הפרת הסכם שירותים


1. בפני בית המשפט תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם מתן שירותים. במקרה דנן, מדובר בשירותי צלם בחתונה ואשר תפקידו לצלם אורחים ולייצר תמונות "מגנטים" למזכרת עבור אורחי האירוע. גובה שכ"ט כולל אספקת המגנטים היה 1,200 ₪.

2. אין מחלוקת אודות האחריות. הנתבע לא התייצב לאירוע במועד שנקבע עקב טעות רישום ביומנו ואשר תוארה כ"טעות אנוש" מצד הנתבע אולם, מבחינה משפטית מדובר ברשלנות לכל דבר. לכאן או לכאן, אם או בלי כוונות זדוניות ו/או חוסר תשומת לב, התוצאה הינה אותה תוצאה. לבעלי האירוע אין תמונות.

3. הנתבע ניסה למזער את הנזק בהצעתו להפיק "מגנטים" מתוך תמונות שצולמו ע"י צלם אחר שנכח באירוע.

4. התובע עצמו, אשר היה החתן, היה עסוק בחתונה כמובן ולא שם לב להעדרות הנתבע. עם סיום הגשת האוכל, לדבריו, רוב האורחים לא צולמו. מנגד, נטען ע"י הנתבע שלא כך היה הדבר. אין בפני בית המשפט ראיות ביחס למספר המוזמנים ומי צולם ומי לא צולם.

5. המקרה הינו שילוב הפרת הסכם למתן שירותים ועגמת נפש עקב הפרת ההסכם. בדרך כלל, עגמת נפש הינה מרכיב מזערי בתביעה כספית (ר' ת.א. (ת"א) 103072/98 רוחי רם און נ' סנאורה בע"מ, פורסם ב 11.2.04 במאגרי מידע.

כאן מדובר בתוצאה שלא ניתן למדוד בפיצוי כספי, זאת מאחר ואין בכסף כדי להשלים חוסר תיעוד האירוע אשר קורה פעם בחיים.
6. להבדיל ממקרים אחרים, במקרה דנן קיים תיעוד של ממש דרך צלם שני אולם לא בהיקף שביקשו התובע ובני משפחתו. לכן, מהי מידת הנזק? יש להתחשב גם בגובה השכר שנדרש למתן השירות, 1,200 ₪.

7. לאור האמור, קובע פיצוי הולם בסך 10,000 ₪ אשר משקף הארכתו של התובע בטרם הגשת התביעה בתוספת 800 ₪ הוצאות משפט וטרחה הכרוכה בעצם ההליך. אין בהעדר הסכמת הנתבע ללעמדתו של התובע כדי להגדיל את הפיצויים. מדובר במצב מצער עבור שני הצדדים.

סך הכל ישלם הנתבע לתובע סך 10,800 ₪ עד 15.1.13. בהעדר תשלום במועד, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת הסכם חתום

 2. הפרת הסכם הפצה

 3. הפרת הסכם כתוב

 4. הפרת הסכם מפיץ

 5. הפרת הסכם ניהול

 6. הפרת הסכם מעסיק

 7. הפרת הסכם מימון

 8. הפרת הסכם שירות

 9. הפרת הסכם העסקה

 10. הפרת הסכם מסגרת

 11. הפרת הסכם סולחה

 12. הפרת הסכם הרשאה

 13. הפרת הסכם השקעה

 14. הפרת הסכם ייעוץ

 15. הפרת הסכם מטפלת

 16. הפרת הסכם פאושלי

 17. הפרת הסכם ליסינג

 18. הפרת הסכם יסודית

 19. הפרת הסכם מכונות

 20. הפרת הסכם סודיות

 21. הפרת הסכם קיבוצי

 22. הפרת הסכם זיכיון

 23. הפרת הסכם פוליטי

 24. הפרת הסכם שירותים

 25. הפרת הסכם התקשרות

 26. הפרת הסכם אופציות

 27. הפרת הסכם עקרונות

 28. הפרת הסכם מייסדים

 29. הפרת הסכם זכיינות

 30. הפרת הסכם מקרקעין

 31. הפרת הסכם שלום בית

 32. עזיבת גננת הפרת הסכם

 33. הפרת הסכם סיום העסקה

 34. הפרת הסכם הובלה ימית

 35. הפרת הסכם בניה עצמית

 36. הפרת הסכם קניית דירה

 37. הפרת הסכם קואליציוני

 38. הפרת הסכם בהליך משפטי

 39. הפרת הסכם הסעת עובדים

 40. הפרת הסכם לרכישת דירה

 41. הפרת הסכם עבודות בניה

 42. הפרת הסכם בהעדר מימון

 43. הפרת הסכם הפסקת מימון

 44. הפרת הסכם פרויקט בניה

 45. הפרת הסכם טיפולי הפריה

 46. הפרת הסכם חלוקת רווחים

 47. הפרת הסכם שירותי בנייה

 48. הפרת הסכם הקמת מפעל בטון

 49. ביטול הוראת קבע הפרת הסכם

 50. הפרת הסכם אי רישום זכויות

 51. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 52. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 53. הפרת הסכם ביצוע עבודה קבלנית

 54. הפרת הסכם ביצוע עבודות זיפות

 55. תביעה בגין הפרת הסכם פיתוח תוכנה

 56. הפרת הסכם העסקה טרם תחילת העבודה בפועל

 57. טענת הפרת הסכם תכנון ע"י פעולות לקידום התב"ע

 58. תנאי בהסכם כי פיגור של 3 חודשים במסירת הדירה לא ייחשב כהפרת הסכם

 59. תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הסכם, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ובזדון

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון