הפקדת רישיון צבאי


המערער הורשע בבית-הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט דרום בתיק דר/66/03, בעבירה לפי תקנה 26 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, בשילוב סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961.

הרשעתו של המערער ניתנה בהיעדרו, מחמת אי התייצבותו למשפט, והושתו עליו העונשים הבאים: תשעה חודשי פסילה בפועל מלהחזיק רנצ"א, שלושה חודשי פסילה על תנאי מלהחזיק רנצ"א למשך שלוש שנים וקנס בסך 3000 ₪.


כעולה מעובדות כתב-האישום, בעת שנהג המערער בתאריך 16/07/03 באישון הלילה בכביש 40 מדרום לצומת פלוגות, נרדם הלה במהלך הנהיגה, וגרם להתהפכות הרכב שבו נסעו מפקדו ואזרח.

משלא התייצב המערער למשפטו, למרות שהוזמן כדין, הורשע בעבירות האמורות ודינו נגזר לעונשים הנ"ל. בקשה שהגיש המערער לבית-הדין קמא לביטול הכרעת- הדין שניתנה בהיעדרו נדחתה ביום 16/10/05.

הודעת הערעור שהגיש המערער הופנתה הן כנגד הכרעת-הדין והן בעניין חומרת העונש, ואולם במהלך שמיעת הטיעונים בערעור, חזר בו המערער מהערעור על הכרעת-הדין, ומיקד את טיעוניו אך בעניין גזר-הדין.

בא-כוח המערער מבקש מבית-הדין להקל בדינו של המערער ברכיבי הפסילה בפועל והקנס. כמו-כן, ביקש להחריג את הפסילה בפועל, או חלקה, באופן שלא תחול על קטנוע או אופנוע עד 50 סמ"ק, זאת נוכח העובדה שהמערער הנו סטודנט העובד לפרנסתו בשליחויות על קטנוע.

בא-כוח המשיב טוען, כי אין מקום להתערבותו של בית-דין זה בעונש הפסילה שהוטל על המערער, זאת נוכח חומרת העבירה ונסיבותיה. עם זאת, הסכים כי בית-הדין יתחשב במערער ברכיב הקנס.

לא למותר לציין, כי העבירה ונסיבותיה חמורות, ואך בנס לא הסתיימה התאונה בתוצאות קשות יותר. עונש הפסילה בפועל שהוטל על המערער הולם את חומרת הנסיבות ויש בו מסר הרתעתי ראוי – אינדיווידואלי וכללי.

עם זאת, בהתחשב בעובדה שהמערער הנו סטודנט המתפרנס מנהיגה בקטנוע, ושהעבירה הנדונה שבה נכשל ארעה לפני כשלוש שנים בנסיעה מנהלתית לאחר אימון מבצעי, אחריג את הפסילה בפועל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך תשעה חודשים, כך שתחולתה על נהיגת קטנוע או אופנוע עד 50 סמ"ק תצומצם לתקופה של שלושה חודשים בלבד. תקופת פסילתו של המערער מלהחזיק רישיון נהיגה לרכב תיוותר על כנה.

תקופות הפסילה בפועל, הן של רישיון הנהיגה ברכב והן של רישיון הנהיגה בקטנוע, תימננה מיום הפקדת רישיון הנהיגה של המערער במזכירות בית-הדין - 9/10/05.

באשר לרכיב העונשי הכספי - הואיל והמערער הנו סטודנט והיות שהתביעה הצבאית הסכימה כי יש מקום להפחית משיעורו, יעמוד הקנס על 1000 ₪ וישולם בארבעה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 10/12/05.

יתר חלקי גזר-הדין של בית-הדין קמא יעמדו בעינם.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה קבלת רישיון

 2. ביטול רישיון רובה

 3. ביטול רישיון צבאי

 4. אובדן רישיון נהיגה

 5. הפקדת רישיון שאבד

 6. הפקדת רישיון צבאי

 7. הפקעת רישיון נהיגה

 8. אי הפקדת רשיון נהיגה

 9. התליית רשיון נהיגה

 10. אישור הפקדת רישיון

 11. הפקדת רישיון נהיגה

 12. הפקדת רישיון תעבורה

 13. ביטול רישיון לאופנוע

 14. אי תשלום רשיון נהיגה

 15. הפקדת רשיון לא בתוקף

 16. ועדת ערר רישיון נהיגה

 17. החזר אגרת רישיון נהיגה

 18. ביטול עיכוב רשיון נהיגה

 19. חובת דיווח רשיון נהיגה

 20. ביטול פסילת רישיון נהיגה

 21. התליית רשיון נהיגה צבאי

 22. הפקדת רישיון בבית המשפט

 23. דחיית בקשה רישיון נהיגה

 24. התליית רשיון נהיגה מונעת

 25. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 26. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 27. בקשה להחזרת רישיון נהיגה

 28. דחיית התליית רשיון נהיגה

 29. ביטול התליית רשיון נהיגה

 30. אי תשלום אגרת רישיון נהיגה

 31. איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

 32. ערעור על התליית רשיון נהיגה

 33. אי תשלום קנסות אי חידוש רישיון

 34. אי חידוש רישיון נהיגה עקב קנסות

 35. ביטול רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 36. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 37. התליית רשיון נהיגה הוצאה לפועל

 38. הפקעת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 39. חייב מוגבל באמצעים רשיון נהיגה

 40. אי הפקדת רשיון במזכירות בית המשפט

 41. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר

 42. אי חידוש רישיון נהיגה לתקופה ארוכה

 43. מה העונש על אי חידוש רישיון נהיגה

 44. ביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 45. בקשה לפסילת רישיון עד תום ההליכים

 46. אי חידוש רישיון נהיגה במשך שנים רבות

 47. ביטול צו פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 48. בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

 49. נהיגת רכב ע"י נהג בעודו פסול מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה

 50. הסדר עונש לנאשם בעל גיליון הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון