התפטרות מוצדקת אבטלההתובעת הגישה לבית הדין תביעה לתשלום דמי אבטלה לאחר שהנתבע דחה את תביעתה בנימוק שהפסקת עבודתה לא היתה בגדר התפטרות מוצדקת.

התובעת עבדה כסייעת בחינוך המיוחד בגבעת זאב. היקף משרתה עמד על 23 ש"ש ועבודתה היתה במסגרת הנהוג במערכת החינוך.

התובעת יצאה לחופשת לידה, בהתאם לחוק, ב-7/00. בתום החופשה לא שבה לעבודתה וביום 12.11.00 נרשמה בשירות התעסוקה כדורשת עבודה. בהתאם לאישור ממעסיקתה, המועצה המקומית בגבעת זאב יצאה לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה וזאת לבקשתה. בעדותה בבית הדין, הסבירה התובעת כי לא יכלה לעמוד במאמצים הפיזיים אשר היו כרוכים בעבודתה בחינוך המיוחד, וזאת בעקבות הלידה והטיפול בתינוק.

התובעת לא התפטרה בשלב זה מעבודתה, היא הסבירה לביה"ד כי הדבר היה בהמלצת מחלקת כ"א של המועצה המקומית אשר הבטחה לה כי זכויותיה לא יפגעו עקב יציאתה לחל"ת למקרה שתרצה לחזור לעבודה אח"כ. בעדותה, קודם לבקשת החל"ת הנ"ל, הודיעה למנהלת ביה"ס ולמועצה כי לא תשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה ורק לאחר המלצת מח' כ"א לא התפטרה אלא יצאה לחל"ת ולאחר מכן התפטרה וקיבלה פיצויי פיטורים. בעדותה הסבירה התובעת כי עבודתה בחינוך המיוחד חייבה מאמץ פיזי (ע' 6 ש' 22) וכי בשנה האחרונה לעבודתה כאשר היתה בהריון אשר כלל 3 חודשי שמירת הריון ואשפוז, קשתה עליה העבודה ולאחר הלידה היה לה קשה מאוד (עמ' 7 ש' 4 וכן ש' 11). הסוגיה בה נחלקו הצדדים היתה בשאלה האם יש לראות בהתפטרותה של התובעת "התפטרות מוצדקת" כמשמעותה בחוק.
ב"כ התובעת בסיכומיו טען כי יש לראות את התפטרותה של התובעת כהתפטרות שהיא בגדר ס' 7(א) לחוק פיצויי פיטורים - לשם טיפול בילדה, התפטרות שהיא נחשבת כפיטורים ולכן יש לכללה במסגרת ההתפטרויות המוצדקות המוכרות ע"י תקנות הביטוח הלאומי (תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) התשל"ג-1972). מאידך, טען ב"כ הנתבע כי לא כל התפטרות שמזכה בפיצויי פיטורים דינה להכלל בהגדרה של "התפטרות מוצדקת" וזאת בעקבות הנאמר - בדיון תש"נ/140-02 (המל"ל נ' אריאלה אוחנה פד"ע כב 34, 37). לטענת הנתבע אין לראות את העובדה ששולמו לתובעת פיצויי פיטורים כמכלילה אותה במסגרת ס' 7א' לחוק פיצויי פיטורים - שכן כאן לא הפסיקה התובעת את עבודתה לשם טפול בילדה והראיה עדותה בה אמרה לביה"ד כי היתה מוכנה לקבל בשרות התעסוקה כמעט כל עבודה.

דיון:
סעיף 166 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, קובע כי מי שהפסיק עבודתו מרצונו מבלי שתהיה לכך הצדקה לא יהא זכאי לדמי אבטלה בגין 30 הימים מיום הפסקת העבודה ושר העבודה הוסמך לקבוע מה ייחשב כהצדקה. שר העבודה תיקן לענין זה תקנות וכן קבע כי התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים במסגרת ס' 6 ו-7 לחוק פיצויי פיטורים תיחשב מוצדקת. העובדות בענייננו: התובעת עבדה כסייעת בחינוך המיוחד עד 4/00. מאותו מועד ועד יולי 2000 היתה בשמירת הריון ואף אושפזה, וב-30.7.00 ילדה את בנה ויצאה לחופשת לידה של 12 שבועות. דהיינו עד יום 21.10.00. באותו מועד יצאה לחל"ת עד תום שנה"ל וביום 12.11.00 נרשמה בשירות התעסוקה כדורשת עבודה ובמועד מאוחר יותר התפטרה ושולמו לה פיצויי פיטורים. עפ"י הוראת ס' 166(ב) הנ"ל לא היתה התובעת זכאית לדמי אבטלה בעד 30 הימים הראשונים מתום עבודתה. בהיות התובעת בחופשת לידה נחשבת היא כעובדת ולכן מנין הזמנים מתחיל מתום חופשת הלידה דהיינו 30 הימים המתחילים ביום 22.10.02 ומסתיימים ב-20.11.00. התובעת התייצבה בשירות התעסוקה כדורשת עבודה ביום 12.11.02 כך שכל גדר המחלוקת הוא לגבי 8 ימי אבטלה הנכללים בתוך 30 הימים שלאחר שסיימה את עבודתה. האם היא זכאית לדמי אבטלה בגין ימים אלה? במילים אחרות במידה ונקבע כי הפסקת עבודתה
היתה מוצדקת תהיה זכאית לדמי אבטלה גם בגין 8 ימים אלה.
מהעדויות שלפנינו עולה כי התובעת עבדה כסייעת בחינוך המיוחד דהיינו בטיפול בילדים בעייתיים טיפול שהיה כרוך בעבודה פיזית. ולאחר הריון קשה העידה התובעת כי לא מצאה כוחות הן לטפל בתינוק שנולד והן בילדים אשר היו בטיפול החינוך המיוחד (ס' 6 לתצהיר) והיא עזבה את עבודתה כסייעת בחינוך המיוחד כדי למצוא עבודה שתאפשר לה טיפול בתינוק - נראה לביה"ד כי בנסיבות מיוחדות אלה אין שונה הדבר מאותם מקרים בהם האם התפטרה והחלה לעבוד בעבודה אחרת שאפשרה לה או פחות שעות או שעות נוחות יותר לטיפול בתינוק (ר' פס"ד חבה נ' סופרדרינק בע"מ).
אנו מוצאים את התפטרותה כמוצדקת. בשולי הדברים, נעיר כי גם מעמדת הנתבע עולה כי אילו התפטרה התובעת מעבודתה ולקחה פיצויי פיטורים מכוח ס' 7 לחוק לא היתה מחלוקת אך משיצאה לחל"ת ורק לאחר מכן התפטרה נתעוררה המחלוקת לגבי סיבת ההתפטרות - אנו איננו מיחסים משקל לענין החל"ת שכן מטרתו זהה היתה.

התביעה מתקבלת - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון