חזרה לעבודה אחרי אבטלה


1. הוגשה תביעה בגין דחיית תביעתה של התובעת לתשלום דמי אבטלה בתקופה בה שהתה בחל"ת ממקום העבודה, בתום חופשת לידה.

2. כך נאמר בתצהיר התובעת:
"א. ילדתי את בתי השישית ביום 27.5.10.
ב. עד מעוד הלידה עבדתי כרגיל במקום עבודה אחד בבי"ס של החינוך העצמאי במושב יסודות.
ג. חופשת הלידה הסתיימה ב- 1.9.2010 והייתי אמורה לחזור לעבודה, אולם דחיתי אותה לעוד חודשיים וחצי שכן כוחותיי לא עמדו לי לחזור לעבודה.
תכננתי לחזור לעבודה וביקשתי לרשות את הילדה למעון יסודות ושוחחתי בנדון עם הגברת שרה גולדברגר.
ה. לקראת החזרה כעבור חצי שנה מהלידה, הרגשתי שאין לי אמביציה ללמד השנה וכי חזרתי לעבודה לא תשרת את בית הספר. התקשרתי למנהלת ששמה חנה שטיין ואמרתי לה שאין לי כוונה לחזור ללמד השנה ועל כן אבקש שנת חל"ת.
ו. המנהלת הסכימה בכפוף לפנייה לחינוך העצמאי. פניתי כמבוקש והסברתי את קרותיי ואושרה לי שנת החל"ת.
ז. פניתי במקביל לביטוח לאומי בבקשת דמי אבטלה והתחלתי להתייצב בלשכת התעסוקה ביום 21.10.10.
ח. יציאתי לחל"ת לא היתה בגין הלידה אלא בגין מצבי אשר לא אפשר לימוד כמורה בבית הספר.
ט. הייתי זמינה לעבודה אחרת שלא בהוראה בכל אותה תקופה ועובדה היא כי התייצבתי כדורשת עבודה בלשכה.
י. ממילא לא הוצעה לי כל עבודה בכל אותה תקופה בלשכת התעסוקה".


3. בחקירה נגדית העידה התובעת שביקשה שנת חל"ת בשל העובדה שההריון שעברה היה קשה מאוד, היתה עם שיעולים, אנטיביוטיקה.
לדבריה, אחרי שילדה במאי, חשבה שתאזור כח ותחזור ללמד, אך לפני אחד בספטמבר יצרה קשר עם מנהלת בית הספר והודיעה שלא חשה בטוב ושלא תלמד בשנת הלימודים הקרובה.
התובעת נשאלה אם העובדה שהיתה לה תינוקת בבית הקשתה על האפשרות לחזור לעבודה והשיבה שלא, שכן בכל ההריונות הקודמים חזרה לעבודה בתום חופשת הלידה.
עוד אישרה שמנהלת בית הספר אמרה לה שאם היא רוצה לעבוד, תוכל לחזור לבית הספר.

4. מנהלת בית הספר שבו עובדת התובעת, גב' חנה שטיין, כתבה לתובעת מכתב מיום 15/11/10, בו נאמר שמאושרת לה תקופת חופשה ללא תשלום מיום 2/9/10 ועד 31/8/11.

5. בעדותה העידה שהתובעת היא מורה טובה, שעשתה עבודתה נאמנה, שלו היתה מבקשת לחזור לאחר חופשת הלידה, היתה מתקבלת לבית הספר ללא כל בעיה.
העדה סיפרה שהתובעת ילדה במאי, השתתפה באסיפת מורות בסוף החופש הגדול, קיבלה את מערכת השעות ואולם בתחילת אוגוסט מסרה שאינה חשה בטוב ואין לה כח לעמוד מול כיתה.
לדבריה, מדבור בכיתה א' שזו עבודה מאוד תובענית.

6. השאלה שבפנינו היא האם התובעת זכאית לדמי אבטלה לתקופה בה היתה בחופשה ללא תשלום.
זכאות לדמי אבטלה מותנית בהיותו של אדם מחוסר עבודה, "מוכן ומסוגל לעבוד במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה כאמור".


7. בענין עבל 1083/04 המל"ל נ' כרמלה דבש, מיום 29/3/05 נאמר:
"סעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל...".
המונח "מובטל" אינו מוגדר ופשיטא שמדובר באדם שאין לו מקור פרנסה, כגון - מי שפוטר מעבודתו. מושג זה של "מובטל" הורחב והוא חל גם על מי שהוצא - בניגוד לרצונו - לחופשה ללא תשלום. המשותף לשני מצבים אלה הוא שעובד נקלע למצב בו - שלא מרצונו - המעסיק חדל לספק לו עבודה ולשלם לו שכר".

8. המל"ל טוען כי משהובהר שמנהלת בית הספר היתה מוכנה ומזומנה לקבל את התובעת בחזרה לעבודה בכל עת, הרי שיש לקבוע שלא נותקו יחסי עובד ומעביד ולכן אין לראות בתובעת כמחוסרת עבודה לעניין סעיף 163 לחוק.
עוד טוען הוא, בהפניה לפסק הדין בל (נצרת) 1966/08 אירית קורין נ' המל"ל (מיום 27/4/09), כי קבלת התביעה כאן משמעה שכל עובדת שזכאית לצאת לחל"ת מכח חוק עבודת נשים, תוכל לקבל דמי אבטלה וכי לא לכך היתה כוונת המחוקק.

9. לאחר שעיינו בטענות הצדדים, אנו סבורים שיש לדחות את התביעה.
להלן נפרט את הנימוקים.
על פי הוראת החוק, זכאי לדמי אבטלה מי שאינו עובד והוא מוכן ומזומן לבצע כל עבודה שאליה יישלח.
התובעת היתה עובדת. יחסי עבודה בינה לבין מעסיקה, לא נותקו.
התובעת בחרה לממש את זכותה על פי חוק עבודת נשים ולצאת לחל"ת. מדובר בבחירה שלה ולא בכפיה של המעסיק. התובעת יכולה היתה לעבוד החל מיום 1/9/10 אולם בחרה שלא לעשות כן.
לטענת התובעת, הסיבה שלא חזרה לעבודה היתה עקב מצבה הנפשי בעקבות הלידה.
לכך ייאמר שניים.
האחד – נושא זה לא הוכח כלל ועיקר, למעט טענתה של התובעת שלא נתמכה במסמך רפואי כלשהו.
השני – אם אכן צודקת התובעת שמצבה הנפשי לא איפשר לה לעבוד, הרי שסביר להניח שלו היתה מופנית על ידי שירות התעסוקה לעבודה אחרת, גם כן לא יכולה היתה לעבוד.

10. מעדות התובעת עלה שבעת שהחליטה שלא ללמד בשנת הלימודים, החשיבה שלה היתה שתוכל לקבל דמי אבטלה. לא עלה מעדותה שלקחה בחשבון אפשרות שתוצע לה עבודה אחרת ושתידרש לעבוד בעבודה אחרת.

11. סיכום האמור מעלה שעבור התקופה בה שהתה התובעת בחופשה ללא תשלום מכח חוק עבודת נשים, אין היא זכאית לדמי אבטלה.

12. בטרם סיום נציין כי אנו מאמינים שהתובעת, באמת ובתמים, חשבה שתקבל דמי אבטלה עבור תקופת החל"ת ולו היתה יודעת שלא תקבל, היתה שוקלת לחזור לעבודה על מנת לסייע בכלכלת המשפחה.
לטעמנו, יש טעם לפגם בכך שהתובעת מתייצבת מידי חודש, חותמת בשירות התעסוקה ואיש במל"ל או בשירות התעסוקה לא מיידע אותה על כך שהחתימה היא לחינם וכי לא תהיה זכאית לדמי אבטלה.
יש לקוות כי פגם זה יופנם ויוסדר, הן מבחינת המוסד לביטוח לאומי והן, במיוחד, מבחינת שירות התעסוקה.

13. דעת מיעוט
נציג הציבור מר נרקיס בדיעה כי בנסיבות שהוכחו, זכאית התובעת לדמי אבטלה, משהתיצבה מדי חודש בשירות התעסוקה ומשלא נאמר לה כי לא תהיה זכאית לדמי אבטלה ולא התאפשר לה לכלכל צעדיה בהתאם.

13. סוף דבר
לאור האמור, הוחלט בדעת רוב כי התביעה נדחית.
אין צו להוצאות.

14.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון