התפטרות שינוי תנאי עבודה


התובע (להלן גם: "העובד") עבד אצל הנתבעת (להלן גם: "המעביד") בעיסוק של עבודות חשמל במשך 13.5 חודשים, ועד ליום 17.5.06.

אין חולק שהתובע התפטר מעבודתו אצל הנתבעת. חרף זאת, מבקש העובד לחייב את המעביד ב"פיצויי פיטורים", משכורות ינואר ומאי 2006 וכן "גמול עבור עבודה בשעות נוספות" של כ- 200 ₪ לכל אחד מחודשי עבודת התובע (לפי הערכה לא מפורטת).

הצדדים קבעו כי "משכורתו הקובעת" של התובע לענין החישובים בתיק זה תעמוד על סך של 3,800 ₪ (עמ' 3, שורה 5 לפרוטוקול).


המעביד מצידו מבקש לחייב את העובד בנזקים קלים שגרם העובד לרכב של המעביד שהיה בשימושו בעת עבודתו (במהלך שנת 2006), וכן פיצוי של לפחות "משכורת חודשית" בגין כך שהתובע לא טרח ליתן למעביד "הודעה מוקדמת" טרם התפטרותו.

התביעה לפיצויי פיטורים:

התובע התפטר מעבודתו בטענה כי מעבידו החל לנכות משכרו "הוצאות עבור הרכב" לרבות שיפוי על נזקים קלים שנגרמו לרכב. עובדה זו הביאה את התובע – כך לדבריו – להתפטר, והוא מבקש כי ביה"ד יראה בכך "התפטרות בדין מפוטר".

אנו מוכנים לצאת מההנחה לפיה דרישה לשאת בהוצאות כאלו או אחרות הקשורות בשימוש ברכב של העבודה, דרישות שלא נעשו קודם, יכולים להוות "הרעת תנאים מוחשית" שיובילו ל"התפטרות בדין מפוטר". אולם, המקרה שלנו הוא מקרה ברור שבו לא ניתנה למעביד הזדמנות "לתקן את דרכיו" במובן של הסרת הדרישה לניכוי הכספים בקשר לרכב, או בכל דרך אחרת.

פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה לא זנחה את הדרישה ל"התראה" קודם להתפטרות מסוג זה (ר' ע"ע 197/03 פרי שר אסייג נ' חנה גורן, פס"ד מיום 16.6.05), ואפילו במקרים של שינוי קיצוני במערך יחסי העבודה במפעל (השווה: ע"ע 1271/00 אמי מת"ם נ' חיים אברהם, פס"ד מיום 10.2.04).


לא הונחה דעתנו, שניתנה כאן הזדמנות ראויה למעביד לתקן את הטעון תיקון, וממילא על פי מסקנה זו, לא מגיעים לתובע פיצויי פיטורים, ותביעתו בקשר לכך תדחה.

התביעה ל"גמול עבודה בשעות נוספות":

ע"פ הראיות שהוגשו יש רגליים לסברה כי התובע היה בעמדה ניהולית של פיקוח על עובדים, וייתכן וחוק שעות עבודה ומנוחה אינו מזכה אותו בגמול הנתבע (השווה: דב"ע מו/20-2 מושקוביץ נ' חב' השמירה, פד"ע יח 193). ואולם, גם אם לא כך הוא, לא מצאנו פירוט מדוייק של שעות העבודה שבוצעו בפועל וממילא אין לפסוק בגין זה ללא כימות ראוי (ר' ע"ע 300254/98 אודיז נ' מורנו, סע' 2, לפ"ד מיום 5.5.03).

התביעה ל"שכר עבודה":

המעביד קיזז משכרו של התובע באופן חלקי בחודש ינואר ובאופן מלא בחודש מאי 2006. כפי שעוד נראה להלן, לדעתנו התובע לא היה חייב ל"הודעה מוקדמת" להתפטרות, וממילא הקיזוז לא היה ראוי. המעביד גם לא היה לטעמנו זכאי לקזז כספים בקשר ל"הוצאות הרכב", משום שיש בכך שינוי תנאי עבודה באורח חד-צדדי, וממילא עליו
להשיב לתובע סכום שווה ערך למשכורת בת חודש ומחצה.

"הודעה מוקדמת להתפטרות" ו"קיזוז הוצאות הרכב":

אין מקום לקבל את "התביעה שכנגד" של המעביד, בהקשר של תמורת הודעה מוקדמת להתפטרות ו"קיזוז" "הוצאות הרכב". שכן, כפי שכבר נאמר מדובר בשינוי של חוזה העבודה. רכבו של המעביד נמסר לעובד לצורך עבודתו, וגם אם נגרם בו נזק (ובפירוש אין מדובר בנזק שנגרם בזדון), זהו חלק ממחוייבות המעביד להיערך לכך, באמצעות ביטוח מתאים. במיוחד שעה שבכל תקופת העבודה לא הוסכם על כך שהתובע נושא ב"הוצאות הרכב". מכיוון שכך, שינוי כזה של תנאי עבודה צריך להעשות דרך הסכמת הצדדים ולא באופן חד צדדי ותוך אילוץ (ר' דב"ע נג/94-3 חדד נ' מד"י, סע' 22 לפס"ד מיום 28.9.93). אם החליט המעביד לשנות את תנאי העבודה, אין העובד מחוייב להמשיך בעבודתו ולטעמנו בנסיבות הללו גם לא ליתן הודעה מוקדמת להתפטרות. הכל, ללא קשר עם שאלת הזכות לפיצויי פיטורים שנדונה בנפרד.

יתרה מזאת, ע"פ התרשמותנו המעביד כלל לא רצה "הודעה מוקדמת", עם התפטרות התובע בפועל.

העולה מכך הוא שהמעביד לא היה רשאי לערוך קיזוז של ממון, הכרוך ב"הוצאות הרכב" ואם עשה כן עליו להשיב את השכר המדובר. אין מקום לפסיקת פיצויי הלנה מעבר להפרשי הצמדה וריבית חוקית, שכן שוכנענו כי מחלוקת ממשית (השאלה המשפטית האמיתית של "הצדקת הקיזוז"), הביאה למעשי המעביד. לא מדובר בהלנת שכר זדונית.

סוף דבר:

בשים לב לתביעות העיקריות כמו גם אלו שכנגד, נותר המעביד חייב לעובד שווה ערך למשכורת חודשית אחת ועוד מחציתה, ובסה"כ סכום של כ- 5,700 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום הפסקת העבודה (17.5.06), ועד ליום התשלום בפועל.

לאור תוצאות ההליך, כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן לבקש רשות ערעור, תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון