התפטרות מצב בריאותי לקוי


1. לפני תביעתה של הילה זבצקי לפיצויי פיטורים.

2. מלכתחילה כללה התביעה רכיבים נוספים של דמי הבראה ופדיון חופשה, אולם התובעת הודיעה כי לאחר הגשת התביעה שולמו הסכומים ולפיכך, התביעה שנותרה הינה לפיצויי פיטורים בלבד.


3. התובעת עבדה כמוכרת בדוכן תכשיטים החל מיום 15.11.06 ועד ליום 8.2.10.
אין מחלוקת כי התובעת התפטרה מעבודתה.

התובעת טוענת כי מדובר בהתפטרות לרגל מצב בריאות לקוי ולפיכך היא זכאית לפיצויי פיטורים מכח סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

בכתב התביעה אשר הוגש ביום 8.3.10 טוענת התובעת :
"עקב בעיה רפואית שהתגלתה בעיניי ואיננה מאפשרת לי להמשיך לעבוד ולתפקד כהרגלי בעבודה, נאלצתי להפסיק לעבוד עקב טיפולים חוזרים בעיניים, הנמשכים עד עצם היום הזה."

התובעת לא צרפה כל אישור רפואי לכתב התביעה.

4. הנתבעת בכתב הגנתה צרפה את המסמך הרפואי אשר נמסר לה על ידי התובעת, תשובת יועץ, מיום 9.2.10, בו נרשם:

"לפני חודשיים החלו גירויים בעפעפיים – שמטרידים מאד את מנוחתה, לא יכולה לישון בלילות, הרכיבה ע.מ. עד אז. אינה נוטלת תרופות כעת. בעבר קיבלה טיפולים רבים נוגדי דלקת. חלקם סטרואידליים.
יש הקלה לאחרונה.
תפסיק כל טיפול. לבצע רק קומפרסים חמים 2-3 ביום למשך חודשיים וחצי.
לא להרכיב ע.מ. כלל!!!
בבדיקה – לחמיות גרויות מעט , יש דלקת קלה של המייבומיאן. הפרשת שומן מועטה. קרניות שקופות . BUT תקין. אישונים RRR ללא MG . עדשות זכות .
המשך מעקב רופאה מטפלת."

5. בדיון שהתקיים המציאה התובעת מסמכים רפואיים נוספים ואלה הם:
תעודות מחלה לתקופות הבאות:
27.1.10 עד 29.1.10;
31.1.10 עד 4.2.10;
5.2.10 עד 8.2.10;
1.4.10 עד 7.4.10;
21.4.10 עד 23.4.10.


כמו כן הומצאה הפניה מיום 9.2.10 למכון עיניים ותשובת היועץ המצורפת כאמור לכתב ההגנה מיום 9.2.10 והפניה להתייעצות לרופא אלרגולוג מיום 21.4.10 .

עוד יש לציין כי באישור המחלה האחרון מיום 21.4.10 נרשמה תוספת בכתב ידו של הרופא (ללא תאריך):

"סובלת מדלקת לחמיות העינים מזה זמן ממושך (מחודש ינואר) שלא הגיב לטפולים על ידי רופא עינים.
לכן נחשדת הדלקת בעינים שהיא על רקע אלרגיה ולכן הופנתה למומחה.
עקב הדלקת בעינים איננה יכולה לעבוד . "

6. התובעת טוענת כי התפטרה על רקע מצב בריאותה ומכתב בענין הפנתה לנתבעת באמצעות מר גואל ביום 8.2.10 הוא ת/1.

7. סעיף 6 לחוק קובע:

"התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או שבן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את ההתפטרות כפיטורים" .

המועד הקובע לבדיקת נסיבות התפטרות של עובד לרגל מצב בריאותו הוא מועד ההתפטרות. לכן דרך המלך היא להמציא תעודות רפואיות עובר להתפטרות שמהן ניתן ללמוד על מצב בריאותו של העובד בזמן ההתפטרות.

יחד עם זאת, עובד שהצטייד בתעודות רפואיות לאחר ההתפטרות אך יש בהן כדי להעיד על מצבו הבריאותי טרם ההתפטרות, יתכן ויהיה בכך די כדי להוכיח התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי. על העובד יהיה להוכיח כי התפטרותו נבעה ממצב בריאותי לקוי אף אם לא הציג מסמכים רפואיים בעת ההתפטרות.

כן נפסק כי על מנת שהעובד יוכיח קשר בין מצב הבריאות להתפטרות אין הכרח כי מצבו הבריאותי ימנע ממנו כל אפשרות להמשיך בעבודתו, די בקשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות. קשר זה יש לבחון בהתחשב במכלול הנסיבות לרבות אופי העבודה, משך הליקוי, מועד ההתפטרות, המועד בו הוצאו האישורים הרפואיים והמועד בו הועברו למעסיק.

8. מן הכלל אל הפרט –

התובעת לא השכילה להוכיח כי התפטרה לרגל מצב בריאותי לקוי.
באישור הרפואי מיום 9.2.10 (לאחר מועד ההתפטרות) נרשם כי לפני כחודשיים החלו גירויים בעפעפיים, יחד עם זאת, התובעת המציאה אישורי מחלה החל מיום 27.1.10 בלבד. מדובר בשלושה אישורים המתייחסים בסך הכל ל- 12 ימים אשר לאחריהם החליטה התובעת להתפטר. יש לציין כי שניים מן האישורים חתומים על ידי מומחה לרפואה פנימית ורק אחד מהם חתום על ידי רופאת עינים.
אין בתעודות המחלה כדי ללמד על מצב בריאות המצדיק את ההתפטרות.
לא זו אף זו, דווקא באישור הנ"ל מיום 9.2.10 נרשם כי "יש הקלה לאחרונה".
לתובעת הומלץ על ביצוע קומפרסים למשך חודשיים וחצי והמלצה שלא להרכיב עדשות מגע. אין באישור רפואי זה כדי ללמד כי קיימת הצדקה רפואית להפסקת עבודה.

9. יתרה מכך, התובעת התפטרה כאמור ביום 8.2.10 והמסמך הרפואי הבא בתור לאחר האישור מיום 9.2.10 הינו תעודת מחלה המתייחסת לתקופה מיום 1.4.10 עד 7.4.10.

התובעת לא המציאה כל תיעוד רפואי לגבי התקופה מיום 9.2.10 ועד 1.4.10. התובעת מבקשת להסתמך על אישור מחלה נוסף ואחרון מיום 21.4.10 המתייחס לשלושה ימי מחלה והחתום על ידי ד"ר בנו מומחה לרפואה פנימית. כאמור, על מסמך זה נכתב בכתב יד (כאשר לא ברור מתי הוספה התוספת) כי עקב הדלקת בעינים התובעת איננה יכולה לעבוד.
אין במסמך זה כדי ללמד הצדקה רפואית להתפטרות מיום 8.2.10.
מדובר במסמך רפואי מיום 21.4.10 דהיינו כחודשיים וחצי לאחר מועד ההתפטרות.
יתרה מכך, וזה העיקר, אישור זה כי התובעת אינה יכולה לעבוד מתייחס לכל היותר לתקופת המחלה אליה הוא מתייחס ולא לתקופה הרטרואקטיבית.
כאמור, בכל התקופה מ- 9.2.10 ועד 1.4.10 לא קיבלה התובעת כל אישור מחלה ולכן אין באישור זה כדי ללמד אלא על התקופה אליה הוא מתייחס.
פשיטא כי התובעת אינה מסוגלת לעבוד בתקופה המופיעה באישור המחלה כפי שעולה מאישור המחלה.

10. סוף דבר –

עם כל ההבנה למצוקה הרפואית אליה נקלעה התובעת בחודש ינואר 2010, לא הוכיחה התובעת כי התפטרה לרגל מצב בריאות לקוי וכי לאור הממצאים הרפואיים ותנאי עבודתה היתה סיבה מספקת להתפטרות.

לפיכך, התביעה נדחית.

משכתב התביעה כלל רכיבים נוספים אשר שולמו רק בעקבות הגשת התביעה, לא מצאתי מקום להטיל הוצאות משפט.

הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין זה תוך 15 יום לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון