איחור בהגעת כבודה


התביעה שבפניי כוללת מספר ראשי נזק שלטענת התובעת נגרמו לה במסגרת נסיעה מישראל לספרד וחזרה, שבוצעה באמצעות הנתבעת.

ראשית ייאמר כי במקרה זה לא מצאתי כי הנתבעת עמדה בנטל להוכיח את קיום הפטור שבסעיף 20(א) לאמנת ורשה בדבר תובלה אווירית בינלאומית, 1929 (להלן- אמנת ורשה). טענה לפטור זו נטענה בהקשר של האירוע המרכזי שהביא לנזקי התובעת- איחור של שעה וחצי ביציאת הטיסה מישראל לספרד, אשר לדברי הנתבעת נבע מאיחור בהגעת אותו מטוס מספרד לישראל, כך שאיבד את תורו ליציאה מישראל לספרד. אולם, לא ניתן כל הסבר לאיחור בהגעת המטוס מספרד, ועל כן אין אלא להסיק שאיחור זה נבע מסיבות שבשליטת הנתבעת, וכתוצאה מכך גם האיחור שנבע מכך, ביציאה מישראל, הינו באחריותה. משהאיחור האמור הוא באחריותה, הרי שהיא אחראית לאיחור בהגעת התובעת ומשפחתה לפורטוגל, שאין חולק כי לא ניתן היה למנעו משהנחיתה בספרד התאחרה.

משכך, אתייחס אחד לאחד לראשי הנזק הנתבעים.


ראשית, סך של 4725 ₪ המהווה אובדן של יום וחצי מהטיול המתוכנן, על בסיס ערך של 3,150 ₪ ליום טיול. יצויין כי הנתבעת לא חלקה על עצם אובדן זמן הטיול, אלא על משך הזמן שאבד, וכן לא חלקה על בסיס החישוב ליום טיול.

יש לזכור כי הטענה היא שזמן טיול ירד לטימיון באופן ישיר כתוצאה מאיחור בטיסה (שהוליד איחור בהגעה לפורטוגל בה אמור היה להתקיים הטיול) וכן כתוצאה מאיחור בהגעת הכבודה, מה שאילץ את התובעת ומשפחתה להקדיש זמן לקניית ביגוד חלופי. אחריות לנזק עקב איחור בטיסה ועקב איחור בהגעת כבודה מוכרות בסעיף 19 לאמנת ורשה, ואין כל מניעה לראות אובדן זמן טיול כנזק תוצאתי שכזה.

באשר לתחשיב הזמן שירד לטימיון, הרי ששילוב האיחור בהגעה לפורטוגל עם הזמן הסביר שצריך להיות מוקדש לרכישת ביגוד חליפי עקב האיחור בהגעת המזוודות, מגיע לכדי יום אחד לערך. יצויין כי בשלב זה התובעת ומשפחתה לא ידעו מתי תגיע הכבודה ועל כן סביר היה לבצע קניות אלה. עם זאת איני סבור כי יש מקום להכיר בחצי יום נוסף שירד לטמיון עקב הגעת הכבודה למקום אחר מאשר בו שהו התובעת ומשפחתה, שכן מכתב ההגנה עלה שהמדובר במקום שנמסר לנתבעת על ידי התובעת (עובדה שלא נסתרה על ידי התובעת במהלך הדיון), ועל כן אין לזקוף אובדן חצי יום זה לחובת הנתבעת.

משאין מחלוקת שיום טיול שווה ערך ל-3,150 ₪, הרי שמשמדובר באובדן יום טיול אחד, הרי בעניין זה התובעת זכאית לפיצוי בסכום זה ולא מעבר לו.

באשר לראש הנזק של עיכוב הכבודה. לטעמי, מעבר לביטוי של הדבר בירידת זמן טיול לטימיון כאמור לעיל, הרי שאין כל נזק תוצאתי אחר לעיכוב זה. אכן, הבגדים נרכשו, יהא אשר יהא הסכום שהוקדש לכך, הן הסכום בפועל והן שהיה נדרש. אולם, דובר ברכישת ביגוד ששימש את התובעת ובני משפחה מעבר לטיול נשוא התביעה. משמע, אין המדובר בהוצאה כספית נטולת תועלת, ועל כן לא ניתן לראות זאת כהוצאה שנדרשה אך ורק להקטנת נזק כתוצאה מאיחור בהגעת הכבודה. לפיכך, איני מכיר בראש נזק זה.

באשר לראש הנזק של אובדן האולר. אין מחלוקת כי התובעת פנתה בעניין זה לנתבעת לאחר יותר משבוע, ועל כן על פי סעיף 26(4) לאמנת ורשה לא ניתן לחייב הנתבעת בעניין זה. לפיכך, לא מצאתי לנכון להכיר בראש נזק זה.

באשר לשיחות הטלפון. נתבע סך של 231.3 ₪. סך זה הינו הגיוני לאור תיאור התובעת את מסכת הטלפונים, שהיה עליה ועל בני משפחתה לערוך בכדי להסדיר את הגעתם לפורטוגל מהר ככל הניתן, לרבות שיחות בינלאומיות. לפיכך, ומשמדובר בהוצאות להקטנת נזקי התובעת כתוצאה מהאיחור לעיל, החלטתי להכיר בראש נזק זה במלואו.

באשר לטיב המזון בטיסה חזרה לישראל. לדברי התובעת דובר במזון אשר לפי טעמו ולפי תאריך תפוגתו המרוחק היה מקולקל. סבורני כי לא די היה בכך בכדי לעמוד בנטל להוכיח שהנתבעת לא עמדה בהתחייבותה החוזית לספק ארוחה בטיסה. אין חולק שארוחה הוגשה, ועל כן אין די בטענות בעלמא, שמתבססות על טעם סובייקטיבי מחד ועל ידע מקצועי וטרינרי ייחודי מאידך, בכדי לקבוע שהארוחה שסופקה הינה ברמה כה ירודה שלא ניתן להגדירה כקיום ההתחייבות החוזית. יש לזכור שמדובר בארוחה שהנתבעת לא ייצרה אותה אלא קיבלה אותה מקייטרינג, ואיני סבור כי על הנתבעת היה להניח שתאריך תפוגה עתידי מרוחק אף הוא מחשיד את טיב המזון. מעבר לכך, מדובר בטיסה של מספר מועט של שעות, ועל כן נראה שגם אם היתה כאן הפרת התחיבות חוזית, הרי שהיא לא גרמה לנזק של ממש.

לסיכום, הריני מקבל את התביעה בחלקה, בצירוף הוצאות משפט, ומשכך הריני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 3,700 ₪. סכום זה יישא ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום המצאת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי שחרור מטען

 2. איתור מטען שאבד

 3. אחריות על מזוודות

 4. עיכוב בהגעת כבודה

 5. איחור בקבלת כבודה

 6. איחור בהגעת כבודה

 7. איחור בהגעת מזוודה

 8. אחריות מוביל אווירי

 9. ביטוח אובדן מזוודה

 10. איחור בהגעת מזוודות

 11. אי הגעת מזוודות בזמן

 12. איחור במסירת מזוודה

 13. ביטוח אובדן מזוודות

 14. אמנת ורשה אובדן כבודה

 15. איחור בהעברת המזוודות

 16. אמנת ורשה איחור כבודה

 17. פיצוי בגין איחור בהגעת כבודה

 18. אחריות מוביל אווירי לנזקים למטען

 19. אחריות על אובדן חפצים אישיים במזוודה

 20. נסע לחו"ל, כשהגיע נוכח לדעת ששתי מזוודות נשברו

 21. אחריות מוביל אווירי לנזק שנגרם בזמן ההובלה באוויר

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון