קנס זכות קדימהכנגד הנאשמת הוגש כתב אישום אשר מייחס לה אי מתן זכות קדימה לכלי רכב הבאים או נכנסים לצומת בניגוד לתקנה 64(ד) + 22(א) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961.

מכתב האישום עולה כי בתאריך 13.08.10 בשעה 11:25 יום ו' בשבוע נהגה הנאשמת ברכב פרטי מ.ר 3462713 (להלן:"הרכב") בצומת הרחובות פינס-שמריהו לוין בראשון לציון ולא נתנה זכות קדימה לתנועה הבאה או נכנסת לצומת. בישיבת ההקראה שהתקיימה בתאריך 11.10.10 כפרה הנאשמת בעובדות כתב האישום וטענה שהיא עצרה מספר פעמים ובזמן שהחלה לנוע לאט השוטר סימן לה עם היד והוסיפה שכלל לא הייתה תנועה.
פרשת תביעה:
מטעם המאשימה העיד :
-איצקוביץ' משה – מתנדב אשר ערך הזמנה לדין וכתב אישום ת/1, סקיצה ת/2.

עד התביעה סיפר בחקירתו שהנאשמת עצרה בצומת אולם לא נתנה זכות קדימה לרכב שהיה בצומת (להלן:הקטנוע) וכתוצאה מכך נאלץ רוכב הקטנוע לבלום כדי למנוע תאונה.
העד שלל בתוקף את הטענה שהוא דיבר עם רוכב האופנוע לפני שעצר את הנאשמת ולדבריו עצר את רוכב האופנוע כדי לרשום את פרטיו לאחר שלא ניתנה לו זכות קדימה וציין שעמד כ-12 מטר לפני הצומת והעבירה זוהתה.

פרשת הגנה:

מטעם ההגנה העידו:
-הנאשמת.
-בלנקי פוול – נוסע ברכבה של הנאשמת.

הנאשמת :
סיפרה שבמועד האירוע ראתה את השוטר עומד ומדבר עם רוכב אופנוע תוך שהיא התקרבה בנסיעה איטית מאוד ולאחר שפנתה השוטר סימן לה לעצור. לדבריה היא ביקשה מהשוטר שלא יקשה עליה ושייתן לה קנס אולם הוא סירב.
בחקירתה הנגדית השיבה בחיוב שממקום עמידתו יכול היה העד לראות אותה וחזרה על דבריה שהיא ביקשה לקבל קנס בעת האירוע מאחר וקשה לה להגיע לביהמ"ש בפתח תקווה.


בלנקי פוול:
סיפר שבעת האירוע נסע ברכבה של הנאשמת עד כ-10 מטר לפני הצומת והבחין כי בצומת עמד שוטר אשר דיבר עם רוכב אופנוע, לדבריו הנאשמת עצרה את רכבה ולא הייתה כלל תנועה והחלה לפנות ימינה ומשם הוא הלך.

בחקירתו הנגדית השיב שאין לו קרבה לנאשמת וחזר על דבריו שהוא ירד מרכבה כ-10 מטר מהצומת תוך שהוא מסתכל עליה שהיא עצרה פעמיים בתמרור עצור ולאחר שפנתה הוא הלך.

לאחר ששמעתי את עדותם של עדי ההגנה ועדותו של עד התביעה ולאחר ששקלתי את טענותיהם, התרשמתי מהופעתם בבית המשפט ומצאתי כי ת/1 ות/2 מפורטים וכוללים את מלוא הפרטים שיש בהם כדי לבסס את האישום כנגד הנאשמת על כן הגעתי למסקנה כי עובדות כתב האישום הוכחו בפניי מעל לכל ספק סביר ואנמק :

-אין מחלוקת כי רכבה של הנאשמת עצר בקו העצירה.
-אין מחלוקת לגבי מיקומו של עד התביעה והמרחק בו שהה ביחס לצומת.
-אין מחלוקת לכך שעד התביעה יכול היה להבחין ברכבה של הנאשמת מהמקום בו עמד.
-אין מחלוקת כי עד התביעה שוחח עם רוכב האופנוע בנקודת זמן מסוימת.

טענתה של הנאשמת הינה שלא הייתה כלל תנועה בצומת ולא היה אופנוע שנסע לכיוון הצומת כמו כן הסתכלה ושמרה על כללי התנועה אולם מעיון בתגובתה הספונטאנית שנרשמה על גבי ת/1 "אני עצרתי, חשבתי שנהג הקטנוע האט, אני מבקשת שתוותר לי ולא תיתן לי הזמנה למשפט. אני אלמד בעתיד לא לעשות" עולה באופן מפורש ושאינו משתמע לשתי פנים שהיא למעשה בו במקום הכירה בעובדה שנהגה בניגוד לכללי התעבורה והודתה בכך שאכן נסע אופנוע בצומת כנראה לא העריכה נכון את אופן נסיעתו של האופנוע, כמו כן עולה גם מבקשתה שעד התביעה יוותר לה ובכך שהיא ציינה שבעתיד היא לא תחזור על מעשה שכזה מחזק את גרסתו של העד שהעבירה בוצעה על ידה.

בישיבת ההקראה טענה הנאשמת כי במועד האירוע הבחינה בעד התביעה מדבר עם בחור על אופניים אולם בחקירתה ציינה שהבחינה בעד התביעה מדבר עם אדם על אופנוע (שורה 4 ע"מ 3 לפר').

הנאשמת ציינה שמהמקום שעד התביעה היה מצוי הוא יכול היה לראות את רכבה (שורה 19 ע"מ 3 לפר'), כמו כן העד בעצמו העיד שהמרחק שעמד לפני הצומת הוא כ-12 מטרים כלומר השוטר הבחין בביצוע העבירה ממרחק קצר ביותר וזאת תוך שמירה על קשר עין רצוף עם הנאשמת כפי שציין בת/1 וחיזוק לכך ניתן למצוא בכך שהעד טרח לציין שהנאשמת טרם ביצוע העבירה עצרה בקו העצירה קרי הבחין בפעולות שנקטה כבר בשלב מוקדם להתפרצותה לצומת.

עד התביעה ידע למסור פרטים מזהים של הקטנוע שעימו כמעט התרחשה תאונה.
לא מצאתי סיבה מה לו לעד התביעה לטפול אשמת שווא על הנאשמת ולהמציא פרטים מזהים של אופנוע ולטעון שהנאשמת לא נתנה לו זכות קדימה בעוד שהנאשמת טוענת שכלל לא הייתה תנועה השתכנעתי מעדותו של עד התביעה אשר הותיר רושם אמין וללא סתירות בגרסתו שהאירוע התנהל כפי שתואר על ידו וראיה לכך ערך סקיצה מפורטת שבה ידע לציין במדויק היכן עמד רכבה של הנאשמת ומהי נקודת היציאה שלה מהצומת לכביש וכן מהיכן הגיע האופנוע והנקודה בה הוא שהה.

עד ההגנה טען כי ירד כ- 10 מטרים לפני הצומת אולם לדבריו רק לאחר שחזר לביתו גילה שהנאשמת קיבלה קנס (שורה 10 – 11 ע"מ 4 לפר'). כלומר לפי גרסתו כלל לא ראה את כול ההתנהלות בין הנאשמת לעד התביעה.

שוכנעתי מעדותה של הנאשמת שאינה בטוחה בצדקתה היות וטענה שכבר בעת האירוע ביקשה מהשוטר שייתן לה קנס במקום הזמנה להישפט מאחר וקשה לה להגיע לבית המשפט בפתח תקווה ובמשך דבריה טענה "אם ימצאו שאני אשמה אז אני אשלם" (שורה 31 – 32 ע"מ 3 לפר').

לאור כל האמור, הנני מאמינה לגרסת עד התביעה כי הבחין בנאשמת מתפרצת לצומת מבלי לתת זכות קדימה ומעדיפה אותה על פני גרסת הנאשמת וקובעת כי יש להרשיע אותה בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס זכות קדימה

 2. זכות קדימה טסט

 3. קבלת זכות קדימה

 4. זכות קדימה ימין

 5. זכות קדימה ברכב

 6. זכות קדימה בגשר

 7. זכות קדימה שמאלה

 8. נתינת זכות קדימה

 9. זכות קדימה ימינה

 10. זכות קדימה בפניה

 11. זכות קדימה בכיכר

 12. זכות קדימה עלייה

 13. זכות קדימה כללים

 14. זכות קדימה מימין

 15. זכות קדימה בכביש

 16. רישום זכות קדימה

 17. זכות קדימה נושים

 18. זכות קדימה בחניה

 19. זכות קדימה בחניון

 20. זכות קדימה בירידה

 21. זכות קדימה טרקטור

 22. זכות קדימה בפניות

 23. זכות קדימה בעלייה

 24. זכות קדימה בנהיגה

 25. זכות קדימה אופנוע

 26. זכות קדימה בכיכרות

 27. זכויות קדימה בכביש

 28. זכות קדימה בדרך עפר

 29. זכות קדימה בכביש צר

 30. מתן זכות קדימה בדרך

 31. זכות קדימה בצומת טי

 32. זכות קדימה הולך רגל

 33. זכות קדימה עם תמרור

 34. זכות קדימה לאוטובוס

 35. זכות קדימה בדרך צרה

 36. זכות קדימה מעבר חציה

 37. זכות קדימה לבא מימין

 38. זכות קדימה לזה שעולה

 39. זכות קדימה לרכב העולה

 40. זכות קדימה בהמשך הדרך

 41. זכות קדימה לרכב היורד

 42. זכות קדימה רחוב משולב

 43. זכות קדימה מעגל תנועה

 44. כללי זכות קדימה בכביש

 45. זכות קדימה בדרך תלולה

 46. זכות קדימה לרכב בעליה

 47. זכות קדימה רוכב אופנוע

 48. זכות קדימה בתמרור עצור

 49. אי מתן זכות קדימה בצומת

 50. זכות קדימה בפניה שמאלה

 51. זכות קדימה לרכב ביטחון

 52. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 53. זכות קדימה במעבר חצייה

 54. זכות קדימה במעגל תנועה

 55. זכות קדימה בצומת מתומרר

 56. זכות קדימה ביציאה מחניון

 57. זכות קדימה ביציאה מחנייה

 58. זכות קדימה ביציאה מחצרים

 59. אי מתן זכות קדימה לאופנוע

 60. זכות קדימה למי שבא מימין

 61. זכות קדימה לרכב הבא משמאל

 62. זכות קדימה לרכב הבא מימין

 63. אי מתן זכות קדימה נהג ותיק

 64. זכות קדימה בצומת עם תמרור

 65. אי מתן זכות קדימה נהג חדש

 66. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 67. זכות קדימה בצומת לא מרומזר

 68. זכות קדימה בצומת לא מרומזרת

 69. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 70. אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

 71. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים

 72. זכות קדימה בצומת ללא רמזורים

 73. בלימת חירום אי מתן זכות קדימה

 74. אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה

 75. זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

 76. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 77. זכות קדימה אחריות לתאונת דרכים

 78. זכות קדימה בכיכר עם שני נתיבים

 79. אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין

 80. זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 81. אי מתן זכות קדימה בצומת בית דין צבאי

 82. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה להולך רגל

 83. תן זכות קדימה לכלי רכב המתקרב אל הצומת

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון