זה המקרה של המבקש.
הוא נידון למאסר-על-תנאי ובתוך תקופת התנאי עבר עבירה, שנקבעה כמפעילה את המאסר המותנה. זהו מקרה שגרתי ורגיל של אי-עמידה בתנאי, שנקבע למבקש בפסק הדין, ואם אכן יורשע המבקש - דינו של התנאי להפעלה. אין זה מתקבל על הדעת, שכל אימת שנאשם ניצב נוכח האפשרות, שיופעל עונש המאסר-על-תנאי התלוי ועומד נגדו, הוא יוכל לפנות לבית המשפט של ערעור - תוך הארכת המועד - כדי להפחית את עונש המאסר-על-תנאי, לא לכך נקבעה הסמכות להארכת המועד.

הנימוקים, שהעלה בא כוח המבש, עיניינם בחומרת העונש, וניתן להתחשב בהם לעניין חפיפת עונשים לפי סעיף 58 לחוק העונשין, בהעדר כל נימוק אחר, המצדיק הארכת המועד לפי הכללים המקובלים, דינה של בקשה זו להידחות, וכך אני מורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תנאים להסגרה

 2. ביטול רישום פלילי

 3. בטלות יחסית פלילי

 4. התיישנות בפלילים

 5. העברת דיון פלילי

 6. התיישנות תיק פלילי

 7. הגנה מן הצדק פלילי

 8. התיישנות דין פלילי

 9. אחריות פלילית שילוחית

 10. התיישנות משפט פלילי

 11. התיישנות מרשם פלילי

 12. זכות עיון בתיק פלילי

 13. התיישנות רישום פלילי

 14. אחריות פלילית אי שפיות

 15. ביטול צו הסגרה לרוסיה

 16. בקשה למחיקת תיק פלילי

 17. התליית הליכים פליליים

 18. התיישנות פסק דין פלילי

 19. התיישנות סדר דין פלילי

 20. חוזה אזרחי במשפט פלילי

 21. המועד להגשת ערעור פלילי

 22. זכות העיון במרשם הפלילי

 23. בקשה למחיקה רישום פלילי

 24. ביטול רישום פלילי עריקות

 25. הגנה מן הצדק בהליך פלילי

 26. אחריות פלילית על משחק מסוכן

 27. חובת ההנמקה פסק דין פלילי

 28. בדיקת מסוכנות ללא עבר פלילי

 29. אין להשיב לאשמה בהליך פלילי

 30. טענות מקדמיות סדר דין פלילי

 31. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 32. סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית

 33. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 34. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 35. הגדרת מפגר - חוק הסעד וכשירות לעמוד לדין פלילי

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון