הסדר נושים לפני הכרזה

1. בעת הזו לא יועלה התשלום החודשי והזכות לבקש זאת שמורה אולם מוצע שהדבר ייעשה רק לאחר תיקון כל מחדלי החייב לרבות ובמיוחד מחדלי הדיווח שעד להסרתם אין תשתית לדיון בעניין גובה החיוב החודשי.

2. הצעת ההסדר שהוגשה החודש אינה ראויה לדיון בעת הזו. לא רק שהיא מדברת על חובות שסכומם הכולל כ-3% מהחובות שהחייב עצמו מצהיר עליהם אלא גם טרם הומצאו אישורי המסירה של צו הכינוס לכל הנושים, כלומר לא יתכן בעת הזו להתבסס על אותן שתי תביעות חוב שכבר הוקלדו במשרדי הכנ"ר ולהציע הסדר על בסיס ההנחה שאלה כל תביעות החוב. אם לא די בכך, הרי מדברי ב"כ החייב עצמו היום עולה שחוב שסכומו כנראה בין מחצית ל2/3 מסך כל החובות, הוא חוב שיתכן שייפרע שלא ממקורותיו של החייב תוך זמן לא רב והרי לנו סיבה נוספת לא למהר בעניין הסדר נושים מכיוון שאם התחזית הזו תתממש תפחת מצבת החובות הכללית באופן דרסטי.

3. אני מבין את המחשבה שהועלתה על ידי הכנ"ר להכריז היום על מנת להקל על אותו נושה שהוא עובד ולאפשר לו לקבל מהביטוח הלאומי כספים, אולם התיק אינו בשל להכרזה היום נוכח המחדלים שברגיל היו מצדיקים לשקול ביטול צו הכינוס היום. בנוסף נראה שטרם הסדר יש צורך למצות את הבירור בנושא ויתור החייב על מזונות ילדיו הנתונים למשמורתו.

4. כל המחדלים דהיינו סילוק כל התשלומים החודשיים שטרם נפרעו, הגשת דוחות מלאים ומגובים באסמכתאות בגין כל התקופה שמיום צו הכינוס (שיש להגיש הן למנהל המיוחד והן לכנ"ר) והגשת אישורי מסירה לכל הנושים שצו הכינוס (גם כן הן למנהל המיוחד והן לכנ"ר), יוסרו לא יאוחר מאשר עד 31.5.11 (כולל).
תסקיר משלים יוגש עד 14.6.11 (כולל).

תזכורת פנימית בפני – 15.6.11, אם התסקיר יכלול המלצה בלתי מסויגת, יוכרז החייב פושט רגל ללא צורך בדיון נוסף.
למותר לומר שהצעת הסדר ניתן להגיש לא רק לפני הכרזה אלא גם לאחר מכן.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסדר נושים רמט

 2. צים הסדר נושים

 3. הסדר נושים 19 א

 4. הצעת הסדר נושים

 5. אישור הסדר נושים

 6. הסדר נושים הפטר

 7. ביטול הסדר נושים

 8. הסדר נושים שטאנג

 9. הסדר נושים דוגמא

 10. כפיית הסדר נושים

 11. הסדר נושים אאורה

 12. הסדר נושים התכוף

 13. הסדר נושים פירוק

 14. הסדר נושים פניציה

 15. הסדר נושים בורגראנץ

 16. אי עמידה בהסדר נושים

 17. הסדר נושים קלאבמרקט

 18. הסדר נושים אי די בי

 19. הסדר נושים סעיף 233

 20. אי הצטרפות להסדר נושים

 21. אישור הצעת הסדר נושים

 22. הסדר נושים קלאב הוטל

 23. הסדר נושים איל מקיאג

 24. הסדר נושים פירוק חברה

 25. הסדר נושים אופיס דיפו

 26. הסדר נושים לפני הכרזה

 27. זכות עיכבון הסדר נושים

 28. בקשה לאישור הסדר נושים

 29. הסדר נושים לפי סעיף 350

 30. הסדר נושים הקפאת הליכים

 31. הסדר נושים אחרי צו כינוס

 32. הסדר נושים לאחר צו כינוס

 33. התנגדות לאישור הסדר נושים

 34. הסדר נושים לאחר פשיטת רגל

 35. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 36. אישור הסדר נושים מנהלי חברה

 37. הסדר נושים בפיקוח בית המשפט

 38. אישור הסדר נושים התנגדות הבנק

 39. ביטול הסדר נושים הליך פשיטת רגל

 40. אישור הסדר נושים חברה בהקפאת הליכים

 41. אי שיתוף פעולה מצד החייב בהסדר נושים

 42. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת רגל

 43. הסדר נושים למען תכנית הבראה (להבדיל מהסדר שנועד לחיסול החברה)

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון