זכות קדימה טרקטור


הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות בכך שבתאריך 6.8.03 התיר לקטינה כבת 15 לנהוג ברכב כשהוא יושב לצידה וזאת בהיותה בלתי מורשית לנהיגה ובטרם החלה ללמוד נהיגה.
בנוהגה ברכב לא צייתה הקטינה ל' א' לתמרור האט (ב-36) וגרמה לתאונת דרכים עת נכנסה לצומת מבלי ליתן זכות קדימה לרכב שהגיע מימינה ולו נתונה זכות הקדימה.
כתוצאה מן התאונה נגרם נזק לכלי הרכב ונחבלה בגופה נוסעת ברכב המעורב.
העבירה המיוחסת לנאשם של התרה לנהיגה לקטינה בלתי מורשית הינה עבירה חמורה המסכנת את כלל המשתמשים בדרך, בתי המשפט מצווים להרתיע נאשמים בעבירות כגון אלה ולעשות כל שלאל ידם למניעת הקטל בכבישים.

בהעמידי על משקל המאזניים את האינטרס הציבורי מחד ואת הנסיבות האישיות מאידך קובעת אני ללא כל היסוס כי במקרה כגון זה גובר האינטרס הציבורי על הנסיבות האישיות.
אך בנס לא היו תוצאות התאונה חמורות יותר ולא היו אבדות בנפש, בהתנהגות הנאשם יש יותר משמץ של זלזול באושיות החוק.

טרם אגזור את דינו של הנאשם ולאור עמדתה של התביעה אשר עתרה למאסר בפועל התבקשה חוו"ד מן הממונה והנאשם נמצא כשיר לביצוע מאסר בעבודות שירות.

בבואי לגזור את דינו של הנאשם אתחשב גם בנסיבותיו האישיות ובהיות הנאשם זקוק לרשיון לצורכי פרנסתו, הנאשם עובד על טרקטור והוא מפרנס הן את חברתו לחיים והן את ילדיו מנישואיו הקודמים – בגין ארוע זה נפסל הנאשם מנהלית ל-30 יום.


בתי המשפט אינם יכולים להישאר אדישים נוכח הקטל המתמשך בכבישים הגובה קורבנות שווא והתנהגותו של הנאשם אינה גובלת ברשלנות גרידא שכן הנאשם התיר לקטינה שאינה מורשית לנהיגה לנהוג ברכב תוך מודעות לגילה הצעיר ולעובדה כי אינה מורשית לנהיגה, אין המדובר במקרה גבולי וברשלנות רגעית אלא בעבירה שנעברה תוך מודעות למעשה האסור.
מדובר בעבירה חמורה אשר הפכה נפוצה במחוזותינו, בתי המשפט מצווים להרתיע נאשמים בעבירות כגון אלה למען יראו ויראו.

ואלה הם דברי כב' השופט דב לוין בע.פ. 2580/93 פלוני נ' מ"י פד"י מ"ז (3) 520:
"ככל שמעשה העבירה שכיח יותר, ועל אחת כמה וכמה שהפך ל"מכת מדינה". וככל שהשלכותיו על החברה קשות יותר, כך יועדף ההיבט השני בענישה, דהיינו, ההרתעה על דרך ענישה מחמירה: וההיפך הוא הנכון ככל שהעבירה נדירה היא והמעשה, אפילו חמור הוא, הינו יוצא דופן בנסיבותיו: במקרה כזה תהיה הנטיה לייחס משקל רב יותר להיבט האישי. כך גם מבחינת התוצאות ממעשה העבירה. ככל שהפגיעה בקורבן העבירה היא חריפה יותר, תגבר הנטיה להחמיר בדין, והיפוכו בפגיעה קלה יחסית".

ברע"פ 2842/96 כחלון ויקטור נ' מ"י תקדין עליון 96 (2) אומר כב' השופט טירקל בעמ' 481 את הדברים הבאים:
"... הקטל הנורא בכבישי הארץ מחייב אותנו להקשות את לבנו, ולנהוג עם עבריינים כאלה במידת הדין ולא במידת הרחמים. משמעות הדבר היא שיש להעלות את רמת הענישה בכיוון העונשים המירביים הקבועים בחוק, תוך הפחתת המשקל היחסי של הנסיבות האישיות. צר לי על כך, אולם דומני, שאיש לא יחלוק, שהשעה צריכה לכך".

הנאשם נמצא מתאים לביצוע מאסר בעבודות שירות והביע נכונות לבצען, התביעה ברוב הגינותה הסתפקה בהטלת עונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות.

בנסיבות אלה לא מצאתי לנכון לדחות את הדיון פעם נוספת לקבלת תסקיר שירות מבחן, על נסיבותיו האישיות של הנאשם למדתי הן מפיו והן מפי בא כוחו, על אישיותו של הנאשם למדתי גם מן הפעמים הרבות אשר הופיע בפני. הנאשם הינו יליד 1962, התביעה הסתפקה בהמלצת הממונה על עבודות שירות ולפיכך קבעתי כי אין כל צורך בדחיה ארוכה נוספת לקבלת תסקיר קצין מבחן אשר טרם הוחל בהכנתו, כאשר יש לזכור כי מדובר בעבירה שנעברה באוגוסט 2003 ובנאשם אשר מתפקד בחיי היום יום כאדם נורמטיבי.

המחוקק החמיר בעונשו של נאשם כגון זה אשר התיר לקטינה בלתי מורשית לנהיגה לנהוג ברכבו, הקטינה נמצאה אחראית לגרימת תאונת דרכים כאשר הנאשם יושב לצידה, אך מזל הוא כי תוצאות התאונה לא היו חמורות יותר.


עברו התעבורתי של הנאשם אינו מכביד ביחס לוותק נהיגתו, הנאשם נוהג משנת 93, לחובתו 4 הרשעות קודמות מסוג ברירת משפט, האחרונה שבהן משנת 93, לנאשם 2 הרשעות קודמות בגין מהירות, הרשעה קודמת בגין נהיגה באור אדום ונהיגה ברכב שנאסר בשימוש – כולן מסוג ברירות משפט. לנאשם הרשעה בתחום הפלילי ישנה משנת 93 שאינה קשורה לענייננו.
לאחר הרשעתו בדין הביע הנאשם חרטה אשר רק "ימים יגידו" אם חרטה כנה היא.

הנאשם הינו גרוש ואב לשלושה ילדים, לדבריו הוא מכלכל הן את משפחתו הקודמת והן את חברתו לחיים וילדיה, הנאשם הינו עובד שכיר על טרקטור. פסילה ממושכת ושליחתו של הנאשם למאסר וגם בעבודות שירות תגדע את מקור פרנסתו.
ב"כ הנאשם עותר להקלה בעונשו של הנאשם ולסיווג הפסילה באופן שיותר לנאשם לנהוג על טרקטור, כאשר התביעה מנגד מתנגדת לבקשה זו לנוכח חומרת העבירות.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, הגעתי לכלל מסקנה כי עונש של מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות לצד פסילה ארוכה הולם את האינטרס הציבורי כאשר יש לזכור גם את עברו הלא מכביד של הנאשם, את נסיבותיו האישיות והעובדה כי הנאשם הינו נהג טרקטור שכיר.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

1.הנני מטילה על הנאשם 5 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות כאמור בהחלטת הממונה במועצה האזורית שער הנגב וזאת החל מיום 19.7.05.
על הנאשם להתייצב במועד זה בשעה 8.00 בבוקר במפקדת גוש דרום ת.ד. 741 באר-שבע, ליד כלא באר-שבע (אוטובוס מס' 46 מתחנה מרכזית).
הוסבר לנאשם כי עליו לעדכן את משרד הממונה בכל שינוי אם יחול בכתובת מגוריו, כמו כן עליו לעמוד בתנאי הפיקוח וביקורות הפתע – כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מנהלית ולריצוי העונש במאסר ממש.

2.הנני מטילה על הנאשם 9 חודשי מאסר על תנאי אותם לא ישא הנאשם אלא אם יעבור תוך 3 שנים עבירה של נהיגה בזמן פסילה או התרה לנהיגה לבלתי מורשה לנהיגה.

3.קנס בסך 2,500 ₪, או 25 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 3.7.05.
אם לא ישולם הקנס, או אחד משיעוריו במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי.

4.הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 16 חודשים.
הפסילה תחל מהיום מן השעה 20.00 עם הפקדת הרשיון.
מן הפסילה ינוכו 30 ימי הפסילה המנהלית.
ששת חודשי הפסילה הראשונים יחולו על כל סוגי כלי הרכב ואילו יתרת הפסילה לא תחול על טרקטור - הנאשם יוכל לנהוג על טרקטור במקום עבודתו בלבד.

5.הנני פוסלת את הנאשם מלקבל, או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי, למשך 3 שנים שלא יעבור עבירות מהתוספת הראשונה והשניה לפקודת התעבורה ועבירות בהן הורשע, כולל נהיגה בזמן פסילה.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס זכות קדימה

 2. זכות קדימה טסט

 3. קבלת זכות קדימה

 4. זכות קדימה ימין

 5. זכות קדימה ברכב

 6. זכות קדימה בגשר

 7. זכות קדימה שמאלה

 8. נתינת זכות קדימה

 9. זכות קדימה ימינה

 10. זכות קדימה בפניה

 11. זכות קדימה בכיכר

 12. זכות קדימה עלייה

 13. זכות קדימה כללים

 14. זכות קדימה מימין

 15. זכות קדימה בכביש

 16. רישום זכות קדימה

 17. זכות קדימה נושים

 18. זכות קדימה בחניה

 19. זכות קדימה בחניון

 20. זכות קדימה בירידה

 21. זכות קדימה טרקטור

 22. זכות קדימה בפניות

 23. זכות קדימה בעלייה

 24. זכות קדימה בנהיגה

 25. זכות קדימה אופנוע

 26. זכות קדימה בכיכרות

 27. זכויות קדימה בכביש

 28. זכות קדימה בדרך עפר

 29. זכות קדימה בכביש צר

 30. מתן זכות קדימה בדרך

 31. זכות קדימה בצומת טי

 32. זכות קדימה הולך רגל

 33. זכות קדימה עם תמרור

 34. זכות קדימה לאוטובוס

 35. זכות קדימה בדרך צרה

 36. זכות קדימה מעבר חציה

 37. זכות קדימה לבא מימין

 38. זכות קדימה לזה שעולה

 39. זכות קדימה לרכב העולה

 40. זכות קדימה בהמשך הדרך

 41. זכות קדימה לרכב היורד

 42. זכות קדימה רחוב משולב

 43. זכות קדימה מעגל תנועה

 44. כללי זכות קדימה בכביש

 45. זכות קדימה בדרך תלולה

 46. זכות קדימה לרכב בעליה

 47. זכות קדימה רוכב אופנוע

 48. זכות קדימה בתמרור עצור

 49. אי מתן זכות קדימה בצומת

 50. זכות קדימה בפניה שמאלה

 51. זכות קדימה לרכב ביטחון

 52. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 53. זכות קדימה במעבר חצייה

 54. זכות קדימה במעגל תנועה

 55. זכות קדימה בצומת מתומרר

 56. זכות קדימה ביציאה מחניון

 57. זכות קדימה ביציאה מחנייה

 58. זכות קדימה ביציאה מחצרים

 59. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 60. זכות קדימה למי שבא מימין

 61. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 62. זכות קדימה לרכב הבא מימין

 63. אי מתן זכות קדימה נהג ותיק

 64. זכות קדימה בצומת עם תמרור

 65. אי מתן זכות קדימה נהג חדש

 66. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 67. זכות קדימה בצומת לא מרומזר

 68. זכות קדימה בצומת לא מרומזרת

 69. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 70. אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

 71. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים

 72. זכות קדימה בצומת ללא רמזורים

 73. בלימת חירום אי מתן זכות קדימה

 74. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 75. זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

 76. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 77. זכות קדימה אחריות לתאונת דרכים

 78. זכות קדימה בכיכר עם שני נתיבים

 79. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

 80. זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 81. אי מתן זכות קדימה בצומת בית דין צבאי

 82. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 83. תן זכות קדימה לכלי רכב המתקרב אל הצומת

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון