התנגדות לביצוע שטר משכון


1. הבנק-המבקש הגיש בלשכת ההוצאה לפועל בבאר-שבע בקשה לבצע שטר משכון, לפיו מושכן לטובתו כלי רכב של המשיבה. המשיבה הגישה "בקשת התנגדות לביצוע שטר משכון" וראש ההוצאה לפועל (כבוד הרשם א' בן יוסף), בהחלטתו מיום 22.12.92, קבע את הבקשה לדיון ביום 4.3.93, וכן הורה כי כלי הרכב ישאר מאוחסן עד להחלטה.

המבקש ביקש להרשות לו לערער על ההחלטה. אחרי עיון בתשובת המשיבה החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

2. לפי סעיף 18 לחוק המשכון, תשכ"ז-1967, וסעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, שטר משכון הוא בגדר מסמך שיש לבצעו כמו פסק-דין של בית-משפט והסמכות לממשו נתונה לבית-משפט או לראש ההוצאה לפועל. מימוש משכון שונה מגביית חוב רגיל בהליכי הוצאה לפועל, מכיוון שכל תפקידו של ראש ההוצאה לפועל מוגבל למימוש המשכון, דהיינו, לגביית החוב מתוך הנכס הממושכן.
מותר לו להפעיל את שיקול דעתו לצורך קביעת הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון אך אין לו סמכות להורות שלא לממש את המשכון, או סמכות כמו זאת שניתנה לו לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, לדון בטענת "פרעתי" נגד המשכון (ד' בר אופיר, הוצאה לפועל-הליכים והלכות (מהדורה שלישית) סעיפים 28 ו-84 והאסמכתאות שם; ע"א 34/78 [1]; המ' (ת"א) 18/86 [3] בעמ' 414).

מכאן, שהיה על ראש ההוצאה לפועל לדחות על הסף את התנגדותה של המשיבה למימוש שטר המשכון. הסמכות לדון בטענותיה של המשיבה נגד החוב, שבגינו ננקטו הליכי המימוש, היא לבית המשפט. כפי שעולה מתשובת המשיבה, אכן הגיש המבקש תביעה נגדה בגין אותו חוב בבית-משפט השלום בבאר-שבע ויש להניח כי טענותיה יתבררו שם.

3. לפיכך, אני מבטל את החלטתו של ראש ההוצאה לפועל ומורה להמשיך בהליכי מימוש המשכון, בכפוף לכל החלטה אחרת שתינתן על ידי בית המשפט.

המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך 500 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שטר חוב

 2. התנגדות לביצוע שטר שיק

 3. התנגדות לביצוע שטר ערב

 4. התנגדות לביצוע שטר זיוף

 5. נוסח התנגדות לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שטר סעיף

 7. התנגדות לביצוע שטר צד ג

 8. התנגדות לביצוע שטר פגרה

 9. התנגדות לביצוע שטר דיון

 10. התנגדות לביצוע שטר קיזוז

 11. תיקון התנגדות לביצוע שטר

 12. התנגדות לביצוע שטר ערבות

 13. התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 14. התנגדות לביצוע שטר עילות

 15. התנגדות לביצוע שטר ערעור

 16. התנגדות לביצוע שטר סיחור

 17. התנגדות לביצוע שטר תקנות

 18. התנגדות לביצוע שטר משכון

 19. מחיקת התנגדות לביצוע שטר

 20. התנגדות לביצוע שטר טענות

 21. התנגדות לביצוע שטר באיחור

 22. התנגדות לביצוע שטר התקבלה

 23. התנגדות לביצוע שטר לדוגמא

 24. התנגדות לביצוע שטר 30 יום

 25. התנגדות לביצוע שטר ביטחון

 26. התנגדות לביצוע שטר הליכים

 27. התנגדות לביצוע שטר מועדים

 28. נימוקי התנגדות לביצוע שטר

 29. התנגדות לביצוע שטר סדר דין

 30. התנאים להתנגדות לביצוע שטר

 31. התנגדות לביצוע שטר פסק דין

 32. התנגדות לביצוע שטר טופס 19

 33. התנגדות לביצוע שטר בית משפט

 34. התנגדות לביצוע שטר התיישנות

 35. התנגדות לביצוע שטר פריסת חוב

 36. התנגדות לביצוע שטר טענת זיוף

 37. התנגדות לביצוע שטר חוב מזויף

 38. התנגדות לביצוע שטר נטל ההוכחה

 39. התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

 40. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 41. התנגדות לביצוע שטר למוטב בלבד

 42. התנגדות לביצוע שטר העדר כיסוי

 43. התנגדות לביצוע שטר טענת קיזוז

 44. התנגדות לביצוע שטר תוך 30 יום

 45. התנגדות לביצוע שטר הארכת מועד

 46. התנגדות לביצוע שטר אישור מסירה

 47. התנגדות לביצוע שטר חוזה שכירות

 48. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 49. התנגדות לביצוע שטר על סכום קצוב

 50. התנגדות לביצוע שטר מעשה בית דין

 51. התנגדות לביצוע שטר רשות להתגונן

 52. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 53. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מהיר

 54. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 55. התנגדות לביצוע שטר עיכוב הליכים

 56. התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

 57. התנגדות לביצוע שטר שהוגשה באיחור

 58. התנגדות לביצוע שטר טענת כבר נפרע

 59. התנגדות לביצוע שטר הבטחת תשלומים

 60. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 61. התנגדות לביצוע שטר סדר דין מקוצר

 62. התנגדות לביצוע שטר בית דין לעבודה

 63. התנגדות לביצוע שטר בקשת רשות להתגונן

 64. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 65. התנגדות לביצוע שטר הליכי הוצאה לפועל

 66. התנגדות לביצוע שטר בטענה כי השטרות גנובים

 67. התנגדות לביצוע שטר בית משפט לענייני משפחה

 68. התנגדות לביצוע שטר חוב שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון