זכות קדימה טסטמבוא:
על פי כתב אישום שהוגש כנגד הנאשם, הוא נהג בתאריך 06.07.09 בשעה 04.20 או בסמוך לה בקיבוץ עינת, ברכב פיאט פרטי מס' 13-383-05, סמוך לכניסה הראשית, כשהוא נוסע ללא אורות. הפיאט נעצרה על יד ניידת משטרה, שנעצרה מאחורה ובאלכסון, הנאשם העמיד רכבו מבלי שנקט באמצעי הזהירות הדרושים, הפיאט הידרדרה לאחור ופגעה בניידת, כתוצאה מהתאונה ניזוקו כלי הרכב. כמו כן נהג הנאשם ברכבו שרישיון הרכב פקע בחודש מאי 2009.
כתב האישום ייחס לו במעשיו אלה הפרה של הוראות תקנות 64(ב) לתקנות התעבורה אי מתן זכות קדימה ביציאה מחצרים, תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה נהיגה בחוסר זהירות, ותקנה 74 לתקנות התעבורה אי נקיטת אמצעי אבטחה הדרושים ברכב עומד. כמו כן הואשם בנהיגה ברכב שרישיונו פקע בתקופה שאינה עולה על 4 חודשים בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה
בישיבת ההקראה ביום 23.06.11 בפני כבוד סגנית הנשיאה, הנאשם טען: "מודה ברישיון הרכב, הורו לי לעצור בכיכר, הכיכר במישור, עצרתי הרכב המשטרתי חסם אותי באלכסון ונצמד אלי, חושב שהשוטר היה שי..." (המילה אינה שלמה).

פרשת התביעה:
להוכחת האשמה העידה התביעה את רס"ר פרץ משה, עת1, שוטר סיור, בעדותו הוגשו המסמכים הבאים: דו"ח פעולה של העד ת1, דוח עיכוב ת2, הודעת עד ת3, תרשים ת4.
כן העיד רס"ב דוד דבח, ת2, שהגיש את הודעת הנהג (נאשם) ת5.

מעדות ותרשומות העד ת1, עולה כי העד היה בסיור שגרתי בקיבוץ עינת, הבחין ברכב ללא אורות, רכב ישן יחסית, כרזו לו לעצור, הרכב נעצר באמצע הכיכר כאשר השוטר עצר הניידת מאחוריו בצידו השמאלי של הרכב באלכסון, עם אורות כחולים מהבהבים, השוטר יצא לעבר הרכב אך אז הידרדר הרכב לאחור ופגע בניידת וגרם לנזק קל לרכבים, הרכב נבדק במסוף ונמצא ללא טסט, לטענת עת1, תחילה הנהג הכחיש שרכבו הדרדר ואחר שינה גרסתו ומסר ששכח להרים את בלם היד, הנהג עוכב לתחנה וגם שם מסר שהוא מצטער.
אציין כי בדוח העיכוב ת2, חתם הנאשם על דבריו "בסדר גמור אני מצטער".

העד נחקר בחקירה נגדית על גרסתו ע"י הנאשם, וגרסתו נותרה בלתי מעורערת, העד אישר כי ערך לנאשם בדיקת נשיפון, המקרה ארע לאחר שירדו השוטרים מהניידת, במהלך העדות העד שרטט את תרשים ת4, והסביר לבית המשפט כיצד נעצרו הרכבים, והסביר כי לאחר שעצרו (גם הנאשם יצא מרכבו) לאחר כמה שניות הדרדר רכב הנאשם, לטענת הנאשם, שהנאשם, היה ברכבו שהרכב הדרדר, השיב העד שהנאשם לא היה ברכב.
במהל חקירה זו שרטט גם הנאשם את מיקום הרכבים וצורת עצירתם לטעמו על גבי תרשים ת4.


בעדות עת2, הוגשה כאמור לתיק בית המשפט הודעת הנאשם במשטרה (ת5).

פרשת ההגנה:
הנאשם העיד להגנתו. הוא נסע בכביש, ללא אורות ולכן נעצר, לטענתו הניידת עצרה בצד השני ו"כמעט לא הייתה נגיעה ממש שריטה קטנה" (עמ' 4 ש' 28), לגרסתו טען כי הניידת היא זו שפגעה ברכבו, השוטר הטיח בו שהוא שיכור ודפוק ואז הסכים עם השוטרים שכן "הטורים התחילו לעלות" (עמ' 5 ש' 2).
הנאשם טען שלא ניתן להוכיח את גרסת השוטרים ללא דו"ח נזיקין, שיוכל להראות מיקום הפגיעות.
בחקירתו הנגדית טען הנאשם שהודה באשמתו במקום האירוע, שכן לא רצה להיכנס לפולמוס "כי היו דברים מעולם", אך עשה זאת רק לאחר שהטונים עלו בשיחה בינו לבין השוטרים.
הנאשם הכחיש את הטענה כי עוכב באשמה לתאונת דרכים וכאשר אומת עם חתימתו על גבי טופס העיכוב בגין תאונת הדרכים טען כי לא קרא לפני שחתם.
הנאשם טען כי הניידת פגעה בו בטרם יצאו השוטרים מהרכב.
הנאשם טען שאינו זוכר שטען בחקירתו כי הכיכר שבה עצר הינה בירידה.
הנאשם טען שאכן היה ריח אלכוהול אולם בניגוד אליו שנבדק ולא נמצא שיכור, הרי בהחלט יתכן שהשוטר היה שיכור ולכן היה ריח אלכוהול.
הנאשם אישר שרכבו לא היה תקין מבחינת אורות ולא היה לו טסט תקף.

דיון ומסקנה:
לאחר שבחנתי, את הראיות שהובאו לפני, והאזנתי לסיכומי הצדדים, הגעתי למסקנות הבאות:
אין ספק שהנאשם הודה בכך שלא היה טסט לרכבו.
אין גם ספק שסעיף האישום הראשון, אי מתן זכות קדימה ביציאה מחצרים, אינו רלוונטי ולאור עובדות כתב האישום כנראה נרשם בטעות.
אולם השאלה העיקרית הנה לעניין האשם בתאונת הדרכים, בנושא זה אציין מיד כי מקובלת בעיני כאמינה גרסת של עד התביעה ואני מאמצה במלואה, מנגד איני מקבל את גרסתו של הנאשם ומוצא אותה כלא אמינה וזאת לאור סתירות בגרסתו בנקודות המהותיות לכתב האישום.

האם הייתה התדרדרות:
מקבל אני במלואה את גרסת עת1, כפי שתוארה מעל. אכן הנאשם הכחיש לחלוטין טענת הידרדרות רכבו כאמור אולם גם לגבי גרסתו זו ישנה סתירה, שכן לא רק שהודה בכך לפני השוטר בשטח כאמור, אלא גם בחקירתו הנגדית של עת1 עמ' 3 ש' 25:
"ש: אתה אומר שאני הייתי מחוץ לאוטו כשהדרדר.
ת:כן
ש: אני אומר לך שאני הייתי ברכב כשהאוטו התדרדר. (הדגשה שלי א.א.).
ת: אני לא אמרתי שאתה היית בתוך הרכב, אתה ירדת מהרכב ואז הרכב התדרדר."

הנה כי כן מטיח הנאשם בעת1, שהוא, הנאשם, כן היה ברכבו כשהתדרדר - אזי לאיזו מגרסאות הנאשם יש להאמין שהרכב התדרדר או שלא הדרדר?.

יתרה מכך, גרסת הנאשם לפיה הודה באשמה לפני השוטר בשטח וגם הודה בחתימת ידו כאמור במסמך ת2, רק כדי לא לריב, או כי לא קרא על מה הינו חותם, אינה מקובלת עלי.
כמו כן איני יודע והנאשם לא פרט מה הייתה כוונתו באומרו כי הודה באשמה באוזני השוטר שכן "כבר היו דברים מעולם" (עמ' 5 ש' 11). אבל ניתן להבחין בברור כי בגרסת הנאשם בהודעת הנהג בתחנת המשטרה (ת5), אין כל אזכור לטענה שהשוטרים טענו שהוא "שיכור ודפוק" או שהודה באשמתו כיוון שעלו הטונים בשיחה עם השוטרים.

זווית הרכבים:
הן עת1 והן הנאשם שרטטו את מיקום הרכבים בזמן העצירה, כאשר הנאשם טען שעת1 לא שרטט מיקום הרכבים כהלכה, אך משמיקם הנאשם את הרכבם על פי גרסתו שלו התקבל בפועל פחות או יותר, אותו מיקום כאשר חלקו האחורי שמאלי של רכב הנאשם קרוב ודי צמוד לחלקו הימיני אחורי של ניידת המשטרה – דהינו תרחיש הפגיעה בעקבות התדרדרות הרכבים כפי שתיאר עת1 הגיוני ואפשרי.

האם יש צורך בדו"ח נזק:
טען הנאשם במרץ כי רק בדו"ח נזק (שאין חולקים שאינו בנמצא) ניתן להוכיח הפגיעה והידרדרות רכבו. אך שוב בגרסת הנאשם יש סתירה, שכן בגרסתו במשטרה ת5, מסר שהרכבים רק נגעו אחד בשני ולא מציין כל נזק ואולם בעדותו בפני טען כי כאשר עצרה הניידת נגרמה שריטה קטנה, כך שאין ספק שנזק נגרם.
לעניין קביעת ההידרדרות. אכן יתכן והיה בדו"ח הנזק לסייע במקרה של נזק כבד יותר אולם מקבל אני את גרסת עת'1 למיקום המגע כאשר ברכב הנאשם פנס אחורי בפינה השמאלית ובניידת מעל הפגוש צד ימין אחורה, כאשר נגרם נזק קל בלבד. ניתן להבחין כי נזק זה תואם לגרסה של הידרדרות לאחור. מנגד הנאשם לא הציג בעדותו מיקום נזקים סותר אחר ולמעשה אישר שכל הנזק שנגרם היה כאמור שריטה קטנה.
במאמר מוסגר אציין כי ב"כ המאשימה בסיכומיו טען שהעדרו של דו"ח הנזק נובע בפשטות מאי קיומו, שכן מדובר בנזק קל של שפשוף שכלל לא תוקן.

תוואי השטח:
העד טען בחקירתו הנגדית כי השטח שבו עצר רכבו היה מישור (עמ' 6 ש' 8) ולא יכל להידרדר ואולם בגרסתו במשטרה ת5, מסר כי לא יתכן שהדרדר שכן:
"השוטר טוען שאני דרדרתי לאחור ואני לא מתווכח איתו, אני טוען שזה לא אפשרי היות ואני עם הפנים לכוון ירידה ולא יתכן שאני דרדרתי לאחור, מה עוד ששמתי ניוטרל ובלם יד" (ת5, עמ' 1 ש' 15).
דהינו, אם טען הנאשם בחקירתו במשטרה כי העמיד רכבו עם הפנים לכיוון הירידה, יש סתירה בין גרסתו במשטרה וגרסתו בפני, וכמו כן ברור שאם אין במקום מישור הרי רכב שלא נבלם כהלכה יכול להידרדר.

תקינות הרכב:
חזקה היא שאין רכב נוהג להתדרדר מעצמו. כאמור מעל עת1 טען כי הנאשם אמר לו כי שכח להרים את בלם היד, כשיצא מרכבו ואני מקבל גרסתו זו של עת1.
אך גם מעבר לכך, הנאשם לא חולק כי רכבו לא היה תקין במועד התאונה והוא ידע זאת שכן טען בת5 כי לא היה מי שיעביר הרכב טסט ולכן נסע ללא טסט. מדובר ברכב ישן יחסית, אין ספק שלרכב לא היו אורות, ואין ספק שלרכב לא היה רישיון רכב תקף מספר חודשים. דהינו בלמי הרכב, והדבר כולל כמובן את בלם היד, לא נבדקו במסגרת מבחן רישוי שנתי ואין כל חזקה כי היו תקינים גם אם השתמש הנאשם בבלם היד – וראה גם ת1 עמ' 2, ששם טען עת1 שהנאשם מסר לו שהרכב קצת לא טוב. אבל כאמור לא ארחיב בנושא שכן מקבל אני כאמור כנכונה את גרסתו של עת1, שטען שהנאשם מסר לו בפשטות כי הרכב התדרדר כי שכח להרים את בלם היד בטרם יצא מרכבו, כסיבה להתדרדרות.

אשר על כן, לאחר שהזהרתי את עצמי כי גרסת התביעה מבוססת למעשה על עדותו של עד תביעה יחיד, שוכנעתי כי עדותו זו הינה עדות אמינה וכי הנאשם לא הצליח לסתור אותה ובגרסת הנאשם אף היה כפי שהראתי מעל, כדי לחזקה ולאשרה.

סיכומו של דבר, שאני קובע, אפוא, כי התביעה הוכיחה, למעלה מכל ספק, את סעיפי האישום כאמור מעל. מלבד סעיף האישום הראשון, אי מתן זכות קדימה ביציאה מחצרים שממנו אני מזכה הנאשם.

אשר על כן לא נותר לי אלא להרשיע הנאשם בתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה נהיגה בחוסר זהירות, תקנה 74 לתקנות התעבורה אי נקיטת אמצעי אבטחה הדרושים ברכב עומד. ובנהיגה ברכב שרישיונו פקע בתקופה שאינה עולה על 4 חודשים בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס זכות קדימה

 2. זכות קדימה טסט

 3. קבלת זכות קדימה

 4. זכות קדימה ימין

 5. זכות קדימה ברכב

 6. זכות קדימה בגשר

 7. זכות קדימה שמאלה

 8. נתינת זכות קדימה

 9. זכות קדימה ימינה

 10. זכות קדימה בפניה

 11. זכות קדימה בכיכר

 12. זכות קדימה עלייה

 13. זכות קדימה כללים

 14. זכות קדימה מימין

 15. זכות קדימה בכביש

 16. רישום זכות קדימה

 17. זכות קדימה נושים

 18. זכות קדימה בחניה

 19. זכות קדימה בחניון

 20. זכות קדימה בירידה

 21. זכות קדימה טרקטור

 22. זכות קדימה בפניות

 23. זכות קדימה בעלייה

 24. זכות קדימה בנהיגה

 25. זכות קדימה אופנוע

 26. זכות קדימה בכיכרות

 27. זכויות קדימה בכביש

 28. זכות קדימה בדרך עפר

 29. זכות קדימה בכביש צר

 30. מתן זכות קדימה בדרך

 31. זכות קדימה בצומת טי

 32. זכות קדימה הולך רגל

 33. זכות קדימה עם תמרור

 34. זכות קדימה לאוטובוס

 35. זכות קדימה בדרך צרה

 36. זכות קדימה מעבר חציה

 37. זכות קדימה לבא מימין

 38. זכות קדימה לזה שעולה

 39. זכות קדימה לרכב העולה

 40. זכות קדימה בהמשך הדרך

 41. זכות קדימה לרכב היורד

 42. זכות קדימה רחוב משולב

 43. זכות קדימה מעגל תנועה

 44. כללי זכות קדימה בכביש

 45. זכות קדימה בדרך תלולה

 46. זכות קדימה לרכב בעליה

 47. זכות קדימה רוכב אופנוע

 48. זכות קדימה בתמרור עצור

 49. אי מתן זכות קדימה בצומת

 50. זכות קדימה בפניה שמאלה

 51. זכות קדימה לרכב ביטחון

 52. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 53. זכות קדימה במעבר חצייה

 54. זכות קדימה במעגל תנועה

 55. זכות קדימה בצומת מתומרר

 56. זכות קדימה ביציאה מחניון

 57. זכות קדימה ביציאה מחנייה

 58. זכות קדימה ביציאה מחצרים

 59. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 60. זכות קדימה למי שבא מימין

 61. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 62. זכות קדימה לרכב הבא מימין

 63. אי מתן זכות קדימה נהג ותיק

 64. זכות קדימה בצומת עם תמרור

 65. אי מתן זכות קדימה נהג חדש

 66. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 67. זכות קדימה בצומת לא מרומזר

 68. זכות קדימה בצומת לא מרומזרת

 69. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 70. אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

 71. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים

 72. זכות קדימה בצומת ללא רמזורים

 73. בלימת חירום אי מתן זכות קדימה

 74. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 75. זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

 76. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 77. זכות קדימה אחריות לתאונת דרכים

 78. זכות קדימה בכיכר עם שני נתיבים

 79. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

 80. זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 81. אי מתן זכות קדימה בצומת בית דין צבאי

 82. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 83. תן זכות קדימה לכלי רכב המתקרב אל הצומת

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון