זכות קדימה בפניה


הנאשם הואשם באי מתן זכות קדימה בפניה שמאלה בצומת לרכב הבא ממול, עבירה לפי תקנה 64(א)(2) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 ובנהיגה בחוסר זהירות, עבירה לפי תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה. כתוצאה, על פי כתב האישום, נגרמה תאונת דרכים בה נגרם נזק לרכוש ונהג המעורב ושני נוסעים שהיו עמו נחבלו קלות בגופם.

לאחר שמיעת הראיות עולה שהעובדות הבאות אינן שנויות במחלוקת והנני קובע שהוכח: -

בתאריך 13.9.01 בשעה 6: 30 לערך נהג הנאשם רכב פרטי פורד מס' 8984829 בכביש מס' 35 מכיוון מזרח והתקרב לצומת עם אזור התעשייה של קריית גת.

אותה שעה נהג מר שאול פיטרו (ע"ת מס' 2) מכונית פיאט מכיוון מערב, ממול לכיוון נסיעת הנאשם והתקרב גם הוא לצומת האמור.

סמוך לצומת האמור, המסלול בו נסע נהג המעורב מחולק לשלושה נתיבים כשהנתיב השמאלי ביותר והנתיב האמצעי מיועדים לנסיעה ישר ואילו הנתיב הימני ביותר מיועד לנהגים המבקשים לפנות ימינה לאזור התעשייה.

נהג המעורב נסע בנתיב האמצעי, דהיינו, בנתיב הימני מבין שני הנתיבים המיועדים לנסיעה ישר. על פי עדות עדת ההגנה מס' 2, טליה רוגוב, נהג המעורב נסע לאט (עמ' 10 לפרוטוקול שורה 29).


בהגיע הנאשם לצומת הוא פנה שמאלה לכיוון אזור התעשייה.

בטרם פינה רכב הנאשם את הצומת, חזית רכב המעורב התנגש בדלת האחורית השמאלית של רכב הנאשם.

באף שלב לפני ההתנגשות הנאשם לא הבחין ברכב המעורב.

כתוצאה מההתנגשות בין כלי הרכב, נגרם נזק לרכוש ונהג המעורב ושני נוסעים שהיו עמו נחבלו קלות בגופם.

תקנה 64(א)(2 ) לתקנות התעבורה מחייבת נהג הפונה שמאלה בצומת לתת זכות קדימה לרכב הבא ממול. די בעובדות שאינן שנויות במחלוקת, להוות ראיה לכאורה לאשמת הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

חרף האמור, טוענת ב"כ הנאשם כי יש לזכות את הנאשם.


גב' טליה רוגוב (ע"ה מס' 2), העידה כי הבחינה ברכב אחר עוקף את רכב המעורב בנתיב השמאלי. הרכב האחר "חתך" ימינה לפני רכב המעורב שנסע בנתיב האמצעי והשתלב סמוך לפני רכב העדה בנתיב הימני לפונים לאזור התעשייה. כתוצאה מהשתלבות הרכב האחר סמוך לפני רכבה העדה נאלצה לבלום בבלימת חירום עד לעצירה מוחלטת. מיד לאחר שהעדה נאלצה לעצור את רכבה בגלל הרכב שהשתלב לפניה, אירעה ההתנגשות בין רכב המעורב שהמשיך בנסיעה ישר לבין רכב הנאשם שפנה שמאלה בצומת.

גב' אפרת זהבי (ע"ה מס' 3) העידה שנסעה בעקבות רכב עדת הגנה מס' 2, בנתיב הימיני לפונים לאזור התעשייה. העדה הבחינה ברכב "חותך" לפני הרכב של עדת הגנה מס' 2 וכעבור כמה שניות שמעה רעש התנגשות בין רכב המעורב שנסע משמאלה בנתיב האמצעי והמשיך בנסיעה ישר לבין רכב הנאשם שפנה שמאלה בצומת.

לטענת הסניגורית, הרכב האחר כנראה הסתיר את רכב המעורב מעיני הנאשם ולכן אין לבוא בטרוניה עמו אם החליט הנאשם לפנות שמאלה בצומת.


אין ממש בטענה זו של ב"כ הנאשם.

א. על פי עדות הנאשם עולה בברור כי הוא לא הבחין באף שלב ברכב האחר, לא בנסיעת רכב האחר בנתיב השמאלי כדי לעקוף את רכב המעורב ולא בעת שהרכב האחר "חתך" ימינה. אי לזאת, הרכב האחר לא יכול היה להטעות את הנאשם ו/או להסתיר את רכב המעורב מעיניו.

ב. אדרבא. אילו הנאשם כן היה מבחין ברכב האחר עוקף את רכב המעורב ולאחר מכן "חותך" ימינה, במילא אסור היה לנאשם להתחיל בפניה שמאלה בצומת עד שהיה מסוגל לוודא כי אין כל סכנה כי הרכב האחר, הקרוב יותר אליו בעקבות העקיפה, לא ימשיך בנסיעה ישר ויכנס לתוך הצומת.

ג. מאידך, אם בעת שהנאשם החל בפניה, הרכב האחר כבר הספיק להשתלב בנתיב הימני ביותר, או-אז הרכב האחר לא הסתיר את רכב המעורב שנסע בנתיב האמצעי.

אי לזאת, אין בעדות שתי עדות ההגנה כדי להועיל לנאשם. אפכא מסתברא. יש בעדותן רק לשלול כל חשש כי רכב המעורב לא נראה לעין הנאשם הואיל ונהג המעורב השתלב באופן בלתי צפוי מהנתיב לפניה ימינה לנתיב האמצעי.

לאור כל האמור, החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס זכות קדימה

 2. זכות קדימה טסט

 3. קבלת זכות קדימה

 4. זכות קדימה ימין

 5. זכות קדימה ברכב

 6. זכות קדימה בגשר

 7. זכות קדימה שמאלה

 8. נתינת זכות קדימה

 9. זכות קדימה ימינה

 10. זכות קדימה בפניה

 11. זכות קדימה בכיכר

 12. זכות קדימה עלייה

 13. זכות קדימה כללים

 14. זכות קדימה מימין

 15. זכות קדימה בכביש

 16. רישום זכות קדימה

 17. זכות קדימה נושים

 18. זכות קדימה בחניה

 19. זכות קדימה בחניון

 20. זכות קדימה בירידה

 21. זכות קדימה טרקטור

 22. זכות קדימה בפניות

 23. זכות קדימה בעלייה

 24. זכות קדימה בנהיגה

 25. זכות קדימה אופנוע

 26. זכות קדימה בכיכרות

 27. זכויות קדימה בכביש

 28. זכות קדימה בדרך עפר

 29. זכות קדימה בכביש צר

 30. מתן זכות קדימה בדרך

 31. זכות קדימה בצומת טי

 32. זכות קדימה הולך רגל

 33. זכות קדימה עם תמרור

 34. זכות קדימה לאוטובוס

 35. זכות קדימה בדרך צרה

 36. זכות קדימה מעבר חציה

 37. זכות קדימה לבא מימין

 38. זכות קדימה לזה שעולה

 39. זכות קדימה לרכב העולה

 40. זכות קדימה בהמשך הדרך

 41. זכות קדימה לרכב היורד

 42. זכות קדימה רחוב משולב

 43. זכות קדימה מעגל תנועה

 44. כללי זכות קדימה בכביש

 45. זכות קדימה בדרך תלולה

 46. זכות קדימה לרכב בעליה

 47. זכות קדימה רוכב אופנוע

 48. זכות קדימה בתמרור עצור

 49. אי מתן זכות קדימה בצומת

 50. זכות קדימה בפניה שמאלה

 51. זכות קדימה לרכב ביטחון

 52. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 53. זכות קדימה במעבר חצייה

 54. זכות קדימה במעגל תנועה

 55. זכות קדימה בצומת מתומרר

 56. זכות קדימה ביציאה מחניון

 57. זכות קדימה ביציאה מחנייה

 58. זכות קדימה ביציאה מחצרים

 59. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 60. זכות קדימה למי שבא מימין

 61. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 62. זכות קדימה לרכב הבא מימין

 63. אי מתן זכות קדימה נהג ותיק

 64. זכות קדימה בצומת עם תמרור

 65. אי מתן זכות קדימה נהג חדש

 66. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 67. זכות קדימה בצומת לא מרומזר

 68. זכות קדימה בצומת לא מרומזרת

 69. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 70. אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

 71. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים

 72. זכות קדימה בצומת ללא רמזורים

 73. בלימת חירום אי מתן זכות קדימה

 74. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 75. זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

 76. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 77. זכות קדימה אחריות לתאונת דרכים

 78. זכות קדימה בכיכר עם שני נתיבים

 79. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

 80. זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 81. אי מתן זכות קדימה בצומת בית דין צבאי

 82. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 83. תן זכות קדימה לכלי רכב המתקרב אל הצומת

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון