היתר בניה ביתר עילית

1.במסגרת העתירה שלפנינו מבקשים העותרים כי נוציא צו לפיו נורה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בביתר עילית להימנע מלדון בבקשתה של עמותת גאולה קרובה (ע"ר) (להלן – העמותה) להיתר בניה בגין בניית ישיבה ופנימייה ברחוב רוז'ין בביתר עילית וכי נורה לעירית ביתר עילית להוציא צו הריסה מינהלי כנגד העמותה בגין בניה ללא היתר.

2.בתגובתן לעתירה טוענות המשיבות 1-2 כי דין העתירה להידחות על הסף עקב קיומו של סעד חלופי לעותרים, בדמות פניה לבית המשפט לעניינים מקומיים באזור יהודה ושומרון. לגופו של עניין טוענות המשיבות 1-2 כי בניגוד לטענת העותרים, הן פעלו להפסקתן של עבודות הבנייה של הבניין נשוא העתירה וכי למרות שהעמותה הגישה בקשה למתן היתר בנייה, הואיל והבנייה המבוקשת בבקשה האמורה סותרת את התב"ע שבתוקף, הבקשה כלל לא הובאה לדיון לפני המשיבה 1 והודעה בעניין נשלחה לעמותה ביום 13.5.2009. בתשובה שאותן הגישו העותרים על פי החלטתו של בית משפט זה מיום 16.6.2009 הודיעו כי הם עומדים על עתירתם וכי הסמכות לדון בבקשה נתונה לבית משפט זה.

3.דין הבקשה להידחות על הסף. סעיף 126 לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (מספר 892) יהודה והשומרון, תשמ"א-1981 קובע כדלקמן:

"על אף האמור בכל דין ותחיקת בטחון, בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון ב –
(א) לפי הדין ותחיקת הבטחון בעניינים המפורטים בתוספת לתקנון כשנשוא הדיון מצוי בתחום הישובים."

סעיף 1 לתוספת לתקנון האמור חל, על פי סעיף 126 הנ"ל, על "חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79 לשנת 1966 כפי שתוקן בצו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה ושומרון) (מס' 418), תשל"א-1971".

הנה כי כן, בית המשפט המוסמך לדון בעניינים של תכנון ובניה באזור יהודה ושומרון הוא בית המשפט לעניינים מקומיים.

4.לאור האמור לעיל, חרף טענת המשיבים כי בית המשפט המוסמך לדון בעתירתם הוא בית המשפט הגבוה לצדק, הרי שקיים לעותרים סעד חלופי בדמות פנייה לבית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים [ראו למשל: בג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3) 246 (2001); בג"ץ 4809/01 חברי מטיילי אלון מורה בע"מ נ' מועצה אזורית שומרון (לא פורסם, 23.7.2001); בג"ץ 6932/00 הר שושנים נ' ראש המועצה המקומית אלקנה (לא פורסם, 5.2.2001)].

5.אשר על כן, העתירה נדחית על הסף והצו האירעי שניתן ביום 27.5.2009 מבוטל בזאת. העותרים ישאו בשכר טרחת עו"ד המשיבות 1 ו-2 בסך של 3,000 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון