איחור באספקת מטבח


התובעים, בני זוג תושבי ת"א שהזמינו אצל הנתבעת מטבח מדגם אלמוג לביתם אשר היה בהליכי שיפוץ ושלמו תמורתו סך של 44,097 ש"ח על פי הזמנה שנחתמה ב- 30/4/06.

הפרטים סוכמו מול המעצבת של הנתבעת, נבחר הדגם, הצבע, הצורה, הפריטים שיכלול המבטח, הלו"ז לאספקה וכן הוסכם על פיצוי מוסכם בגין איחור באספקת המטבח על סך 1,000 ש"ח לכל יום איחור.

את המטבח התחיבה הנתבעת לספק עד לא יאוחר מ- 15/7/06 המטבח סופק עוד לפני המועד האחרון על פי ההזמנה אך התברר כי נפלה טעות אצל הנתבעת באשר לצבע הארונות ועיקר המחלוקת בין הצדדים היא בנקודה זו ולכך אחזור בהמשך.

משהתגלה, במהלך ההרכבה כי צבע הארונות איננו לפי המוסכם, הופסקה עבודת ההרכבה, נציג הנתבעת ביקר בביתם של התובעים, הארונות נלקחו, התובעים הוזמנו לחברת יעד פרזול לבחירת הגוון הרצוי ואישורו, הארונות סופקו אך בפי התובעים היו טענות לליקויים מספר, נתבקשו תיקונים שבוצעו עד שלבסוף ובאיחור ניכר, המטבח הורכב בצורה מושלמת.

משך הזמן, עד להרכבת הארונות, טוענים התובעים, ביתם היה "אתר עבודה" על כל המשתמע מכך, לא ניתן היה לקבל אורחים, גם לא בתקופת החגים, כלי המטבח היו מאוחסנים בארגזים ואיכות חייהם נפגמה עד מאוד.


המחלוקת מתחילה, כאמור לעיל, בשאלת בחירת גוון הארונות כאשר לשיטתם של התובעים, הם נפגשו עם המעצבת ויחד עימה נבחרו ונקבעו פרטי המבטח לרבות גוון הארונות. במעמד הסיכום ביקשו התובעים לקבל דוגמא של גוון הארונות לצורך התאמת יתר הפריטים כגון שיש, אריחי קרמיקרה וכיו"ב, והמעצבת רשמה על גבי הדוגמא שקיבלו את מספר המק"ט של הגוון במספר "1013".

עם אספקת הארונות, כאמור, התברר כי גוון הארונות היה שונה מהדוגמא שניתנה ולדברי התובעת, עת ביקרה במפעל של "יעד פרזול" התברר לה כי מקור הטעות הוא בציון מספר המק"ט של הדגם.

לעומת טענת התובעים, טוענת הנתבעת כי בפגישה עם המעצבת, התובעת התלבטה באשר לגוון הארונות, התובעת בחרה תחילה בגוון מסויים וקיבלה לידיה דוגמא שלו, לאחר שבחרה, היא שוב התלבטה וביקשה שהמעצבת תבקר בביתם, המעצבת שאינה נוהגת לבקר בבית הלקוחות, וכצעד חריג הגיעה לבית התובעים, ולאחר דין ודברים עם התובעים, והתלבטותם באשר לגוון הרצוי, הם בחרור בגוון שמנת מק"ט 1013, מק"ט שנרשם על גבי הדוגמא של הגוון המקורי שבחרה התובעת, והתובעים אישרו את הגוון החדש בחתימתם.

בהתאם לאישור התובעים נרשם בטופס ההזמנה שהגוון שנבחר הוא לפי מק"ט 1013 והתובעים חתמו על כך.

הנתבעת טוענת כי לכשהתחילו אנשיה בהתקנות המטבח בבית התובעים, התובעת לא היתה שבעת רצון מגוון הארונות ומנהל הנתבעת הוזעק לבית התובעים והביא עימו דוגמא נוספת לגוון לבן שאף הוא לא מצא חן בעיני התובעים.


לטענת הנתבעת, היא גילתה נכונות לשרת את לקוחותיה, ומנהלה הסכים להחלפת גוון הארונות אף שלא היה חייב לעשות כן ועל מנת שלא יתעוררו ויכוחים נוספים באשר לגוון הארונות הוזמנה התובעת למפעלים של יעד פרזול שם נרקח לבקשתה הגוון שהיא אישרה ובהתאם בוצעה ההזמנה.

בין לבין פרצה מלחמת לבנון השניה שגרמה לעיכוב ממושך בעבודות הנתבעת שמפעליה ממוקמים באזור הצפון.

לאחר אספקת הארונות, טוענת הנתבעת, העלו התובעים טענות מטענות שונות ודרישות לתוספות שזכרן לא בא
בהזמנה המקורית, אך הנתבעת, במגמה לרצות את לקוחותיה עשתה את המיטב לשרת את לקוחותיה על הצד הטוב ביותר.

הנתבעת טוענת כי היא קיימה את כל התחיבויותיה כלפי התובעים במיומנות ונאמנות ואף היתה נכונה לבצע שינויים והחלפות שלא היתה מחוייבת בהם.

מקור פרוץ הסכסוך, כפי שצויין לעיל, הינו כאמור, גוון הארונות שנבחר.
את הסיכומים והדין ודברים ניהלו התובעים מול המעצבת הגב' שחם ומעורבותו של מר אלמוג היתה בשלב מאוחר יותר עם אספקת הארונות והתעוררות הבעיה בדבר אי התאמת הגוון להזמנה.

גב' שחם לא הוזמנה למתן עדות ובכך לא נשמעה עדות ישירה נחוצה מטעם הנתבעת אודות נסיבות ההתקשרות, ובמיוחד בחירת גוון הארונות.

נוסף לכך, על גבי דוגמאת הגוון שהתובעים מחזיקים נרשם מק"ט גוון 1013 שאין חולק בין הצדדים כי איננו הגוון התואם את צבע הדוגמא עליה הוא רשום.

הנתבעת בהגנתה העלתה טענות באשר לנסיבות רישום מק"ט הגוון על גבי הדוגמא, וטענות עובדתיות אלו, הסותרות את טענת התובעים, נמצאות בידיעתה של אותה גב' שחם שלא התייצבה לדיון.

יוצא, אם כן, שעל פי הראיות והעדויות שהונחו לפניי, קיימת גירסת התובעת שלא הופרכה לפיה, דוגמת גוון הארונות שעל גביה נרשם מק"ט לא תואם, הרישום נערך ע"י המעצבת במועד סיכום ההזמנה ולא מאוחר יותר, כאשר אל מול עדות זו אין בפניי כל עדות ממקור ראשון שתתמוך בגרסת הנתבעת בהגנתה.

אין בעדותו של מר אלמוג כדי למלא את החסר והמנעות הנתבעת מזימונה של המעצבת גב' שחם, נזקפת לחובתה על כל המשתמע מכך.

יוצא, אם כן, שעל פי הראיות שהונחו לפניי, הוכח במידת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי כי הנתבעת היא זאת אשר טעתה עת ייצרה את הארונות עם גוון אחר מזה שנבחר ע"י התובעת ובכך נגרם האיחור בהתקנת הארונות.

מקובלת עליי טענת הנתבעת לפיה חלק מהעיכוב בהמשך טיפולה בהתקנת הארונות בבית התובעים, נבע מפרוץ מלחמת לבנון השניה, ששיבשה את שיגרת חייהם של תושבי הצפון במהלך החודשים יולי אוגוסט 2006.

אינני מקבלת את הטענה לפיה משמעות "ההתקנה" הינה התקנה סופית לאחר תיקון כל אי ההתאמות.
בארונות שסופקו לאחר תיקון הטעות באשר לגוון, היו ליקויים מליקויים שונים וחלק מדרישות התובעים כללו פריטים שלא היו בהזמנה הראשונה.

אין במסמכים שהוצגו לפניי אסמכתא למועד אספקת הארונות "הנכונים" לבית התובעים וההתכתבויות שצורפו כוללות תלונות אודות אי התאמות שהתגלו.

בהתחשב במכלול טענות הצדדים והדברים שציינתי לעיל, אני מעמידה את סכום הפיצוי שעל הנתבעת לשלם לתובעים בגין האיחור במסירת המטבח, לרבות הוצאות הליך זה בסכום כולל של 15,000 ש"ח להיום, סכום זה על הנתבעת לשלם לתובעים תוך 30 יום מהיום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון