העברת תיק הוצאה לפועל1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל רביע ג'באלי מיום 31.12.12 (להלן:"ההחלטה") ולפיה נדחתה בקשת המבקשת- הזוכה, להעברת תיק ההוצאה לפועל 1006332078 מלשכת ההוצאה לפועל בנצרת ללשכת ההוצאה לפועל בצפת.

המבקשת היא הזוכה בתיק ההוצאה לפועל הנ"ל. לטענת המבקשת, אשר התייחסה בבקשתה ל 2 תיקי הוצל"פ,תיקי ההוצל"פ הועברו בעבר ללשכת ההוצל"פ בנצרת כיון שתיק האיחוד, במסגרתו נכללו ,התנהל בלשכת ההוצל"פ בנצרת. לאחר שתיק האיחוד פורק, הגישה המבקשת בקשה להעביר את התיק ללשכה בצפת על מנת להקל על בא כוח המבקשת בניהול ההליכים נגד המשיבה, שכן משרדו ממוקם בגוש חלב, סמוך לצפת.

2. בהתאם להחלטה נדחתה הבקשה להעברת התיק משני נימוקים: האחד, תיק האיחוד פורק כ-3 חודשים (20.9.12) לפני הגשת הבקשה ומכאן שהמבקשת השתהתה בבקשתה, שיהוי המצדיק דחייתה. הטעם הנוסף שצוין הינו כי נקבע דיון המשך לדיון מיום 28.11.12 ליום 12.2.13, ולפיכך,מאחר שתלויות בפני כב' הרשמת סוגיות להכרעה ,אין להיעתר לבקשה.

דיון :

3. למרות שהמשיבה קיבלה את הבקשה,בחרה שלא להגיש תגובה ולפיכך, בהעדר תגובה ואף לגופם של דברים,מצאתי לדון בבקשה כבערעור ולקבל את הערעור.

יחד עם זאת אציין כי בניגוד לנטען בבקשה, החלטת הרשמת ניתנה בתיק הוצאה לפועל שמספרו: 10-06332-07-8 (אין לפני ראיה שהתיק נקשר עם התיק השני שצוין בבקשה), ואף הבקשה שהוגשה לרשמת, התייחסה אך לתיק זה. לפיכך, ההחלטה בערעור זה מתייחסת להחלטה בעניין העברת תיק שמספרו 10-06332-07-8.

4. ההלכה הינה כי בד"כ ולמעט נסיבות מיוחדות,יש להעדיף את נוחות הזוכה בבחירת מקום ביצוע הליכי הוצל"פ.
ע"פ סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל,הזוכה רשאי להגיש את פסק הדין לביצוע לכל לשכת הוצל"פ. ראה בספרו של בר אופיר "הוצאה לפועל הליכים והלכות",מהדורה שביעת בע"מ 79:
"אין צורך בהסכמת החייב להעברת התיק המתייחס אליו ואין מקום לקבוע כי הזוכה מיצה כבר את זכותו לבחור את הלשכה הרצויה לו עם הגשת בקשת הביצוע בלשכה מסויימת"
וראה גם בר"ע 1097/95(חיפה)בנק המזרחי המאוחד נ. אמטטנס איוב,שם הביא ביה"מ בחשבון את ההקלה שתגרם לזוכה בהעברת התיק, אל מול העובדה שאין בה כדי להכביד על החייב.
במקרה דנן וכפי שנטען ע"י המבקשת (ובהעדר תגובה,לא נסתר),תיק ההוצל"פ נפתח דווקא ע"י המשיבה והועבר בעבר ע"י הזוכה ללשכה בנצרת מהטעם שהתנהל למשיבה תיק איחוד.
משפורק תיק האיחוד ומאחר שהמבקשת הציגה נתונים המעידים כי העברת התיק ללשכת ההוצל"פ בצפת תקל עליה בניהול התיק ומאידך,לאור מיקום מושבה של המשיבה לא תגרום למשיבה להוצאות חריגות,סבורתני כי היה מקום להיענות לבקשה .

אנני מוצאת כי במועד הגשת הבקשה היה שיהוי אשר הצדיק דחייתה . סעיף 11 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר העברת ביצוע פסק דין או הליך מלשכה הוצאה לפועל אחת, אל לשכה אחרת אם ראה הרשם שהדבר מוצדק בנסיבות הענין. המחוקק לא קבע סד זמנים אשר למועד שבו רשאי צד לעתור להעברת התיק ללשכה אחרת. המחוקק לא תחם את העקרונות לבחינת העברת תיק או הליך ללשכה אחרת, והם נתונים לשיקול דעתו רשם ההוצאה לפועל, לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. על פי לשון החוק, ניתן דווקא להניח כי המועד הוא גמיש לאור זאת שסמכות הרשם משתרעת גם על העברת הליך פלוני. העובדה שהבקשה לא הוגשה מייד לאחר פירוק תיק האיחוד אין בה כדי להצביע על שיהוי מהותי וכל עוד המבקשת הצביעה על אנטרס לגיטימי לביצוע בלשכה הקרובה למקום בא כוחה, היה מקום להיעתר לבקשה.

4. לעניין דיון ההמשך שנקבע בתיק ואשר גם הוא צוין בהחלטה כטעם לדחיית הבקשה, אציין כי בינתיים כבר אמור היה להתקיים אותו דיון המשך ולפיכך אין בכך עוד לעכב העברת התיק. מכל מקום, הדיון שם נקבע בהמשך להחלטת כב' הרשמת מיום 28.11.12. אולם על אותה החלטה הוגשה בקשת רשות ערעור אשר התקבלה על ידי במסגרת רע"צ 35566-12-12 ולפיכך, מימלא אין עוד צורך בקיום אותו דיון המשך. (המדובר בדיון שנקבע בעקבות החלטת כב' הרשמת אשר הורתה על המצאת מסמכים לצורך בחינת טענות המשיבה לעניין עבירות מס או תקפה של המחאת זכות מצד המבקשת. במסגרת רע"צ 35566-12-12,נקבע כי לא היה מקום להורות על המצאתם של אותם מסמכים וכי בנסיבות אין המדובר בטענות שבסמכות כב' רשמת ההוצל"פ. על כן מימלא אותו דיון המשך,התייתר).
אמנם החלטת כב' הרשמת ניתנה עוד בטרם ניתנה ההחלטה ברע"צ כאמור, אולם, בנסיבות בהן טענות המבקשת התקבלו שם, הרי הנימוק של קיום דיון המשך, כבר אינו רלבנטי.

5. לאור כל האמור, אני מקבלת את הבקשה, דנה בה כערעור ומורה על ביטול החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל מיום 31.12.12 והעברת תיק הוצל"פ 1006332078 ללשכת ההוצל"פ בצפת.
משהערעור התקבל והתיק יועבר ללשכת ההוצל"פ בצפת אין עוד צורך בהקפאת הדיונים שנקבעו בלשכת ההוצל"פ בנצרת שהרי מימלא התיק יועבר מלשכה זו כאמור.

בנסיבות, אינני מוצאת מקום ליתן צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון