זכות קדימה בירידה


תביעה קטנה, לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סכום של 6,629 ₪, בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו והוצאות אחרות, עקב כך.

לטענת התובע, ביום 16/2/11, בכפר יאסיף, הוא נסע ברכבו מסוג מזדה, מספר רישוי 6357627 ( להלן – "רכב התובע "), ובהגיעו לצומת, ועת נסע לכיוון ישר, התנגש בו רכב אחר, מספר רישוי

בכתב ההגנה מטעמם טוענים הנתבעים כי בתאריך הנ"ל, באזור כפר אבו סנאן, נסעה הנתבעת 2 ברכבה, בכביש צר, ולפתע הגיע מולה רכבו של התובע, במהירות גבוהה מאוד, לא נתן לה זכות קדימה וללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים, הוא סטה לעבר רכבה של הנתבעת 2 ופגע בו, ומשכך, האחריות לקרות התאונה הינה של התובע ולא של הנתבעים.

אין מחלקות בין הצדדים כי רכבו של התובע ורכבה של הנתבעת 2 התנגשו זה בזה, ביום 16/2/11. יחד עם זאת, במהלך שני הדיונים שהתקיימו, הוברר, מטיעוני הצדדים בפניי, כי לא התובע הוא שנהג ברכבו, אלא מר גדבאן עסאם, ולא הנתבעת 2 היא שנהגה ברכבה, אלא הנתבע 1.

העד מטעם התובע, מר גדבאן עסאם, העיד כי, עת נהג ברכבו של התובע, הגיע משמאלו רכב אחר, בו נהג אותה שעה הנתבע 1, שנסע בירידה חדה והתנגש בו וגרם לו לנזקים המתועדים בתמונות, שהוגשו וסומנו ת/1, ובחוות הדעת של השמאי מטעם התובע. בחקירתו הנגדית ציין מר גדבאן כי, הוא התכוון לנסוע בכיוון ישר בצומת, ולפתע הוא ראה את הנתבע 1 מופיע מצד שמאל ופוגע ברכבו ( עמוד 3 לפרוטוקול ישיבת יום 27/10/11 ). לטענת עד זה, בעת ההתנגשות של שני כלי הרכב הנתבע 1 לא היה בעצירה, אלא נסע במהירות, ובשל הירידה בכביש ומזג האוויר הגשום הנתבע 1 לא הצליח לעצור את הרכב והתנגש בו ( עמוד 4 לפרוטוקול ). עדותו של מר גדבאן הייתה עקבית, נתמכה בתמונות שהוא הגיש, המתעדות את מקום התאונה ואת כיווני נסיעת שני כלי הרכב, באופן התומך בעדותו הנ"ל.

בעדותו בפניי ציין הנתבע 1, מר מטאנס מטאנס, כי מזג האוויר היה גשום וכי הוא נסע בירידה, וכי שדה הראיה בצומת בה אירעה התאונה הינו קשה, כך שלא ניתן לראות את התנועה בצומת מבלי להגיע עם הרכב לקו אפס, ובשל כך הוא נוהג לעצור בטרם הוא נכנס לצומת ( עמוד 4 לפרוטוקול ). עדות זו תומכת בעדותו של מר גדבאן, לפיה, מזג האוויר, במועד הרלבנטי, היה גשום, הנתבע 2 נסע בירידה, ואין שדה הראייה בצומת הרלבנטית. הנתבע 1 הוסיף כי בהיותו בעצירה התנגש בו רכב אחר. אני דוחה טענה זו של הנתבע 1, שהרי, אילו אכן רכבו היה בעצירה מוחלטת על קו האפס של גבול הצומת, לא הייתה כל אפשרות כי רכב אחר, המגיע מכיוון אחר מימינו של הנתבע 1 ומתכוון לנסוע ישר באותה צומת, יתנגש ברכב הנתבעת, שלא נמצא כלל בשטח הצומת, אלא, כאמור, על קו האפס, כהגדרתו. בנסיבות אלה, אין כל אפשרות למגע בין כלי הרכב, שעה שהרכב האחר נכנס לשטח הצומת ונוסע לכיוון ישר, בעוד שהרכב האחר, הוא הרכב בו נהג הנתבע 1, היה, לפי הנטען, בעצירה מוחלטת על קו האפס וטרם נכנס לשטח הצומת, כאשר לפי עדויות הצדדים והתמונות של מקום התאונה, שהוגשו וסומנו ת/1 , בין שני הכבישים הצרים בהם נסעו שני כלי הרכב חוצץ קיר, ושני הכבישים מתמזגים אך בשטח הצומת הנ"ל.

אין מחלוקת בין הצדדים כי רכבו של התובע הגיע מצד ימין של רכב הנתבעת 2. מכאן, זכות הקדימה הינה, בהעדר תמרור המורה אחרת, של התובע. שוכנעתי כי הנתבע 1 נסע בכביש הרלבנטי ונכנס לשטח הצומת הנ"ל, מבלי ליתן זכות קדימה לרכבו של התובע המגיע מימינו, ומבלי לעצור את רכבו או להאט את מהירות נסיעתו, על מנת לבדוק את מצב תנועת כלי הרכב, בטרם ייכנס לשטח הצומת, ועקב כך הוא התנגש ברכבו של התובע, בו נהג מר גדבאן. תמיכה בכך מצאתי בעדותו של הנתבע 1 עצמו, אשר ציין כך:

" האוטו שלי ארוך וכשעצרתי אולי הפנים של האוטו היו קצת קדימה כדי לראות...".
( עמוד 4 שורה 7 לפרוטוקול ).

המסקנה, לנוכח דבריו לעיל של נתבע 1, ובהנחה שהייתי מאמץ אותם, הינה כי, הרכב בו נהג הנתבע 1 נכנס לשטח הצומת לפני שעצר עצירה מוחלטת, חלקו הקדמי בלט מגבול הצומת וחסם חלק מנתיב הנסיעה שמימינו, וגרם להתנגשות עם רכב התובע, שהגיע מימינו של רכב הנתבע.

לא שוכנעתי כי מר גדבאן נסע במהירות מופרזת, לא נקט אמצעים סבירים למנוע את קרות התאונה, או שנהג באופן רשלני, ובכך היה אשם בקרות תאונה זו. מצאתי כי הטענה, לפיה, מר גדבאן הגיע לצומת הנ"ל, נכנס לתוכה ופגע ברכבו של הנתבעת 2, שהיה בעצירה מוחלטת על קו האפס של גבול הצומת ומבלי להבחין כי במקום נמצא רכב אחר מצד שמאל בעצירה מוחלטת, הינה טענה בלתי סבירה, בלתי הגיונית ולא נתמכה בכל ראיה שהיא.

השמאי מטעם התובע, מר אלי עבוד, ציין, בחוות דעתו המצורפת לכתב התביעה, כי לרכבו של התובע נגרמו נזקי רכוש בשווי של 5,929 ₪. לפי חשבונית מיום 11/3/11, שהוגשה ושומנה ת/3, שכר טרחתו של השמאי הנ"ל עמד על סך של 550 ₪. לא הוגשה מטעם הנתבעים ראיה לסתור את הערכת הנזקים וההפסדים הנ"ל, שהוכחו לפי הראיות הנ"ל מטעם התובע.

על כן, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע, תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לידיהם, סכום של 6,479 ₪.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס זכות קדימה

 2. זכות קדימה טסט

 3. קבלת זכות קדימה

 4. זכות קדימה ימין

 5. זכות קדימה ברכב

 6. זכות קדימה בגשר

 7. זכות קדימה שמאלה

 8. נתינת זכות קדימה

 9. זכות קדימה ימינה

 10. זכות קדימה בפניה

 11. זכות קדימה בכיכר

 12. זכות קדימה עלייה

 13. זכות קדימה כללים

 14. זכות קדימה מימין

 15. זכות קדימה בכביש

 16. רישום זכות קדימה

 17. זכות קדימה נושים

 18. זכות קדימה בחניה

 19. זכות קדימה בחניון

 20. זכות קדימה בירידה

 21. זכות קדימה טרקטור

 22. זכות קדימה בפניות

 23. זכות קדימה בעלייה

 24. זכות קדימה בנהיגה

 25. זכות קדימה אופנוע

 26. זכות קדימה בכיכרות

 27. זכויות קדימה בכביש

 28. זכות קדימה בדרך עפר

 29. זכות קדימה בכביש צר

 30. מתן זכות קדימה בדרך

 31. זכות קדימה בצומת טי

 32. זכות קדימה הולך רגל

 33. זכות קדימה עם תמרור

 34. זכות קדימה לאוטובוס

 35. זכות קדימה בדרך צרה

 36. זכות קדימה מעבר חציה

 37. זכות קדימה לבא מימין

 38. זכות קדימה לזה שעולה

 39. זכות קדימה לרכב העולה

 40. זכות קדימה בהמשך הדרך

 41. זכות קדימה לרכב היורד

 42. זכות קדימה רחוב משולב

 43. זכות קדימה מעגל תנועה

 44. כללי זכות קדימה בכביש

 45. זכות קדימה בדרך תלולה

 46. זכות קדימה לרכב בעליה

 47. זכות קדימה רוכב אופנוע

 48. זכות קדימה בתמרור עצור

 49. אי מתן זכות קדימה בצומת

 50. זכות קדימה בפניה שמאלה

 51. זכות קדימה לרכב ביטחון

 52. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 53. זכות קדימה במעבר חצייה

 54. זכות קדימה במעגל תנועה

 55. זכות קדימה בצומת מתומרר

 56. זכות קדימה ביציאה מחניון

 57. זכות קדימה ביציאה מחנייה

 58. זכות קדימה ביציאה מחצרים

 59. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 60. זכות קדימה למי שבא מימין

 61. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 62. זכות קדימה לרכב הבא מימין

 63. אי מתן זכות קדימה נהג ותיק

 64. זכות קדימה בצומת עם תמרור

 65. אי מתן זכות קדימה נהג חדש

 66. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 67. זכות קדימה בצומת לא מרומזר

 68. זכות קדימה בצומת לא מרומזרת

 69. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 70. אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

 71. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים

 72. זכות קדימה בצומת ללא רמזורים

 73. בלימת חירום אי מתן זכות קדימה

 74. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 75. זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

 76. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 77. זכות קדימה אחריות לתאונת דרכים

 78. זכות קדימה בכיכר עם שני נתיבים

 79. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

 80. זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 81. אי מתן זכות קדימה בצומת בית דין צבאי

 82. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 83. תן זכות קדימה לכלי רכב המתקרב אל הצומת

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון