התפטרות עומס בעבודה

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, מעסיקתה לשעבר.

2. רקע עובדתי:
א. הנתבעת היא חברה המנהלת רשת מרכולים.

ב. התובעת הועסקה בנתבעת מיום 25/06/02 ועד ליום 20/02/08 תחילה בסניף חולון ובהמשך בסניף ראשון לציון.


ג. התובעת החלה עבודתה כקופאית ובהמשך קודמה לתפקיד אחראית קופות.

3. הליכים:
א. כתב התביעה תוקן ביום 05/08/09 תוך שהתובעת כימתה סכום התביעה כנדרש.

ב. בדיון שהתקיים לפנינו העידו מטעם התובעת, התובעת עצמה וכן מר אלכסנדר ליאמפל עובד הנתבעת לשעבר מטעם הנתבעת העיד מר נחום לוי, עוזר למנהלת משאבי אנוש בנתבעת. להלן נפרש טענות הצדדים בהרחבה.

4. טענות התובעת:
א. התובעת עבדה בחריצות ובמסירות ובמהלך עבודתה אף קודמה בדרגה.

ב. במשך הזמן, החלו הממונים על התובעת להטיל עליה מטלות רבות מעבר לכוחה הפיזי שכללו השגחה על מספר רב קופות של קופות, עזרה לקופאיות ואריזת משלוחים.

ג. התובעת פנתה פעמים רבות לממונים עליה ובקשה כי יצמצמו את מספר הקופות עליהן היתה אחראית ולחלופין יספקו לה עזרה אולם נענתה בשלילה. בלית ברירה, ומשהנתבעת לא נענתה לבקשתה להפחית מהעומס המוטל עליה התפטרה התובעת מעבודתה.

ד. התובעת התפטרה בשל הרעה בתנאי עבודתה ומשכך עתרה לתשלום פיצויי פיטורים.

5. טענות הנתבעת:
א. תפקידה של התובעת לא הצריך מאמץ פיזי קשה אף בתקופות של לחץ.

ב. ישנן תקופות בהן קיים עומס עבודה הנתבעת, בעיקר בימי שישי וערבי חג, אולם מדובר בתנאי עבודה סבירים.


ג. התובעת עבדה במשמרות בנות שמונה שעות זכאית היתה לחצי שעת הפסקה וכן נטלה הפסקות יזומות וקצרות בקפיטריה של הסניף.

ד. התובעת קיבלה עזרה כל אימת שבקשה, מה גם שהיתה אחראית על 6-7 קופות במשמרת.

ה. התובעת לא התריעה על כוונתה להתפטר ולא התלוננה על העומס המוטל עליה לטענתה במהלך עבודתה.

ו. התובעת התפטרה מבלי שמסרה הודעה מוקדמת כנדרש ומשכך זכאית הנתבעת לתשלום דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,037 ₪.

דיון והכרעה:
6. בפתח הדברים נציין כי הגענו לכלל הכרעה לפיה דין התביעה להידחות, להלן נפרש החלטתנו.

7. תנאי עבודתה של התובעת:
א. התובעת טענה כי התפטרה מחמת הרעה בתנאי עבודתה ובהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, זכאית לתשלום פיצויי פיטורים.

התובעת טענה כי עבדה תחת לחץ וכי עבודתה כרוכה היתה במאמץ בלתי סביר (ראה סעיף 3 לתצהיר התובעת), פניותיה להפחתת עומס העבודה המוטל עליה לא נענו ומשכך התפטרה (ראה סעיף 4 לתצהיר התובעת).

התובעת העידה:
"בהתחלה ביום ראשון שני שלישי שלא היה לחץ לא פתחו את כל הקופות. אח"כ מרביעי עד שישי זה היו ימים לחוצים. ביקשו מאיתנו עזרה. בסוף פברואר עזבתי את העבודה. אני מכירה 2 אחראיות מהמשמרת שלי שגם עזבו" (ההדגשה שלי – א.ע.) (ראה עמוד 1 שורות 12-14 לפרוטוקול הדיון מיום 05/08/09).

"ש. כשאת אומרת "עומס", את מתארת עומס לקראת סוף השבוע, וחגים. מתי העומס העומס בחגים? באילו חגים?
ת. פסח, ראש השנה, יום העצמאות.
ש. כל יום עצמאות יש אותו העומס נכון?
ת. כן.
ש. מה היה הכי קשה בעבודה?
ת. הלחץ. כל קופאית זה בן אדם. לפעמים יש מחלות ולא תמיד באים בזמן שצריך. זה הכי קשה. אס קופאית צריכה להיות ב- 10, לא תמיד כולן באות ב-10 . אנשים רוצים לעשות קניה בבוקר, הם חושבים שזה פחות לחץ ובסוף יש בבוקר לחץ עצום. כל הקופאיות יושבות בקופות, רק אחת אחראית בשטח, להכניס צ'ק לבטל חשבון וכוי. לפעמים יש בעיות במחשב" (ראה עמוד 2 שורות 19-24 וכן עמוד 3 שורות 1-5 לפרוטוקול הדיון מיום 03/05/2010).

ב. אלכסנדר ליאמפל שעבד כסדרן שתיה בנתבעת טען כי בדומה למחלקה בה עבד, הבחין כי בעומס עבודה בלתי סביר בקופות החנות (ראה עמוד 6 שורות 7-10 לפרוטוקול הדיון מיום 03/05/2010).

ג. הנתבעת טענה כי מידי פעם, קיים עומס עבודה בנתבעת אולם לא ניתן לאמר כי היה מוטל על התובעת עומס עבודה החורג מהסביר.

ד. לאור עדותה של התובעת התרשמנו כי למעט לחץ עבודה בסופי שבוע וערבי חג לא היה מוטל עליה עומס החורג מהסביר והתובעת לא הוכיחה כי חל שינוי של ממש במתכונת עבודתה העולה כדי הרעת תנאים.

התובעת הועסקה תחילה כקופאית ובהמשך כאחראית קופה, תפקיד שונה ובכיר יותר שאף הביא להעלאה בשכרה החודשי (ראה עמוד 4 שורות 22-23 לפרוטוקול הדיון מיום 03/05/2010). התובעת לא הבהירה כיאות באיזה מועד החלה לעבוד כאחראית קופה שכן מחד טענה כי קודמה לאחר כשלוש שנים לתפקיד של אחראית קופה בסניף ראשון לציון (ראה עמוד 2 שורות 2-6 לפרוטוקול הדיון מיום 03/05/2010) ומאידך טענה כי עברה לעבוד בסניף ראשון לציון רק בחודש ספטמבר 2007 (ראה עדותה בעמוד 2 שורות 7-13 לפרוטוקול הדיון מיום 03/05/2010).

ה. כאמור מצאנו כי לא היתה כל הרעה בתנאי עבודתה של התובעת, עם זאת ולמעלה מן הצורך נציין כי מעדותה של התובעת עולה כי הודיעה לממונה עליה, גב' מזל, כי מעוניינת להתפטר לאור עומס העבודה המוטל עליה. מעדותה עולה כי הנתבעת הציעה לה תפקידים אחרים בחנות אולם סרבה, שכן לטענתה, אף תפקידים אלו היו כרוכים בעבודה תחת לחץ (ראה עמוד 3 לפרוטוקול שורות 16-22). התובעת לא הוכיחה טענתה באשר לאופי התפקידים שהוצעו לה ובנסיבות העניין אף אם היינו מקבלים טענת התובעת לפיה עבדה תחת עומס בלתי סביר, אנו סבורים כי סירובה של התובעת לעבור לתפקיד אחר בנתבעת יש בו כדי לשלול זכאותה לתשלום פיצויי פיטורים.

8. משמצאנו לדחות תביעתה של התובעת, איננו נדרשים לטענת הקיזוז שהעלתה הנתבעת בכל הנוגע לזכאותה לתשלום דמי הודעה מוקדמת מהתובעת.

9. סוף דבר:
א. התביעה נדחית.

ב. בנסיבות העניין ומתוך התחשבות במצבה של התובעת מצאנו לחייבה בהוצאות הנתבעת בסך 2,000 ₪ בלבד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון